Edut seuroille

Kilpailupaikan tulosohjelma
Pohjolan Tuplaturva ja muut vakuutukset
Sopimukset musiikin julkisesta esittämisestä

KILPAILUPAIKAN TULOSOHJELMA

Kilpailunjärjestäjillä on mahdollisuus ottaa käyttöönsä erillistä korvausta vastaan SAGIn kilpailu- ja tulosjärjestelmän kanssa yhteensopiva kilpailupaikan tulosohjelma, joka helpottaa tulosten käsittelyä kilpailupaikalla sekä tulosten sähköistä toimittamista SAGIlle.

Lisätietoja: kitu (at) agilityliitto.fi

POHJOLAN TUPLATURVA JA MUUT VAKUUTUKSET

Suomen Agilityliitto kuuluu Olympiakomitean ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopiman urheilun Tuplaturvavakuutuksen piiriin. Tuplaturva on voimassa SAGIn sekä SAGIn jäsenyhdistysten toiminnassa, ja SAGIn jäsenyhdistykset maksavat vakuutuksesta viidentoista (15) euron suuruisen vuosimaksun jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Tuplaturva sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa laajasti kilpailu-, koulutus- ja yhdistystoiminnassa syntyneet vahingot ja tapaturmat.

Kilpailunjärjestäjien ei tarvitse erikseen ottaa ryhmätapaturmavakuutusta kilpailujen talkootyöntekijöille eikä henkilö- ja esinevahingot kattavaa toiminnanvastuuvakuutusta, sillä Tuplaturva sisältää nämä vakuutukset, Tuplaturvan ehdot. Ne agilitytuomarit, jotka mahdollisesti veloittavat erillisen tuomarointi- tai muun palkkion eivät kuulu Tuplaturvan piiriin, vaan heidän on itse huolehdittava vakuutusturvastaan.

Suomen Agilityliiton jäsenyhdistykset voivat halutessaan liittyä erillistä korvausta vastaan Pohjolan tarjoaman hallinnon vastuuvakuutuksen ja urheilujärjestöjen omaisuusturvan piiriin.

Tarkempia tietoja Olympiakomitean ja vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan sopimista vakuutuksista löytyy Olympiakomitean verkkosivuilta.
Lisätietoja: toimisto (at) agilityliitto.fi

SOPIMUKSET MUSIIKIN JULKISESTA ESITTÄMISESTÄ (TEOSTO, GRAMEX)

Suomen Agilityliitto on liittynyt Olympiakomitean sekä Teoston ja Gramexin neuvottelemien musiikin julkista esittämistä kokevien sopimusten piiriin. Sopimusten mukaan musiikin julkinen esittäminen järjestäytyneen liikuntatoiminnan osalta on vapaata. SAGIn ja jäsenseurojen ei tarvitse enää jatkossa erikseen maksaa Teostolle ja Gramexille korvauksia. Sopimukset ovat voimassa 1.1.2013 lähtien.

Sopimuksen keskeisiä kohtia ovat:

1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on SLU:n lajiliitto, seura tai joukkue.

Musiikin julkista esittämistä SAGIn jäsenyhdistyksen/jäsenyhdistysten määräysvallassa olevissa halliyhtiöiden tiloissa on tarkennettu siten, että

1. taustamusiikin soittaminen on mahdollista kaikkien SAGIn jäsenseurojen järjestämien harjoitusten, kilpailujen sekä muiden tilaisuuksien ja toiminnan yhteydessä riippumatta siitä, mikä taho halliyhtiön omistaa

2. muiden tapahtumanjärjestäjien tilaisuuksien aikana musiikin julkinen esittäminen ei ole sallittua ko. sopimusten puitteissa

3. taustamusiikin soittaminen yksityishenkilöiden käyttämillä vuoroilla ei ole sallittua ko. sopimusten puitteissa.

Tarkempia tietoja Teosto/Gramex sopimusten sisällöstä löytyy Olympiakomitean verkkosivuilta.
Lisätietoja: toimisto (at) agilityliitto.fi