Kutsu Suomen Agilityliiton syyskokoukseen

Aika    Lauantai 25.11.2017 klo 10.00

 

Paikka Cumulus Resort Aulanko, Hämeenlinna
 

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.
 

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:
 

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni

* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä

* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä

* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.
 

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 

Valtakirjojen tarkastaminen suoritetaan klo 9.30 alkaen.
 

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa. *


Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 15.11.2017 mennessä linkistä https://goo.gl/forms/fgqZED9pKvlRbNdA2
 

Etäosallistuminen
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta, tulee ilmoittaa siitä oheisen ilmoittautumislinkin kautta 12.11.2017 mennessä. Mikäli kiinnostusta etäosallistumiseen on, selvitetään kokouspaikan tekniset edellytykset sen toteuttamiseen.

 

Etäosallistumisen toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille 17.11.2017 mennessä. Mikäli se

toteutuu, on etäosallistujien lähetettävä valtakirjat sähköpostitse liiton toimistoon, os. toimisto@agilityliitto.fi, 22.11.2017 mennessä.
 

Käsiteltävät asiat
Liiton syyskokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat sekä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat.

Jos liiton jäsenyhdistys haluaa jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Ilmoitukset voi toimittaa viimeistään 4.11.2017 osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä on erovuorossa.

Sääntöjen mukaisesti erovuorossa on neljä (4) hallituksen jäsentä (Jari Helin, Ville Liukka, Sami Suominen ja Jukka Yliruokanen).

 

Suomen Agilityliitto

Hallitus

Takaisin