Näille sivuille on kerätty seuroille tärkeitä linkkejä ja materiaaleja, joista löytyy vastaus isoon osaan seuratoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Jos etsimäsi tieto ei löydy täältä, auttaa Suomen Olympiakomitean HelpDesk kaikissa seuratoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Hallinto

Hyvä hallinto - Suomen Olympiakomitea
Tällä kurssilla käydään läpi seuran hyvää hallintoa ja siihen liittyviä yhdistystoiminnan perusperiaatteita. Kurssi on suunnattu kaikille seuroissa toimiville ja etenkin seurojen hallituksissa työskenteleville.  

Päätä oikein - Suomen Olympiakomitea
Päätä oikein -opas  on kaikille seuroille ja järjestöissä työskenteleville tarkoitettu lainsäädännön tietopankki.

Seura työnantajana - Suomen Olympiakomitea
Seura työnantajana -kurssi on suunnattu seurahallinnossa työskenteleville ja kaikille, jotka haluavat oppia lisää työnantajaa sitovista velvoitteista.

Seura-ammattilaisen palkkaamisen opas - KIHU
Tämä on työkirja seura-ammattilaisen palkkaamisen tueksi.

Seuran toimintakäsikirja - Suomen Olympiakomitea
Opas seuran toimintakäsikirjan tekemiseen.

Seuran mallisäännöt - Suomen Olympiakomitea
Mallipohja seuran toimintasäännöistä.

 

Kehitys

Seuratoiminnan palautekyselyt - Suomen Olympiakomitea
Maksuttomat palautekyselyt seurojen käyttöön

Seuratoiminnan tulevaisuus -työkirja - Suomen Olympiakomitea
Seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen.

Urheiluseuran viestintäopas - Suomen Olympiakomitea
Viestintäoppaaseen on koottu konkreettisia, seuran arkea helpottavia vinkkejä.

Sisäisen motivaation johtaminen seurassa - Filosofian Akatemia
Sisäinen motivaatio on kriittinen osa seuratoimijoiden aktiivisuutta. Tästä löydät vinkkejä sisäisen motivaation ruokkimiseen seuratoiminnassa.

SAGI:n seurafoorumi: Hyvät toimintatavat yhdistyksissä - Suomen Agilityliitto
Tähän on koostettu SAGI:n seurafoorumilla jaettuja, hyväksi todettuja toimintatapoja Suomen agilityseuroista. Aiheina ovat seuratoimijoiden ja valmentajien motivointi sekä valmennusryhmiin valinnat.

Seuran ohjauksen ja valmennuksen linjaus - Suomen Olympiakomitea
Tämän ohjeen avulla seura voi tehdä oman valmennuksen ja ohjauksen linjauksen. Valmennuslinjan ensisijainen tehtävä on määritellä seuran yhtenäiset arvot ja tavat toimia seuran valmennuksessa.

Tähtiseura-ohjelma - Suomen Olympiakomitea
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtiseura-ohjelma tarjoaa urheiluseuroille monenlaisia mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen. 

Alueiden koulutus- ja tapahtumakalenteri - liikunnanaluejarjestot.fi
Liikunnan aluejärjestöt järjestävä avoimia koulutuksia ja tilaisuuksia. Täältä löydät lisää tietoa ja tulevat tapahtumat.

 

Talous

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset - vero.fi
Tässä ohjeessa on Verohallinnon linjauksia yleishyödyllisten yhteisöjen yleisimpiin ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin. 

Taloushallinnon verkkokoulutus - Suomen Olympiakomitea
Täältä löytyy verkkokoulutuksia seuran taloushallintoon liittyvistä aiheista. 

Urheiluseurojen talousopas - Rantalainen
Urheilureurojen talousoppaassa on lisätietoa ja vinkkejä urheiluseuran taloushallinnon toteuttamiseen. Sen tarkoituksena on lisätä urheiluseuran taloudellista tietoisuutta niin kirjanpidon kuin myös palkanlaskennan ja verotuksen näkökulmasta. 

Talousohjesääntö - Rantalainen
Pohja seurojen talousohjesäännön laatimiselle.

Urheiluseuran taloushallinnon järjestäminen ja valvonta - Netvisor
Vinkkejä urheiluseurojen taloushallinnon hoitamisesta urheiluseuran johdon näkökulmasta.

 

Tietoturva

Digiturvallisuuden verkkomateriaalit - Suomidigi
Koulutusmateriaaleja digiturvallisuudesta ja tietosuojasta. 

Henkilötietojen käsittely yhdistystoiminnassa - tietosuoja.fi
Opas yhdistysten henkilötietojen käsittelyyn.

 

Vastuullisuus

KEKE-koutsi - vinkit ympäristövastuulliseen seuratoimintaan - Suomen Olympiakomitea
Urheiluseuroille on nyt olemassa oma Kestävän Kehityksen valmentaja, KEKE-koutsi, jonka helpoilla, seura-arkeen sopivilla fiksuilla vinkeillä kohennatte sekä omaanne että seuranne kuntoa niin fyysisesti kuin taloudellisesti – ja samalla teette hyvää myös ympäristölle.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma  2020-2024 - Suomen Olympiakomitea
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa. Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

Et ole yksin - Väestöliitto
Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa.

Älä riko urheilua - Ihmisoikeusliitto
Älä riko urheilua -kampanja on osa Ihmisoikeusliiton työtä urheilun ihmisoikeuskysymyksissä ja herättelee kaikkia urheilun ja liikunnan ystäviä entistä parempaan urheilumaailmaan, jossa jokainen voisi urheilla turvallisesti ja omana itsenään.

Fyysisen turvallisuuden opas yhdistyksille

"Turvallisuus on kaiken liikuntatoiminnan peruspilari. Turvallisuudessa tulee kiinnittää huomiota sekä fyysisiin, psyykkisiin että sosiaalisiin riskitekijöihin. Hyvässä yhdistyksessä turvallisuus ja riskien hallinta ovat osa arkipäivää. "

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy

"Näitä yksinkertaisia ohjeita seuraamalla ja valmiita mallipohjia hyödyntämällä urheiluseurat voivat ennaltaehkäistä epäasiallista käyttäytymistä, väkivaltaa ja häirintää omassa seurassaan."

Juniorit, seniorit, paragility

Valtti-ohjelman käsikirja - Suomen Paralympiakomitea
Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Tässä oppaassa esitellään tapoja huomioida erilaiset liikkujat seuratoiminnassa.

Lasten turvallisuutta lisäävät  toimintatavat ja vapaaehtoisen  rikostaustan selvittäminen - Olympiakomitea
Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassa.

Urheilun Pelisäännöt - Suomen Olympiakomitea
Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Se kannustaa jokaista harjoitteluryhmää keskustelemaan ja sopimaan yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa kauden tärkeimmistä asioista kuten harjoittelemisesta, kilpailemisesta ja muista toimintatavoista.