Koiralle voidaan anoa agilityvalion arvoa, kun se on saavuttanut 3-luokassa kolme agilitysertifikaattia (SERT-A) kolmelta eri agilitytuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Agilityvalionarvoa myönnettäessä kaksi ennen 1.6.2009 yhden tai kahden eri agilitytuomarin agilityradalta saavutettua nollavoittoa (enint. 0,99) rinnastetaan agilitysertifikaateiksi.

Koiralle voidaan hakea hyppyvalion arvoa, kun se on saavuttanut 3-luokassa kolme hyppysertifikaattia (SERT-H) kolmelta eri agilitytuomarilta. Ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Hyppyvalionarvoa myönnettäessä kaksi ennen 1.6.2009 yhden tai kahden eri agilitytuomarin hyppyradalta saavutettua nollavoittoa (enint. 0,99) rinnastetaan hyppysertifikaateiksi.

Ulkomaiset koirat

Ulkomainen koira saa Suomen agility- tai hyppyvalion arvon, kun se on oman maansa agility- / hyppyvalio ja saa Suomessa agility- / hyppysertifikaatin agilitykilpailujen 3-luokassa. Vaihtoehtoisesti ulkomainen koira voi saada Suomen agility- / hyppyvalion arvon keräämällä kaikki valionarvoon oikeuttavat tulokset Suomesta.

Sekarotuiset koirat

Valionarvon myöntämisessä noudatetaan Suomen Kennelliiton valionarvosääntöä, eikä valioarvoa siten voida myöntää sekarotuiselle koiralle.

Vuoden ja yhden päivän määräaika

Kennelliiton valionarvosäännöissä on joissakin lajeissa, kuten agilityssa, vaadittavien tulosten välin oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta toteaa 27.10.2010 järjestetyssä kokouksessa, että Kennelliiton koetoiminnassa yhden vuoden ja yhden päivän määräaika tulkitaan samalla tavalla kuin FCI:ssä.

Vähimmäismääräaika täyttyy, mikäli koira saavuttaa viimeisen valionarvoon oikeuttavan tuloksen aikaisintaan vuoden kuluttua samana kalenteripäivänä, kun se on saavuttanut ensimmäisen valionarvoon oikeuttavan tuloksen (esim. ensimmäinen tulos 2.1.2009 ja viimeinen tulos 2.1.2010).

Lähde: Kenneluutiset 7/2010, 16.12.2010