Suomen Agilityliitto suosittelee seuraamaan Olympiakomitean koronavirustilanteeseen liittyviä suosituksia urheilun osalta. Lopulliset päätökset, joita toiminnassa on noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen.

Koronaviruspandemian aikana on välttämätöntä noudattaa erityisjärjestelyjä, jotta kenenkään osallistujan tai hänen läheisensä terveys ei vaarannu. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tarvittaessa viranomaisten määräysten muuttuessa.

Yleinen turvallisuus lajissa

Aluehallintovirastot ovat antaneet tapahtumien ja toiminnan järjestäjille ohjeita muun muassa osallistujien eriyttämistoimista, kuten reitittämisestä, alueellisesta rajaamisesta, turvaväleistä ja hygienian ylläpitämisestä. Toimijoiden tulee lajin osalta ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin aluehallintovirastojen antamien ajantasaisten ohjeiden mukaisesti.
 
Tapahtumien ja toiminnan järjestäjillä on korostunut vastuu varmistaa tapahtuman turvallisuus osallistujille. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi järjestäjällä pitää olla tiedot tapahtumaan osallistuneista henkilöistä.

Seuratoiminta ja harjoittelu

Aluehallintovirasto on päivittänyt ohjeita vuosikokousten järjestämisestä. Lue lisää.

Harjoittelun osalta seurojen tulee seurata määräyksiä, jotka koskevat yksilölajien harrastustoimintaa. Määräysten lisäksi SAGI suosittelee seuroja noudattamaan viranomaisten suosituksia harrastustoimintojen ja urheilupaikkojen suhteen. Ryhmässä tapahtuva harrastustoiminta suositellaan tautitilanteen mukaan keskeytettäväksi, mikäli alueellisia turvallisuusohjeita ja määräyksiä ei voida noudattaa.
 
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulee mahdollistaa, ellei viranomaisten määräyksillä tätä erityisesti kielletä.

Harjoittelu suositellaan toteutettavan koronaturvallisesti alueellinen tautitilanne huomioon ottaen.

Kilpailutoiminta

Mikäli alueelliset rajoitukset eivät toisin määrää, voivat jäsenseurat järjestää sekä kansallisia, että muut kilpailut -kategorian kilpailutapahtumia.

Aluehallintovirasto on tarkentanut ohjeitaan siitä, mitkä urheilutapahtumat luetaan yleisötilaisuuksiksi. Aluehallintoviraston linjauksen mukaan lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut eivät ole yleisötilaisuuksia, koska niihin osallistuminen edellyttää urheilijalisenssiä. Yleisön sallimisen suhteen suositellaan noudatettavan paikallisten viranomaisten määräyksiä.

Kilpailunjärjestäjien tulee selvittää oman alueensa kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja harkita niiden sallimissa rajoissa, onko kilpailu mahdollista järjestää osallistujille ja vapaaehtoisille turvallisella tavalla vai tulisiko se perua. Liitto suosittelee seuroja toimimaan tapahtumien järjestämisessä tiiviissä yhteistyössä paikkakuntansa terveysviranomaisten edustajien kanssa sekä tiedottamaan aktiivisesti tapahtumien erityistoimenpiteistä. Paikallisesti aluehallintovirastot, sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat määritellä kilpailuihin ja harjoituksiin liittyvät rajoitukset tiukemmin tai sallivammin, ja seuran tulee toimia niiden mukaisesti.

Kilpailutoimintaa on mahdollista järjestää agilityhalleissa ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja turvallisuusohjeistukset. Lisäksi on huomioitava viranomaisten mahdolliset tartuntatautilain nojalla antamat määräykset. Aluehallintoviraston mukaan agilityhalleja ei pidetä tartuntatautilain 58 g §:n tarkoittamana tilana, joka on suljettava asiakkailta tai osallistujilta. Agility on luonteeltaan yksilöurheilua.

Arvokilpailuiden karsintakilpailut järjestetään koronaturvallisesti. Kilpailukalenteriin päivitetään ajan tasalla oleva tieto kilpailuista. Agilityliiton alaisten arvokilpailuiden osalta kilpailujärjestäjän on mahdollista antaa erillisiä ohjeistuksia muun muassa rataantutustumisen järjestämisestä ja yleisön paikallaolosta.

Suosituksia kilpailutoiminnassa huomioitaviin erityisjärjestelyihin

Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, Agilityliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista.
 
Ohjeen lisäksi tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia:

Erityisjärjestelyt agilityssä

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt:

 • Desinfiointiaineen ja saippuan saatavuus
  • Tapahtuma-alueella tulee olla saatavilla riittävästi desinfiointiainetta. Desinfiointiaineet tulee sijoittaa luonnollisten kulkuväylien varrelle.
  • Käsienpesupaikoilla tulee olla saatavilla riittävästi saippuaa.
 • Parkkialueen järjestelyt
  • Parkkialueen tulee olla riittävän laaja ja järjestetty siten, että alueen turvallisuus on huomioitu.
 • WC-tilat ja ulkovesipisteet
  • Jos käytössä on ulkovesipisteitä, niiden hygieniatasosta on huolehdittava (saippua ja/tai desinfiointiaine). 
 • Kahvilamyynti
  • Mikäli järjestetään kahvilamyyntiä tai työntekijöiden ruokailu, tulee niiden osalta huomioida voimassa olevat viranomaismääräykset.  
  • Vallitsevan tilanteen ja ohjeiden mukaan järjestetään tilat näiden osalta. 
  • Mahdollisuus käsien pesuun ja/tai desinfiointiin on järjestettävä. 
  • Kahvilan maksuliikenne suositellaan toteutettavan sähköisesti (maksukorttipäätteet ja maksusovellukset, kuten esimerkiksi MobilePay). 

