Agilityvalmentajakurssi - taso 3

Valmentajakoulutuksen kehittämistä suunnitellaan yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus suunnitella Agilityvalmentajakurssi (taso 3) toteutettavaksi aikaisintaan vuonna 2017. 

Agilityvalmentajakurssi - taso 2

Seuraava agilityvalmentajakurssi (taso2) järjestetään vuonna 2016-2017. Valmentajakurssin hyväksytysti suorittaneet pätevöityvät agilityvalmentajiksi (taso 2) ja voivat lisäksi anoa liittokouluttajan oikeuksia. Liittokouluttajilla on oikeus vetää koulutusohjaajan perus- ja jatkokursseja sekä kouluttaa agilityvalmentajia (taso 2).  

Vuosikurssin tarkoituksena on jatkaa 2-tason valmentajakurssitoimintaa sekä turvata liiton korkeatasoinen ja aktiivinen valmentaja-/koulutustoiminta tulevina vuosina. 

SAGI:n agilityvalmentajan vuosikurssi 2016-2017

Koulutuspaikka on Varalan Urheiluopisto Tampereella. Koulutuksesta vastaa Suomen Agilityliitto yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen valitaan enintään 25 opiskelijaa. Opiskelijalta edellytetään kiinnostusta valmentajana toimimiseen, agilityn lajituntemusta sekä riittävä lähtötaso. Kurssin tavoitteena on kouluttaa liiton 2-tason valmentajia, joista osa toimisi jatkossa myös liittokouluttajan tehtävissä.

Koulutuskokonaisuus sisältää:

 • Lähiopetusta
 • Teoriaan ja käytäntöön liittyviä ennakko- ja etätehtäviä

Koulutuskokonaisuus vaatii osallistujilta aktiivista osallistumista kaikkeen kurssisisältöön lähiopetusviikonloppuina ja etäjaksojen aikana.

14.-16.10.2016   

Opettaminen ja oppiminen (3h)

 • Koulutuksen sisältö, tavoitteet, järjestelyt (3h)
 • Ryhmäytyminen (2h)
 • Fyysinen toimintakyky osa 1 (6h) - Varalan Urheiluopisto​
 • Kuormitus ja palautuminen
 • HV-elimistä ja kestävyyskunto
 • Liikeanalyysin käyttö taidon opettamisessa (2h) - Varalan urheiluopisto
 • Oman lajin asiat (4h)
  • ​esteopetuksen osa-alueet
  • ohjaaminen ja suuntaukset
  • muut lajin erityispiirteet
  • oma agilityfilosofia

​Tunteja yhteensä 20h

16.-18.12.2016   

 • Valmennuksen filosofia osa 1 - Marko Malvela
  • Urheilijasta valmentajaksi
  • Yksilöurheilijasta joukkueurheilijaksi
 • Fyysinen toimintakyky osa 2 (7h) - Varalan Urheiluopisto
  • TULE
  • Voima, nopeus, liikkuvuus
  • Ohjelmointi ja valmennussuunnitelma
 • Oman lajin asiat (10h)
  • Koiran fysiikka: Anu Saikku-Bäckström (3h)  
  • Koiran oppiminen ja opettaminen: Tommy Wiren (7h)  

Tunteja yhteensä 20

10. - 12.2.2017   

 • Psyykkinen valmennus, osa 1 - Sportfocus (3h)
 • Valmennuksen filosofia osa 2  
 • Fyysinen toimintakyky osa 3 (6h) - Varalan Urheiluopisto
  • Fyysisen harjoittelun perusteet  
  • Taidon opettaminen
  • Juoksukoulu
 • Oman lajin asiat (8h)
  • Lajin kehityksen seuraaminen ja tiedonhankintamenetelmät
  • Kokonaisvaltainen lähestyminen agilityurheiluun (5-6h)
  • Koiran fysiikka- (2-3h) - Anna Boström

