Suomessa on tuomarikoulutus on ollut laadukasta jo vuodesta 1989. Ensimmäiset suomalaiset agilitytuomarit kouluttautuivat lajin kehittäjä Peter Lewisin vetämällä tuomarikurssilla Suomessa. Suomessa ensimmäinen tuomarikurssi järjestettiin vuonna 1991 ja siitä lähtien on kursseja järjestetty säännöllisesti. Tuomareiden jatkokoulutusta on järjestetty vuosittain vuodesta 1990-luvun alusta alkaen. SAGIn perustamisen jälkeen vuonna 2006 sekä tuomarikurssien että jatkokoulutuksen järjestämisvastuu siirtyi Suomen Kennelliitolta SAGIlle. 

Suomessa, Itävallassa, Luxemburgissa ja Italiassa järjestettyihin kansainvälisiin tuomariseminaareihin on osallistunut suomalaisia tuomareita ja näiden seminaarien anti on jaettu muille tuomareille yhteisillä jatkokoulutuspäivillä. 

Tuomarikurssi

Agilitytuomarin koulutukseen hakeutuvan tulee olla suorittanut kaikki SAGIn koulutustarjonnan kurssit agilityvalmentajan kurssia lukuunottamatta. Varsinainen ylituomarikoulutus on kaksiosainen. Perusosa (Ylituomari 1) on Kennelliiton hallinnoima kurssi. Niitä järjestetään vuosittain noin 4kpl eri piirien alueilla. Ylituomari 1 -kurssi on voimassa 2 vuotta, jonka aikana kokelaan pitää hakeutua erikoistumiskoulutukseen. Lajiosa (Agility-ylituomari) kurssi järjestetään SAGIn toimesta noin 3 - 5 vuoden välein.

Seuraava tuomarikurssi järjestetään aikaisintaan 2021, ajankohdasta tiedotetaan vähintään 1,5 vuotta ennen kurssia. Kurssille valitaan enintään 25 osallistujaa. Tuomarikurssin haun aukeamisesta tiedotetaan erikseen.

Tuomareiden jatkokoulutus

Tärkein tuomareiden jatkokoulutusmuoto ovat vuosittain järjestettävät Tuomaripäivät, joiden ajankohdaksi on vakiintunut viikon 44 lauantai ja sunnuntai. Säilyttääkseen tuomarioikeutensa tuomarin on osallistuttava tuomaripäiville vähintään joka toinen vuosi.

Lisätietoja: koulutus-tmk (at) agilityliitto.fi 

Pääsyvaatimuksina 2016 tuomarikurssille olivat:

 • 25 – 58 vuoden ikä
 • Sopii luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta ylituomarin tehtävään
 • Omaa luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Sagin lisenssi, Sagin jäsenyhdistyksen jäsenyys
 • Kennelliiton jäsenyys
 • On kilpaillut 3-luokassa itse kouluttamallaan koiralla
 • Ylituomari 1 -kurssin suorittaminen (Kennelliiton kurssi, vain 4kpl / vuosi) ennen erikoistumiskoulutusta
 • Koetoimitsijakurssin suorittaminen, on toiminut nykysääntöjen voimassa ollessa vastaavana koetoimitsijana agilitykilpailuissa (vaatimus päivitetty 20.12.2014 hallituksen kokouksessa) 
  Perustelut lisävaatimukselle: tuomaritehtäviin valmistautuvan on tunnettava nykysääntöjen vaatimukset kilpailujen järjestämisessä. 
  Koulutusohjaajan perus- ja jatkokurssien suorittaminen, toiminut kouluttajana
 • Ratamestarikurssin suorittaminen

Lisäksi hakijan tulee hakemuksessaan selvittää oma koiraharrastustaustansa sekä agilityn että muiden koiraharrastusten parista. Hakemukseen tulee liittää hakijan jäsenyhdistyksen suositus, josta tulee selvitä hakijan toiminta kouluttajana ja vastaavana koetoimitsijana. Kurssille hyväksytyn tulee valmistautua kurssiin hankkimalla tuomarikokemusta epävirallisista agilitykilpailuista.

Tuomarikurssin 2016 rakenne:

 • 26.-28.8.2016: ratasuunnitteluviikonloppu
 • 27.-30.10 2016: 1. kurssiviikonloppu
 • väliharjoittelut agility-ylituomarien ohjauksessa
 • tammikuu 2017: säkämittauspäivä / -päiviä
 • 23.-26.2.2017: 2. kurssiviikonloppu
 • tuomariharjoittelut agility-ylituomarien valvonnassa
 • kollegiot, päivämäärät julkaistaan myöhemmin 

Ensimmäisen kurssiviikonlopun jälkeen kurssilaiset jatkavat suorittamalla harjoitusarvosteluja virallisissa kilpailuissa agility-ylituomarin ohjauksessa. Toisen osan jälkeen kurssilaiset jatkavat harjoitusarvosteluja. Harjoitteluiden määrät vahvistetaan myöhemmin. Kurssilaiset pätevöityvät tuomarikollegiossa, joita järjestetään 3+1 kpl.