Kutsu Suomen Agilityliiton kevätkokoukseen

Aika                                    Sunnuntai 23.4.2017 klo 10.00

Paikka                                Varalan urheiluopisto, Varalankatu 36, 33240 Tampere
 

Osallistuminen
Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni

* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä

* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä

* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjojen tarkistaminen suoritetaan klo 9.30 alkaen.

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Etäosallistuminen
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta, tulee ilmoittaa siitä sähköpostitse toiminnanjohtajalle 9.4.2017 mennessä, os. toiminnanjohtaja@agilityliitto.fi.

Etäosallistumisen toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille 18.4.2017 mennessä. Mikäli se toteutuu, on etäosallistujien lähetettävä valtakirjat sähköpostitse agilityliittoon, os. toimisto@agilityliitto.fi, viimeistään 21.4.2017.

Seuratoimijaseminaariin la 22.4.2017 ei ole mahdollista osallistua etäyhteyden kautta.

Ilmoittautuminen
Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen keskiviikkoon 12.4.2017 mennessä tällä lomakkeella https://goo.gl/forms/pAyOWIpDXqhGsxC83

Käsiteltävät asiat
Liiton kokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut liiton varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltävät asiat sekä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat.

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (2.4.2017 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Radiokatu 20, 00240 Helsinki.

Suomen Agilityliitto

Hallitus

Takaisin