Tunteja yhteensä 20

29.-30.4.2017  

 • Psyykkinen valmennus, osa 2 - Sportfocus (4h)
 • Urheilijan ravitsemus- Varalan Urheiluopisto (4h)
 • Harjoitusten purkua (4h)
 • Koulutuksen palaute ja loppukeskustelu (2h)
 • Oman lajin asiat (6h)
  • Sagin valmentajakoulutuksen kehittäminen ja kokonaisvaltainen lähestyminen agilityurheiluun (4h)
  • Urheilusuorituksen analysointimenetelmät ja apuvälineet (1 h)
  • Terveyden edistäminen toimintaympäristössä (1h)

Tunteja yhteensä 20

Harjoitustöiden suorittaminen kurssin lähiopetusviikonloppujen välillä:

 • Etäjaksojen harjoitukset teetetään omalle ryhmälle joko yksin tai parin kanssa tehtävästä riippuen
 • Kurssin aikana kurssin osallistujat kokoavat kaikista töistään portfolion. Portfolion toteutustapa on vapaa - blogi, google drive -tiedosto, moodle tms. Tavoitteena on, että kurssin lopuksi kaikki kurssityöt löytyvät samasta paikasta. Lisäksi opiskelijat pitävät kurssin aikana oppimispäiväkirjaa.
 • Jokainen valmentaja tai valmentajapari pitävät koulutus- / valmennustapahtuman. Tapahtuman arvioinnissa käytetään sekä itsearviointia että vertaisarviointia.
 • Kurssista palautetaan loppuraportti, jossa käydään läpi kaikki kurssilla annetut tehtävät. Raportin ensisijaisena tarkoituksena on reflektoida omaa oppimista koko kurssin ajalta.

Lisätietoja: koulutus-tmk (at) agilityliitto.fi

Lisätietoja valmentajakurssista (taso 2)

Miten vuosikurssin osallistujat valitaan?
Vuosikurssin osallistujat valitaan hakemusten perusteella seuraavien painotusten mukaisesti. Kurssille pyritään kokoamaan kattava edustus lajin huippuosaajista. Vuosikurssille otetaan enintään 20 osallistujaa. 

Kurssille osallistujalta edellytetään:

 • vähintään 23 vuoden ikää
 • hakijalla tulee olla jäsenyhdistyksensä suositus ja SAGIn lisenssi
 • halua toimia valmentajana ja kiinnostusta koirakon kokonaisvaltaiseen valmentamiseen
  • ymmärrystä siitä, että agilityssä on kyse koiran kouluttamisen ohella ohjaajan ja koiran urheilusuorituksesta
 • koulutusohjaajan perus- ja jatkokurssin käymistä
  • tai esittää miten vastaavat tietodot ja taidot  on hankkinut (käydyt muut kurssit ja niiden sisältö tulee esittää) 
  • ​toiminut kouluttajana useamman vuoden, kouluttanut useita rotuja sekä eritasoisia koirakoita 
  • omaa hyvät tiedot koulutusmenetelmistä eri esteillä
  • omaa näkemystä useasta ohjaussuuntauksesta
  • on käynyt ratamestarikurssin tai omaa vastaavat taidot radanrakennuksesta
 • vankkaa kokemusta agilitykouluttajana/valmentajana toimimisesta sekä hyvää lajituntemusta ja kilpailukokemusta
  • kilpailut agilityn 3-luokassa itse kouluttamallaan koiralla 
  • toiminut koulutus- ja valmennussuhteessa pitkäjänteisesti ryhmän ja/tai yksilön kanssa
 • ymmärtää lajin vaatimukset ihmisen ja koiran fysiikalle, sen kehittämiselle ja huoltamiselle
  • muiden urheilijajien harrastus- ja kilpaurheilukokemus katsotaan eduksi
  • muiden urheilulajien valmentaja- ja ohjaajakokemus katsotaan eduksi 
  • tietotaidot koiran fysiikan alueelta katsotaan eduksi
 • omaa perustiedot eläinten oppimispsykologiasta (käydyt kurssit) 
  • muiden koiraharrastuslajien valmentaja-, kouluttaja- ja ohjaajakokemukset katsotaan eduksi
 • sitoutumista ja aktiivista osallistumista koko vuosikurssin ohjelmaan 
  • läsnäolovelvollisuus kaikkien lähijaksojen ajan 
  • osallistuu järjestettyihin ryhmätöihin, harjoituksiin ja suorittaa kaikki annetut tehtävät sovitussa aikataulussa
 • haluaa toimia jatkossa SAGIn koulutustehtävissä (liittokouluttaja). Tutustu  liittokouluttajan työjärjestykseen. 

