Agilityvalion arvo (FI AVA) ja hyppyvalion arvo (FI AVA-H)

Koira saa Suomen agilityvalion/ hyppyvalion arvon, kun sillä on agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa kolme agilitysertifikaattia/hyppysertifikaattia kolmelta eri agilitytuomarilta. Lisäksi koiran tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään arvosanalla ”hyvä” aikaisintaan 15 kuukauden ikäisenä.

Ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja yksi (1) päivä. Vähimmäismääräaika täyttyy, mikäli koira saavuttaa viimeisen valionarvoon oikeuttavan tuloksen aikaisintaan vuoden kuluttua samana kalenteripäivänä, kun se on saavuttanut ensimmäisen valionarvoon oikeuttavan tuloksen (esim. ensimmäinen tulos 2.1.2017 ja viimeinen tulos 2.1.2018).                     

Ulkomainen koira saa Suomen agilityvalion/ hyppyvalion arvon, kun se on oman maansa agilityvalio/ hyppyvalio ja saa agilitysertifikaatin/ hyppysertifikaatin agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa Suomessa.

Siirtymäsäännös: Agilityvalion/ hyppyvalion arvoa myönnettäessä kaksi ennen 1.6.2009 agilitykilpailujen korkeimmassa tasoluokassa yhden tai kahden eri tuomarin agilityradalta / hyppyradalta saavutettua voittoa 0-tuloksella (enintään 0,99) rinnastetaan agilitysertifikaateiksi/ hyppysertifikaateiksi.                                                            

Sekarotuiset koirat

Valionarvon myöntämisessä noudatetaan Suomen Kennelliiton valionarvosääntöä, eikä valionarvoa siten voida myöntää sekarotuiselle koiralle.