Vastine Helsinki K9-Gamesin tiedotteeseen

Pro Agility Racing Oy, yksityinen kaupallinen toimija, on mainostanut K9-Games -nimistä epävirallista kilpailusarjaa, joka oli tarkoitus käydä Pakankylän Agilityseura ry:n 30.1.2016, 12.3.2016 ja 9.4.2016 järjestämien virallisten agilitykilpailuiden yhteydessä. Epävirallisessa kilpailusarjassa oli ilmoitettujen tietojen mukaan jaossa palkintorahaa yhteensä 12.000 euron edestä. Pakankylän Agilityseura ry:n viralliset kilpailut 12.3.2016 ja 9.4.2016 on peruutettu 8.2.2016 ja Pro Agility Racing Oy on 11.2.2016 ilmoittanut tiedotteessaan peruuttavansa K9-Games -kilpailusarjan.

Pakankylän Agilityseura ry:n virallisten agilitykilpailuiden peruuttaminen

Suomen Agilityliitto on 21.1.2016 pyytänyt Pakankylän Agilityseura ry:ltä selvitystä koskien 30.1.2016, 12.3.2016 ja 9.4.2016 Pakankylän Agilityseura ry:n järjestettäväksi myönnettyjä virallisia kilpailuja, koska kilpailuista julkaistujen tietojen perusteella oli syntynyt vaikutelma, että Pro Agility Racing Oy, Pakankylän Agilityseura ry:stä erillinen kaupallinen toimija, on yhdistystä merkittävämmässä roolissa kilpailuiden järjestämisessä. 

Kilpailusäännöstön mukaisesti virallisten kilpailujen järjestäjänä voi toimia ainoastaan Suomen Kennelliitto, Suomen Agilityliitto tai Suomen Agilityliiton jäsenyhdistys. Kilpailuja järjestävät seurat, Suomen Agilityliiton jäsenyhdistykset, ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja kilpailujen järjestäminen luo perustan useiden yhdistysten toiminnalle. Koska seurat ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, urheilukilpailuiden järjestämistä ei pidetä elinkeinotoimintana, vaan tuloverotuksesta vapaana varainhankintana. Jäsenseurojensa toimintaedellytysten turvaamiseksi Suomen Agilityliitto pitää ensiarvoisen tärkeänä, että jäsenseurojen yleishyödyllisinä yhteisöinä harjoittamaa toimintaa ei voida sekoittaa kaupallisissa tarkoituksissa järjestettäviin kilpailuihin ja tapahtumiin.

Pakankylän Agilityseura ry on 1.2.2016 pyytänyt, että 12.3.2016 ja 9.4.2016 Pakankylän Agilityseura ry:n järjestettäväksi myönnetyt viralliset kilpailut peruutetaan, koska Pakankylän Agilityseura ry:n ilmoituksen mukaisesti seuralla ei ole riittäviä resursseja kilpailuiden järjestämiseen. Suomen Agilityliitto on 8.2.2016 käsitellyt Pakankylän Agilityseura ry:n pyynnön ja todennut, että Pakankylän Agilityseura ry:n omaa arviota sen resurssien riittävyydestä kilpailuiden järjestämiseen ei ole syytä epäillä ja tällä perusteella Suomen Agilityliitto on peruuttanut Pakankylän Agilityseura ry:lle myönnetyt kilpailut seuran pyynnön mukaisesti.

Pro Agility Racing Oy:n järjestämä epävirallinen kilpailusarja

Pro Agility Racing Oy on ollut yhteydessä Suomen Agilityliittoon ja ehdottanut  alustavalla tasolla mahdollisuutta, että Suomen Agilityliitto lähtisi jossain roolissa mukaan K9-Games -kilpailusarjan kehittämiseen. Suomen Agilityliitto on katsonut, että kilpailusarja nykymuodossaan ei palvele lajiliiton ja sen jäsenseurojen etuja. Suomen Agilityliitto korostaa, että kaikissa säkäluokissa kilpailevat koirakot ovat yhtäläisen merkittäviä lajin kannalta ja säkäluokkien eriarvoista kohtelua ei voida pitää suotavana. Suomen Agilityliitto katsoo myös, että nykyisellään lajiliiton ei ole perusteltua myötävaikuttaa tapahtumassa, jossa jaetaan rahapalkintoja ja joissa yritykset ovat yhdistyksiä merkittävämmässä asemassa kilpailun järjestäjänä.

Mahdollisista rahapalkinnoista käytiin periaatekeskustelua syyskokouksen yhteydessä, ja jäsenseurat näkivät rahapalkintoihin liittyvän huomattavasti negatiivisia piirteitä. Keskustelussa jäsenseurojen suurimpia huolenaiheita olivat rahapalkintojen aiheuttama paine korottaa yleisesti kisapalkintojen arvoa huomattavasti. Arvokkaammista palkinnoista aiheutuisi myös painetta korottaa kisamaksuja, varsinkin niin kauan kun rahapalkintoja rahoitetaan suuremmilla kisamaksuilla.

Takaisin