Kilpailuraportti

Kaksiosainen kilpailuraportti on korvannut entisen ylituomarin kertomuksen. Ensimmäinen osa sisältää kilpailunjärjestäjän raportin, jonka täyttämisestä kilpailunjärjestäjä vastaa. Kilpailunjärjestäjän raporttiin merkitään yhtä kilpailua tai useampaa kilpailutapahtuman aikana järjestettyä kilpailua koskevat tiedot. Agilitytuomari(e)n allekirjoituksella varustettu raportti toimitetaan yhtenä kappaleena SAGIlle viikon kuluessa kilpailun tai kilpailutapahtuman päättymisestä.

Kilpailuraportin toinen osa koostuu kilpailun tai kilpailutapahtumien tuomarien täyttämistä tuomarien raporteista. Kukin kilpailun tai kilpailutapahtuman tuomareista täyttää tarvittaessa raportin, ja ne toimitetaan yhdessä kilpailunjärjestäjän raportin kanssa SAGIlle. Tarvittaessa tuomarin raporttiin liitetään muita lomakkeita (esim. ilmoitus erimielisyydestä tai vihaisesti käyttäytyvästä koirasta käyttäytymisestä yms). Tuomarin raportti on saatavissa myös englanninkielisenä (judge’s report).

Tuloskirja ja kokoluokan määritys

Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama tuloskirja. Tuloskirjan voi hankkia etukäteen seuralta tai kilpailutapahtumissa kilpailunjärjestäjältä. Tuloskirjan perustiedot kannattaa täyttää etukäteen, jolloin tuloskirjan vahvistaminen sujuu mutkattomasti kilpailupaikalla.

Kisapaikalla tuomari ja kilpailun järjestäjän edustaja yhdessä varmentavat koiran kilpailuoikeuden. Koiralta tarkistetaan, että tunnistusmerkintä täsmää rekisteritodistukseen ja rokotukset ovat voimassa. Sen säkäkorkeus mitataan väliaikaista mittaustodistusta varten, minkä jälkeen ohjaajalla on 6kk aikaa hankkia varsinainen mittaustodistus mittaustilaisuudesta. Väliaikaiset mittaustodistukset merkitään mittausraporttiin. Kokoluokan määrittämisestä tulee tehdä aina erillinen mittausraportti, joka toimitetaan SAGIlle. Väliaikaisesta mittaustodistuksesta sekä mittausraportista on myös sähköisesti täytettävissä olevat versiot materiaalipankissa.

Kokoluokan uudelleen määrittämistä koskeva raportti

Agilitytuomari täyttää kokoluokan uudelleen määrittämistä koskevan raportin esittäessään kokoluokan uudelleen määrittämistä suoritetun esimittauksen perusteella. Lopullisesti kokoluokka määritetään kolmen (3) tuomarin muodostamassa kollegiossa. Raportti täytetään kahtena (2) kappaleena, joista toinen lähetetään kollegion jälkeen SAGIlle ja toinen raporteista niitataan koiran kilpailukirjaan.

Muita kilpailutoimintaan liittyviä lomakkeita

Koe- ja kurssianomus
Ilmoittautuminen agilitykilpailuun
Ilmoitus erimielisyydestä
Matkalaskulomake
Yleinen jääviyssääntö