Kilpailua tai sen ennakkojärjestelyitä koskevat erityisjärjestelyt

 • Koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan osallistumismaksu on palautettava kilpailijan ilmoitusta vastaan.
  • Kilpailunjärjestäjä voi vähentää pankki-/ käsittelymaksun agilitysäännöstön mukaisesti.
 • Toimihenkilöiden ja tuomarin vapaaehtoisuus
  • Toimihenkilöt (talkoolaiset ja vastaava koetoimitsija) sekä tuomari osallistuvat tapahtumaan vapaaehtoisesti ja heillä on oikeus kieltäytyä sekä perua aiemmin luvattu osallistuminen.
  • Tuomareilta on erikseen varmistettava osallistuminen.
  • Tapahtuman erityisjärjestelyt suositellaan esitettäväksi toimihenkilöille ja tuomarille ennen heidän ilmoittautumista tapahtumaan.
 • Kilpailujen perumiset tai muutokset erityistoimenpiteiden vuoksi
  • SAGI myöntää seuraavia muutoksia jo myönnettyihin kilpailuihin: kilpailutapahtuman yksittäisen kilpailun peruminen tai kilpailutapahtuman (esim. luokkien) jakaminen usealle eri päivälle.
   • Seuran tulee laatia vapaamuotoinen anomus ja lähettää se sähköpostitse SAGI:n toimistolle (toimisto@agilityliitto.fi).
  • Perumiset ja luokkamuutokset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua. 
  • Kilpailunjärjestäjä avaa ilmoittautumisen kisoihin vasta sen jälkeen, kun kisojen järjestäminen on varmistunut. Mikäli kilpailut perutaan, suositellaan KITU:n kilpailun muihin tietoihin lisättävän tieto peruutuksesta siksi aikaa, kunnes SAGI poistaa kyseisen kilpailun.
 • Tapahtumaan osallistujien yhteystiedot viranomaisen niitä pyytäessä
  • Kilpailijoiden ja tuomarien yhteystiedot saadaan KITU:sta.
  • Järjestävä seura kerää talkoolaisten yhteystiedot.
 • Tapahtuman aikataulun väljyys
  • Tapahtuma tulee tarpeen vaatiessa aikatauluttaa koko- ja tasoluokkien jaottelulla/porrastuksella väljäksi siten, että alueella samanaikaisesti oleva osallistujamäärä ei kerralla ole kohtuuttoman suuri.
  • Kilpailuluokkien välissä suositellaan pidettävän tauko, jotta eri kilpailuluokkien osallistujat eivät kohtaisi. Tauon pituus osallistujamäärästä riippuen 15–30 min.
 • Käytännön ohjeistukset on esitettävä kilpailukirjeessä
  • ohjeistus kilpailualueen järjestelyistä
  • ohjeistus ilmoittautumispisteen käytännöistä 
  • ohjeistus luokkanousumahdollisuuden ilmoittamistavasta
  • ohjeistus palkintojenjaosta
 • Ilmoittautumispiste
  • Rokotukset tarkistetaan sääntöjen mukaisesti pistokokein. Rokotustodistukset voi tarkistaa myös ennakkoon ja rokotustodistuksen voi toimittaa myös sähköisesti.
 • Kilpailualueen järjestelyt
  • Kilpailtaessa sisätiloissa: 
   • Ilman vaihtuminen hallissa on varmistettava, esimerkiksi pitämällä ovia auki. 
   • Yleisestä siisteydestä on sisätiloissa huolehdittava THL:n yleisohjeistuksen mukaisesti.
  • Lämmittelyalueen esteitä siirrettäessä tai korkeutta säädettäessä suositellaan käytettävän kilpailunjärjestäjän tarjoamia kertakäyttöhanskoja. 
  • Koiran mittauksessa sekä tuomari että koiran ohjaaja käyttävät kertakäyttöisiä hengityssuojaimia, jotka kilpailujärjestäjän tulee tarvittaessa tarjota. Koirien mittaus suositellaan toteutettavan ulkona mahdollisuuksien mukaan. Kilpailuissa mitataan toistaiseksi vain kilpailuun ilmoittautuneet koirat. 
  • Rataantutustuminen tehdään viranomaisten ohjeistukset huomioiden ja mikäli ne sallivat, niin voidaan noudattaa agilitysäännöstön määräyksiä.
  • Lähtövuoroaan odottaville kilpailijoille tulee varmistaa oma tilansa (esimerkiksi odotuskarsinat) turvaetäisyydet huomioiden.
  • Suositellaan, että kilpailijat poistuvat kilpailupaikalta oman kilpailuluokkansa päätyttyä.

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet 

 • Tapahtumapaikalla suositellaan kasvomaskien käyttöä THL:n kulloinkin voimassaolevien maskisuosituksen mukaisesti koko tilaisuuden ajan, pois lukien oman kilpailusuorituksen ajan.
 • Kilpailijan tulee noudattaa kilpailunjärjestäjän ohjeita.
  • Kilpailunjärjestäjä voi näiden ohjeiden lisäksi asettaa tapahtumakohtaisia ohjeita.
 • Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita tai mikäli henkilö on koronalle altistumisen vuoksi asetettu karanteeniin (THL ohje).
  • Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
 • Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt. Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat.

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö