Koiran suorituskykyyn vaikuttaminen

Antidopingsäännön mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Koiran karvapeitteen ja kirsun käsittely väriaineilla sekä karvan käsittely aineilla, jotka vaikuttavat karvan laatuun tai karvapeitteen muotoon on kiellettyä. Koiran suorituskykyyn ennen koiratapahtumaa tai sen aikana ei saa vaikuttaa tai pyrkiä vaikuttamaan minkään kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.

Koirasta otetuista veri-, virtsa-, karva- tai muista näytteistä ei koiratapahtuman aikana saa löytyä lainkaan elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä (nollaraja). Ihmisten antidopingista poiketen asian arvioinnissa ei ole merkitystä, onko lääkeainejäämillä mahdollisesti ollut vaikutusta koiran suorituskykyyn. Kilpailutauon pituuden arvioimiseksi yleisesti käytetyille lääkeaineille on määritelty ohjeelliset varoajat, jonka jälkeen lääkeainejäämiä ei pitäisi löytyä koiran elimistöstä. Varoaikalista on nähtävillä Kennelliiton verkkosivuilla. Listaa päivitetään säännöllisesti, kun uutta tietoa lääkkeiden minimivaroajoista saadaan.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on julkaistu Kennelliiton antidopingvalvontaan liittyvillä verkkosivuilla.