Suomen Agilityliiton selvennys Tornion 1–2.4.2017 EO-karsintojen koirien mittausasiaan australiankelpie Typyn osalta

Suomen Agilityliitto haluaa täsmentää Torniossa 1-2.4.2017 pidettyjen EO-karsintakilpailujen koirien mittausasiaa erityisesti australiankelpie Typyn osalta. Koirakko voitti medien karsintakilpailun.

Tornion kilpailussa medi-luokassa kisannut Typy todettiin kilpailun jälkeisessä tarkistusmittauksessa maksikokoiseksi, jonka johdosta koirakko menetti mahdollisuuden edustaa Suomea heinäkuussa 2017 Italiassa järjestettävässä European Open-kilpailussa. Koirakko oli osallistunut ennen Tornion kilpailua sekä Tampereen että Vantaan EO-karsintoihin, muttei ollut niissä mitattavien koirakoiden joukossa.

Kaikkien kolmen EO-karsintakilpailun yhteydessä kilpailun ylituomari mittasi jokaisesta kokoluokasta 10 parhaiten sijoittunutta koiraa, joita ei aiemmin oltu tarkistusmitattu arvokilpailuissa.  Mittauksista kerrottiin kilpailujen kisakirjeissä sekä EO-karsintojen säännöissä, jotka julkaistiin ennen ensimmäistä osakilpailua. Lisäksi koiran ohjaaja sai ohjeistusta mittauksen yhteydessä Tornion kilpailun ylituomari Kari Jaloselta.

Tornion karsintakilpailun ylituomari Kari Jalonen mittasi Typyn olevan lähellä kokoluokan rajaa, ja esitti koiraa tämän johdosta kolmen agilitytuomarin kollegiossa suoritettavaan uusintamittaukseen. Uusintamittauksen kollegiotuomareina toimivat Mika Moilanen, Rauno Virta ja Eeva-Liisa Pohjanen. Kaikki mittaustulokset osoittivat Typyn maksikokoiseksi.

Koiran ohjaaja teki mittauksesta valituksen Suomen AgilityIiiton kurinpitolautakunnalle vaatien mittauksen uusimista. Kurinpitolautakunta otti valituksen käsiteltäväkseen koska katsoi, että ohjaajalle suullisesti annettua muutoksenhakuohjeistusta voitiin pitää epäselvänä, ja koska urheilijan oikeusturvan kannalta oli parempi ottaa asia tutkittavaksi.

Kurinpitolautakunta käsitteli asian 16.5.2017 todeten, että mittaus oli suoritettu hyvää tuomaritapaa noudattaen. Lautakunta ei löytänyt mittauksen kulussa huomautettavaa ja kollegion päätös kokoluokan muuttumisesta pysyi voimassa. Käsittelyssä käytiin läpi tuomarikollegion toiminta, ohjaajan saama tieto mittauksista sekä Typyn palautumisaika kilpailusuorituksen jälkeen.

Typyn viimeisen kilpailusuorituksen ja mittauksien alkamisen välinen aika oli noin tunti. Palkintojenjaon ja Typyn ensimmäisen kollegiomittauksen väli oli puolestaan 26 minuuttia. Typy mitattiin kymmenestä tarkastusmitattavasta koirasta viimeisenä.

Typyä kävelytettiin ennen mittausten alkamista ja kävelytettiin tai ravautettiin jokaisen tuomarimittauksen välillä. Tähän käytettävissä ollutta aikaa ei rajattu. Mittaus kesti kokonaisuudessaan noin puoli tuntia. Koira oli mitatessa hyvin käsiteltävissä. Mittaus suoritettiin vasta kilpailujen päättymisen jälkeen ja ympäristö oli rauhallinen.

Tuomarit suorittivat mittauksen huolellisesti tuomarikoulutuksissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Mittaustapahtumassa muiden läsnä olevien tuomareiden tehtävänä on tarvittaessa avustaa mittausta suorittavaa tuomaria koiran ja mitan asettelussa. Mittauspöytänä käytetty toimistopöytä oli tukeva ja tasainen ja sen pinta oli luistamaton. Tuomarit eivät nähneet eivätkä kommentoineet toistensa mittaustuloksia. Kaikki mittaustulokset osoittivat Typyn maksikokoiseksi.

Nykyisten 1.1.2014 voimaan tulleiden sääntöjen mukaan koiraa voidaan esittää uusintamittaukseen aikaisintaan kuuden kuukauden päästä edellisestä kokoluokan määrityksestä. Esityksen uudelleenmittauksesta voi tehdä vain agilitytuomari ja uudelleenmittaus suoritetaan aina kollegiossa.

Suomen Agilityliiton hallitus teki päätöksen kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuvien koirien tarkastusmittauksista vuonna 2016, koska Suomen edustusjoukkueen koira mitattiin EO-kilpailuissa ilmoitettua suurempaan kokoluokkaan ja sen osallistuminen kilpailuun estyi. Tänä vuonna tarkastusmittauksia tehdään myös SM-kilpailuissa.

Suomen Agilityliiton hallitus päivittää parhaillaan kaikkia kokoluokan mittauksiin liittyviä ohjeita ja käytäntöjä vuoden 2018 alussa voimaan astuvien sääntöuudistukseen liittyen. Nämä ohjeistukset järjestäjille, tuomareille ja kilpailijoille koskevat sääntöjen tuomia muutoksia mittauksiin ja niiden toimintatapoihin. Ohjeistukset julkaistaan kesäkuussa ennen uusien sääntöjen mukaisten kokoluokkien mittauksien aloituksia.

Takaisin