Vuoden 2017 ParAgility World Championship (PAWC) käydään Tattendorfissa, Itävallassa 24.-27.8.2017.

Haku joukkueeseen 

Vuoden 2017 ParAgility World Championship (PAWC) käydään Tattendorfissa, Itävallassa 24.-27.8.2017.

PAWC on tarkoitettu henkilöille, joilla on mikä tahansa fyysinen vika/vamma/haitta/vajaatoiminta tai lievä henkinen rajoite (kehitysvamma, mielenterveyden ongelma). PAWC kilpailijoiden määrää ei rajoiteta maakohtaisesti.

Haku joukkueeseen päättyi 15.6.2017. Joukkue vahvistetaan kesäkuuun aikana.

Lisätietoja PAWC:sta löydät tapahtuman nettisivuilta: http://imca-pawc-austria.org/index.php?id=341

Edellisvuoden voittajalla on oikeus puolustaa voittoaan. Joukkueen jäsenet valitsevat keskuudestaan joukkueenjohtajan.

Lisätietoja: paragility (at) agilityliitto.fi

Kilpailukategoriat

Ryhmä 1: kilpailijat joilla on akkukäyttöinen ajoneuvo (kuten sähköinen pyörätuoli, skootteri)

Ryhmä 2: kilpailijat, joilla on käsin toimiva ajoneuvo (manuaalinen pyörätuoli)

Ryhmä 3: liikerajoitteiset kilpailijat, jotka voivat liikkua välttävän (kohtuullisen) nopeasti ja voivat käyttää apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet)

Ryhmä 4: vahvasti kävelyrajoitteiset kilpailijat, jotka voivat liikkua välttävän (kohtuullisen) hitaasti ja voivat käyttää apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet)

Ryhmä 5: kilpailijat, joiden liikkuminen on erittäin vahvasti rajoittunutta ja jotka voivat liikkua hyvin hitaasti ja käyttää apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet)

Ryhmä 6: kilpailijoilla ei ole liikerajoitetta vaan muu vika/vamma/haitta (kuten aistivamma tai halvaantunut käsi)

Ryhmä 7: kilpailijat, henkinen rajoite

Osallistumisoikeus

Kilpailijoiden tulee toimittaa englanninkielinen lääkärintodistus tapahtuman järjestäjälle viimeistään ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Lääkärintodistuksen tulee olla hoitavan lääkärin allekirjoittama ja sen tulee sisältää kilpailijan vika/vamma/haittataso, kilpailijan tarve apuvälineisiin ja apuvälineiden laatu. Ilman lääkärintodistusta osallistuminen ei ole mahdollista.

Kilpailuluokka, joka on määritelty ilmoittautumislomakkeessa, vahvistetaan kilpailunjärjestäjän (PAWC yhteyshenkilön) toimesta. Jos lääkärintodistus ei määrittele kilpailuluokkaa selkeästi, kilpailija ryhmitellään harjoittelun jälkeen tai tarpeen mukaan ensimmäisen virallisen PAWC-kisaradan jälkeen.

Jos kilpailija on aiemmin kilpaillut PAWC:ssa, hänen ei tarvitse toimittaa uutta lääkärintodistusta. Aiemmin PAWC-kilpailuissa asetettu luokka säilyy ennallaan, ellei ohjaajan tilanne ole olennaisesti muuttunut.

Ilmoittautumiset hyväksytään mini-, medi- ja maksikoirille. Veteraanikoirat (7 vuotta ja vanhemmat) voivat kisata yhtä astetta matalammassa luokassa. Koiran koko ei määrittele kisan kategoriaa, vaan ainoastaan esteiden hyppykorkeuden. Koiran pitää olla vähintään 18 kk:n ikäinen osallistuakseen kisaan. Rotukoirat ja monirotuiset koirat (rekisteröitynä tai ei-rekisteröitynä) hyväksytään kilpailuun. Myös juoksuiset nartut voivat osallistua.

Joukkueen jäsenet hoitavat matkajärjestelyt ja vastaavat matkakuluistaan itse.