Laukaalainen Tapio Leppänen on kahden koulutusaliupseerin isä, pitkästä työrupeamastaan huolimatta hänellä on edelleen kova motivaatio ja into toimia. Tapiolla on työkokemusta ja näyttöjä niin ICT-alalta kuin myyntityöstäkin - sekä yrittäjänä että työntekijänä. Hänen tapansa toimia ja työskennellä tukee sekä itsenäistä tekemistä että vuorovaikutteista yhteistyötä työyhteisön ja asiakkaiden (seurat, lisenssin haltijat ym.) kanssa.

Monipuolisen työkokemuksensa johdosta Tapiolla on vaativankin tehtävän edellyttämät ominaisuudet. Hän osaa hallita ajankäytön, omaksuu nopeasti erilaiset järjestelmät, on liiketoimintalähtöinen, tulee toimeen ihmisten kanssa ja ehkä tärkeimpänä: osaa käsitellä asioita kokonaisuutena. Etätyöyhteyksien käyttö on hänelle myös arkipäivää.
Tapiolla on yhdistys- ja järjestötoimintataustaa Laukaan koiraharrastajien alkuvuosilta 2000-luvun alkupuolelta sekä Lions Club Laukaa Saran eri toiminnoista 1990-luvulta. 

Tapio päätyi SAGIn hommiin, kun liitto haki keväällä 2019 mittauslomakkeiden digitoijaa eli tallentajaa viemään tietoja tietokantaan. “Toimistoharjoittelijan” tehtävä alkoi  huhtikuussa 2019 ja pian liitossa huomattiin, että hän taustansa ansiosta Tapio voisi olla mukana paljon muissakin hallinnollisissa tehtävissä. Tehtävänkuvaan tulivat mukaan seuraavaksi Kilpailu- ja tulosjärjestelmään, Suomisporttiin ja taloushallintoon liittyvät tehtävät.

“Uskon taustastani olevan hyötyä myös nykyisessä tehtävässä. Suomen Agilityliiton toiminta ja organisaatio ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina. On mielenkiintoista päästä kehittämään SAGIa ja sen toimintaa,” Tapio toteaa ja kehuu SAGIssa työskentelevää hyvin aktiivista väkeä:  “He ovat tehneet lujasti töitä liiton eteenpäin viemiseksi. Yhteistyössä lajiliiton toimintaa on hyvä kehittää,” hän päättää.

Tapio haluaa viedä eteenpäin avointa kuvaa liiton toiminnasta ja pyrkii toimivaan yhteistyöhön niin liiton toimiston henkilökunnan, sisäisten toimikuntien kuin jäsenyhdistystenkin kanssa. Hän kannattaa kaikessa avointa vuoropuhelua ja tiedonkulkua. “Ihmisillä saattaa olla hyvinkin vahvoja näkemyksiä siitä, mihin suuntaan toimintaa pitää kehittää, mutta suvaitsevaisuus ja erilaisten mielipiteiden hyväksyminen sekä erilaisten näkökantojen kuunteleminen on tärkeää.” hän muistuttaa. 

SAGIn toiminnassa yksi tärkeä kivijalka ovat vapaaehtoiset, jotka mahdollistavat hallituksen, toimikuntien ja työryhmien panostuksen liiton kehittämiseen. Tapio on positiivisesti yllättynyt siitä, miten aktiivisesti SAGIn hallitus ja toimikunnat toimivat, mutta siitä huolimatta myös uusia toimijoita tarvitaan. SAGIn roolin Tapio näkee nimenomaan seurojen toimintaa tukevana. 

Tapiolla on omien sanojensa mukaan kokemusta agilitystä on vajaan parinkymmenen vuoden ajalta, täysvaltaisnen kennelpojan roolista. Vaimo hoitaa itse kilpailemisen ja treenaamisen,  Tapio huolehtii, että kaikki tausta-asiat ovat kunnossa