Kutsu “Koronaturvallinen agility” -webinaariin 20.3.2021

Suomen Agilityliitto järjestää lauantaina 20.3. Koronaturvallinen agility -webinaarin, johon toivotamme kaikki jäsenyhdistysten edustajat tervetulleeksi. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

----------
Liiton hallitus on kevään aikana käynyt läpi koronan vaikutuksia lajiin, seuroihin ja harrastajiin. Koronapandemian tilanne vaihtelee maakunnittain ja paikkakunnittain, jonka vuoksi kaikille sopivien toimintamallien päättäminen on haasteellista. Haluamme ottaa jäsenyhdistykset yhä vahvemmin mukaan heitä koskettavaan päätöksentekoon, jonka vuoksi järjestämme lauantaina 20.3.2021 klo 14:00 etäyhteydellä pidettävän Koronaturvallinen agility -webinaarin. Webinaarissa etsitään yhdessä toimintatapoja harrastus- ja kilpailutoiminnan uudelleenkäynnistämiseen sekä jaetaan kokemuksia ja toimintatapoja.

Webinaari toteutetaan YouTubessa ja osallistujarajoituksin Google Meetissä. YouTube-toteutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat katsoa ja kuunnella webinaaria, mutta eivät tarvitse puhemahdollisuutta erikseen. Google Meetin kautta osallistuminen on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenyhdistysten edustajille, joilla on tarve puhemahdollisuudelle. Molemmissa toteutuksissa on chat-keskustelut, joihin voi jättää viestejä ja kommentteja luettavaksi. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on katsottavissa myöhemmin YouTubessa.

Päätökset harrastus- ja kilpailutoiminnan jatkosta vaikuttavat paitsi seuroihin, myös yksittäisiin henkilöihin, heidän terveyteen, hyvinvointiin ja toimeentuloon. Harrastajien ja kilpailijoiden tulee harkita omaa osallistumista harrastus- ja kilpailutoiminnassa siten, että se ei vaaranna omaa tai muiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lajin turvallinen harrastaminen nyt ja tulevaisuudessa riippuu meistä jokaisesta yksilötasolla. Vastuullisesti toimimalla voimme auttaa harrastus- ja kilpailutoiminnan uudelleenkäynnistämisessä.

Päätöksenteossa on myös mietittävä koronan vaikutuksia lajiin ja erityisesti jäsenseurojen toimintaedellytyksiin. Jotkin jäsenseuroista ovat taloudellisesti haastavien aikojen edessä, eikä tilanteeseen ole näkyvissä ratkaisua lähitulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että teemme yhdessä töitä löytääksemme keinoja miten voimme mahdollistaa turvallisen harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisimman pian. Agilityn harrastus- ja kilpailutoimintaa on mahdollista järjestää siten, että suositellut varotoimenpiteet, kuten turvavälit, toteutuvat. Yhteisen keskustelutilaisuuden kautta saamme lisää kokemuksia ja ajatuksia käytännön toteutukseen.

SAGIn hallitus on keskusteluissaan luonnostellut ehdotuksia liiton koronasuosituksiksi. Jäsenseurat voivat kommentoida luonnoksiin keskustelutilaisuudessa ja siten osallistua päätöksentekoon.

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä

Harrastus- ja kilpailutoimintaa on saanut jatkaa valtakunnallisia ja paikallisia ohjeistuksia noudattaen. Seuroilla ja kilpailunjärjestäjillä on velvollisuus tarkistaa oman alueensa määräykset ja suositukset harraste- ja kilpailutoiminnan mahdollistamiseksi.

Liitteet:
Liiton luonnostelemat koronasuositukset - webinaarikeskustelun pohjaksi

Takaisin