Jäsenmaksut varsinaisille jäsenille

Jäsenmaksun suuruus on sääntöjen 6 ja 8 §:n mukaisesti sidottu jäsenyhdistysten jäsenten lunastamien lisenssien määrään. Lisenssien määrä vaikuttaa vastaavasti yhdistyksen äänimäärään liiton kokouksessa. Jäsenmaksun suuruuden määrittää liiton varsinainen kokous.

Lisenssien määrä / maksun suuruus vuonna 2016

0 60 euroa
1-10 100 euroa
11-50 200 euroa
51-100 300 euroa
Yli 100 350 euroa


Jäsenmaksu kannatusjäsenille

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on kannatusjäsenen itsensä määritettävissä, mutta vähintään 50 euroa.