Valinnassa huomioidaan kurssilaisten mahdollisimman kattavaa alueellista jakautumista sekä laajaa seuraedustusta. Valinnassa painotetaan myös vankkaa lajiosaamista, kokemusta agilitykouluttajana ja –valmentajana toimimisesta sekä kilpailukokemusta. Lisäksi näytöt pitkäaikaisista valmennussuhteista ja valmennettavien saavuttamista tuloksista ovat eduksi hakijalle.

Valinnassa painoarvoa tullaan antamaan myös hakijan halukkuudelle toimia liittokouluttajana  seuraavien viiden vuoden aikana. 

Vuosikurssilla tuotettua aineistoa käytetään liiton koulutus- ja valmennustoiminnassa. 

Agilityvalmentajan kurssi järjestetään Varalan Urheiluopistossa Tampereella, ja koulutuksesta vastaa Suomen Agilityliitto yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (lähiopetus, etätehtävät, projektityö, loppu raportti). 

Vuosikurssi 2014-2015 valmistuneet valmentajat: 

Huittinen Anne, Ylinen, PIRKU
Hyvärinen Hanna, Kangasala, TAMSK
Jokinen Asko, Littoinen, TSAU
Kokkonen Sampo, Lemi, SATA
Kokkonen Tuija, Mikkeli, MAH
Lahikainen Marja, Mikkeli, MAH
Lehtonen Sanna, Helsinki, HSKH
Lukkarinen Jari, Hammaslahti, JOA
Lukkarinen Heini, Lappeenranta, LAU
Lukkarinen Mari, Kitee, SAVPK
Mesiranta Tero, Tampere, TAMSK
Männistö-Rahunen Päivi, Lempäälä, PIRKU
Parviainen Anna, Ylöjärvi, LAKKE
Ruokonen Juha, Kirkkonummi, KKK
Räsänen Salme, Kajaani, HIFI

Vuosikurssi 2012 valmistuneet valmentajat: 

Karstunen Janne, Helsinki, BAT
Katainen Harri, Kuopio, SWAU
Kerminen Petteri, Pori, WECA
Keskievari Noora, Kirjala, LAW
Kujala Juha, Raisio, TSAU
Kurkinen Kim, Hämeenlinna, RIMA
Kärnä Julia, Jyväskylä, POPDOG
Laamanen Mia, Lohja, HAU
Lindell Marja-Liisa, Siuntio, KKK
Linna Niina-Liina, Jorvas, ACE
Linna Teemu, Jorvas, ACE
Liukka Ville, Helsinki, HAU
Manner Nina, Luoma, HAU
Orenius Juha, Vantaa, CITYBELGIT
Orenius Anna, Vantaa, CITYBELGIT
Parviainen Maiju, Lapua, LAKKE
Rannikko Timo, Luoma, CITYBELGIT
Savikko Seppo, Otalampi, HAU
Strömberg Tero, Sastamala, TAMSK
Suomalainen Jari, Riihimäki, RIMA
Tienhaara Jari, Kiviniemi, KAS
Vuorela Lotta, Ryttylä, RIMA
Wessman Sami, Lahti, P-HAU