Kaikissa Suomessa järjestettävissä agilitykilpailuissa noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotussääntöjä. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistetiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Virallinen sääntödokumentti: Kennelliiton rokotusmääräykset