Ensimmäisen kerran kansainvälinen agilitytuomarien workshop järjestettiin Suomessa 2008. Tähän tilaisuuteen osallistui yli 50 tuomaria 18 eri maasta. Toinen workshop järjestettiin Itävallassa vuonna 2009. Nämä tapahtumat olivat ensimmäisiä tuomareitten koulutustilaisuuksia, jossa tuomarit yli maiden rajojen kerääntyivät yhteen keskustelemaan säännöistä, FCI:n Judging Guidelinesista ja muista tuomareille tärkestä asioista. 

Ensimmäinen virallinen FCIn International Agility Judges Seminar järjestettiin 2014 Luxemburgissa, tänne osallistui 2 suomalaista tuomaria ja päivän anti tuotiin suomalaisten tuomareitten jatkokoulutuspäiville. Vuonna 2015 tilaisuus järjestettiin Italiassa ja tänne osallistui yksi suomalainen agility-ylituomari. 

Kansainväliset tuomariseminaarit ovat tärkeä osa kansainvälisten ja kansallisten tuomarointilinjausten tekemisessä sekä lajin kehitykseen vaikuttamisessa. Suomalaisten tuomareiden osallistuminen seminaareihin on tärkeä osa sääntöjen, ohjeiden sekä tuomarityön kehittämisessä.