Koiran tuloskirjan vahvistaminen

Agilitytuomari varmistaa koiralle tuloskirjan aina ennen koiran ensimmäistä virallista kilpailua. Jotta tuloskirja voidaan varmistaa, koiran tulee olla vähintään kisaikäinen (18 kk 1 pv).  Tuloskirjan varmistamisessa agilitytuomari tarkastaa koiran rekisteritiedot, mahdollisen mittaustodistuksen ja tunnistusmerkinnän. Ensimmäisen kilpailun yhteydessä koira, jolla ei ole vahvistettua mittaustodistusta mitataan ja sille annetaan väliaikainen mittaustodistus. Väliaikainen mittaustodistus oikeuttaa osallistumaan siinä merkittyihin luokkiin 6 kk ajan mittauspäivästä lukien. Koiran kokoluokka vahvistetaan tuloskirjaan vasta sitten, kun koiralle on vahvistettu mittaustodistus.

Koiran mittaustodistus

Varsinainen koiran säkäluokka vahvistetaan mittaustilaisuudessa. Kaikilla agilityssä kilpailevilla koirakoilla tulee olla vahvistettu mittaustodistus 30.6.2019 mennessä.

Tulosvaatimukset luokkanousuun 1 lk

Agilityn 1-luokassa luokanvaihtoon oikeuttava tulos (OIVA) annetaan koiralle, joka on vähintään kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana niin, että kaksi tuloksista on agilityradalta. Agility 1-luokassa luokan vaihtoon pakoittava merkintä (PAVA) kirjoitetaan koiralle, joka on 8 kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. Vähintään kaksi tuloksista tulee olla agilityradalta.

Tulosvaatimukset luokkanousuun 2 lk

Agilityn 2-luokassa luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (LUVA) on sidottu kilpailuluokan osallistujamäärään. Pienissä kilpailuluokissa luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada vain voittaja, kun taas osallistujamäärältään suurissa kilpailuluokissa luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada viisi koiraa. Näin halutaan tasapainottaa valtakunnallisesti 2-luokan agilitysertifikaatin jakoperusteita.

Agilityn 2-luokassa luokanvaihtoon oikeuttava tulos (OIVA) annetaan koiralle, joka on vähintään kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti, että kaksi tuloksista on agilityradalta. Kaikki luokanvaihtoon oikeuttavat nollatulokset voidaan saavuttaa yhden agilitytuomarin arvostelemilta radoilta. Agility 2-luokassa luokan vaihtoon pakoittava merkintä (PAVA) kirjoitetaan koiralle, joka on 8 kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti. Vähintään kaksi tuloksista tulee olla agilityradalta. 

Tuloskirjan merkinnät

Tuloskirjaan kirjatavia merkitykselliset tuloksia ovat kaikki nollatulokset (0,00), tasoluokan vaihdon edellyttämät tulokset. Tuloskirjaan on tuloksen yhteyteen merkittävä kilpailun tuomarin nimi, kilpailumuoto,kaikki luokanvaihtoon oikeuttavat ja velvoittavat merkinnät ja sertifikaatit.

Koiran saavuttaessa luokkanousuun oikeuttavan tai velvoittavan tuloksen, oikeus siirtyä seuraavaan tasoluokkaan merkitään tuloksen yhteyteen koiran tuloskirjaan.

Koiran siirtyessä ylempään tasoluokkaan, vastaava koetoimitsija merkitsee ensimmäisen ylemmän tasoluokan kilpailun yhteydessä koiran tuloskirjaan koiran siirtyneen ylempään tasoluokkaan, mikäli koira siirtyy ylempään tasoluokkaan ennen kuin se on velvoitettu tulosten perusteella siirtoon. Mikäli koira saa luokanvaihtoon pakottavan tuloksen, vastaava koetoimitsija vahvistaa siirtotuloksen tuloskirjaan ko. kilpailun tuloksen kanssa. Koiran siirtyessä alempaan tasoluokkaan, vastaava koetoimitsija vahvistaa siirtymisen seuraavassa kilpailutapahtumassa koiran tuloskirjaan. 

Sertifikaatit 3-luokassa

Agilitykilpailuissa jaetaan 3-luokassa agility- ja hyppysertifikaatteja. Agilitysertifikaatti jaetaan agilityradalla tehdyn kilpailusuorituksen perusteella ja hyppysertifikaatti hyppyradalla tehdyn kilpailusuorituksen perusteella.

Sertifikaatti (agility- / hyppysertifikaatti) annetaan kilpailuluokan (agility- / hyppyrata) nopeimman nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle, joka ei ole saavuttanut Suomen agility- / hyppyvalion arvoon oikeuttavia tuloksia.

Koira voi vastaanottaa samalta agilitytuomarilta vain yhden agilitysertifikaatin ja yhden hyppysertifikaatin. Koira voi vastaanottaa enintään kolme agilitysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Vastaavasti koira voi vastaanottaa enintään kolme hyppysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä.

Mikäli koira ei voi vastaanottaa agilityradalta agilitysertifikaattia tai hyppyradalta hyppysertifikaattia (koira on saanut agility- / hyppysertifikaatin ko. agilitytuomarilta, vuoden ja päivän mittainen aikaraja ei täyty, koira on jo saanut kolme agility- / hyppysertifikaattia) siirtyy sertifikaatti seuraavaksi nopeimman nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti. Pienissä kilpailuluokissa sertifikaatin (agility- / hyppysertifikaatti) voi saada vain voittaja, kun taas osallistujamäärältään suurissa kilpailuluokissa sertifikaatti voi siirtyä enintään viidenneksi sijoittuneelle koiralle.

3-luokassa käytetään agilitysertifikaatista merkintää SERT-A ja hyppysertifikaatista merkintää SERT-H tuloskirjassa ja kilpailupöytäkirjassa. 

Koiran siirto alempaan tasoluokkaan 

Koiran omistaja voi anoa SAGIlta koiran siirtämistä alempaanluokkaan. 

Anomus tasoluokissa alaspäin siirtymiseen tehdään tätä lomaketta käyttäen. Anomukset käsitellään viikottain aina alkuviikosta. SAGIn käsiteltyä tasoluokan muutosanomuksen tasoluokan muutos kirjataan KITUun. Seuraavassa kilpailussa koetoimitsija vahvistaa alempaan tasoluokkaan SAGIn KITUun tehdyn muutoksen perusteella tuloskirjaan. 

Alempaan tasoluokkaan siirretty koira aloittaa uudelleen keräämään luokanvaihtoon oikeuttavia tuloksia sääntöjen mukaisesti.