Kilpailuraporttien lähettäminen

 

Jatkossa kilpailujärjestäjän raporttia ei enää täytetä eikä palauteta SAGIlle.

Mikäli kilpailussa täytetään tuomarin raportti, mittausraportti, ilmoitus erimielisyydestä, ilmoitus koiran vihaisesti käyttäytymisestä tai joku muu SAGIlle lähetettävä raportti kilpailutapahtumasta, toimitetaan se jatkossa vain sähköisesti ja kilpailunjärjestäjä säilyttää originaalit kuten paperiset tulospöytäkirjat.

Tuloskirja ja kokoluokan määritys

Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama tuloskirja. Tuloskirjan voi hankkia etukäteen seuralta tai kilpailutapahtumissa kilpailunjärjestäjältä. Tuloskirjan perustiedot kannattaa täyttää etukäteen, jolloin tuloskirjan vahvistaminen sujuu mutkattomasti kilpailupaikalla.

Kisapaikalla tuomari ja kilpailun järjestäjän edustaja yhdessä varmentavat koiran kilpailuoikeuden. Koiralta tarkistetaan, että tunnistusmerkintä täsmää rekisteritodistukseen ja rokotukset ovat voimassa. Sen säkäkorkeus mitataan väliaikaista mittaustodistusta varten, minkä jälkeen ohjaajalla on 6kk aikaa hankkia varsinainen mittaustodistus mittaustilaisuudesta. Väliaikaiset mittaustodistukset merkitään mittausraporttiin. Kokoluokan määrittämisestä tulee tehdä aina erillinen mittausraportti, joka toimitetaan SAGIlle. Väliaikaisesta mittaustodistuksesta sekä mittausraportista on myös sähköisesti täytettävissä olevat versiot materiaalipankissa.

Kokoluokan uudelleen määrittämistä koskeva raportti

Agilitytuomari täyttää kokoluokan uudelleen määrittämistä koskevan raportin esittäessään kokoluokan uudelleen määrittämistä suoritetun esimittauksen perusteella. Lopullisesti kokoluokka määritetään kolmen (3) tuomarin muodostamassa kollegiossa. Raportti täytetään kahtena (2) kappaleena, joista toinen lähetetään kollegion jälkeen SAGIlle ja toinen raporteista niitataan koiran kilpailukirjaan.

Muita kilpailutoimintaan liittyviä lomakkeita

Koe- ja kurssianomus
Ilmoittautuminen agilitykilpailuun
Ilmoitus erimielisyydestä
Matkalaskulomake
Yleinen jääviyssääntö