Lähtölupa

Tuomarin antaessa lähtöluvan pillillä, tai muulla tavalla, tulee koirakon aloittaa suoritus viivyttelemättä. Ohjaaja voi jättää koiran lähtöön ja siirtyä itse viivyttelemättä ja suoraan haluamalleen paikalle radalla. Mikäli ohjaaja palaa koiran luokse tai muuten viivyttelee suorituksen aloitusta, tuomari puhaltaa pilliin kaksi kertaa ja kehoittaa tällä tavalla aloittamaan suorituksen välittömästi.

Mikäli aikaa kuluu edelleen, niin tuomari voi evätä kilpailijalta lähtöluvan. Epäämisen merkiksi tuomari puhaltaa pilliin kolme kertaa. Pöytäkirjaan tulee tällöin merkintä “pois”.

Hylkäyksen jälkeinen radan suorittaminen

Mikäli tuomari on antanut luvan suorittaa radan loppuun saakka kilpailunomaisesti hylkäyksen tapahduttua, niin se tarkoittaa sitä, että rataa suoritetaan aivan kuin hylkäystä ei olisi tapahtunutkaan. Radalle ei siis jäädä harjoittelemaan.

Mikäli suoritus ei ole kilpailunomaista tuomari voi niin katsoessaan kehottaa ohjaajaa puhaltamalla pilliin kahdesti.
Jos tuomari viheltää pilliin kolmesti on koirakon poistuttava radalta välittömästi ja ripeästi suorinta reittiä ulos.

Lähtölupa perustuu sääntökirjan sivuihin 21, 38 ja 39
- sivu 38 kohta 3 Suorituksen kulku,
- sivu 39 kohta 4. Lähtölupa,
- sivu 21 kohta 17 Lähtöluvan epääminen

Radalta poistuminen hylkäyksen jälkeen
- sivu 23 Kilpailusuorituksen hylkääminen