Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät 

Lähtökohtaisesti kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttäminen urheilussa on kielletty. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelot perustuvat Maailman Antidopingtoimiston (WADA) julkaisemaan luetteloon urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä. Luettelot eivät sisällä aivan kaikkia Suomessa käytössä olevia lääkevalmisteita. Urheilijan tulee varmistaa, että hänellä on ajan tasalla oleva Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelo.

Urheilijan tulisi aina lääkärillä käydessään näyttää luettelo kielletyistä aineista ja menetelmistä, ettei lääkäri vahingossa anna tai määrää kiellettyä ainetta sisältävää lääkettä. Apteekissa asioidessaan urheilijan tulisi tarkistaa, ettei myöskään käsikaupasta ostettu valmiste ole kielletty. Tarkkuutta tulee noudattaa myös silloin, kun lääkäri kirjoittaa urheilijalle määräyksen apteekissa valmistettavaan lääkkeeseen, jolla ei ole kauppanimeä. Näiden ns. ex tempore -valmisteiden osalta, tulee urheilijan selvittää lääkäriltä tai apteekista, sisältääkö lääke taulukossa I mainittuja kiellettyjä aineita kielletyssä muodossa. Urheilijan ei tulisi käyttää myöskään ravintolisiä varmistumatta ensin niiden koostumuksesta.

Testaaminen 

Suomessa dopingtestauksesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry/Suomen antidopingtoimikunta ADT. Koska testaustoiminnan aloittamisesta ei vielä erikseen sovittu, testaustoimintaa ei ole agilitytoiminnan piirissä käynnistetty.

Lisätietoja

Suomen Urheilun Eettinen keskus SUEK ry
Maailman Antidopingtoimisto (WADA)Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017