Kilpailutoiminnassa käytettävät lomakkeet vuoden 2011 alusta lähtien:

Kilpailuraportti

Kaksiosainen kilpailuraportti on korvannut entisen ylituomarin kertomuksen. Ensimmäinen osa sisältää kilpailunjärjestäjän raportin, jonka täyttämisestä kilpailunjärjestäjä vastaa. Kilpailunjärjestäjän raporttiin merkitään yhtä kilpailua tai useampaa kilpailutapahtuman aikana järjestettyä kilpailua koskevat tiedot. Agilitytuomari(e)n allekirjoituksella varustettu raportti toimitetaan yhtenä kappaleena SAGIlle viikon kuluessa kilpailun tai kilpailutapahtuman päättymisestä.

Kilpailuraportin toinen osa koostuu kilpailun tai kilpailutapahtumien tuomarien täyttämistä tuomarien raporteista. Kukin kilpailun tai kilpailutapahtuman tuomareista täyttää tarvittaessa raportin, ja ne toimitetaan yhdessä kilpailunjärjestäjän raportin kanssa SAGIlle. Tarvittaessa tuomarin raporttiin liitetään muita lomakkeita (esim. ilmoitus erimielisyydestä tai vihaisesti käyttäytyvästä koirasta käyttäytymisestä yms). Tuomarin raportti on saatavissa myös englanninkielisenä (judge’s report).

Kilpailukirja ja kokoluokan määritys

Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama kilpailukirja. Kilpailukirjan voi hankkia etukäteen seuralta tai kilpailutapahtumissa kilpailunjärjestäjältä. Kilpailukirjan perustiedot kannattaa täyttää etukäteen, jolloin kilpailukirjan vahvistaminen sujuu mutkattomasti kilpailupaikalla.

Agilitytuomari määrittää koiran kokoluokan kilpailukirjan vahvistamisen yhteydessä.  Agilitytuomari voi määrätä kokoluokan rajalla olevan koiran lisämäärityksiin, jolloin kolme eri agilitytuomaria määrittää koiran kokoluokan. Koiran lopullinen kokoluokka määräytyy enemmistönä olevien määritysten perusteella. Kokoluokan rajalla olevan koiran kokoluokan määrittäminen ja kilpailukirjan vahvistaminen kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen koiran ensimmäistä kilpailua. Kokoluokan määrittämisestä tulee tehdä aina erillinen mittausraportti, joka toimitetaan SAGIlle.

Kokoluokan uudelleen määrittämistä koskeva raportti

Agilitytuomari täyttää kokoluokan uudelleen määrittämistä koskevan raportin esittäessään kokoluokan uudelleen määrittämistä suoritetun esimittauksen perusteella. Lopullisesti kokoluokka määritetään kolmen (3) tuomarin muodostamassa kollegiossa. Raportti täytetään kahtena (2) kappaleena, joista toinen lähetetään kollegion jälkeen SAGIlle ja toinen raporteista niitataan koiran kilpailukirjaan.

Muita kilpailutoimintaan liittyviä lomakkeita

Koe- ja kurssianomus
Ilmoittautuminen agilitykilpailuun
Ilmoitus erimielisyydestä
Matkalaskulomake
Yleinen jääviyssääntö