Kilpailujen anomiskausi päättyy 31.8.2017

Aikavälille 1.1.–30.4.2018 anottavien kansallisten ja aikavälille 1.5.–31.7.2018 anottavien kansainvälisten kilpailujen anomiskausi päättyy 31.8.2017. Keskeneräiset anomukset täytyy viimeistellä Valmis anomus -tilaan.

Kurssit on anottava vähintään 3 kuukautta ennen kurssin alkamista ja kurssi voidaan anoa korkeintaan vuoden päähän hakuajankohdasta. Käytännöstä voidaan perustellusta syystä poiketa.

Takaisin