KANSALLINEN SÄÄNTÖPÄIVITYS 

Suomen Agilityliitto ry:n sääntötyöryhmä valmistelee parhaillaan lajin kansallista sääntöpäivitystä. Aikataulullisesti sääntöpäivitystyö valmistuu loppuvuoteen 2022 mennessä. Uusi säännöstö on voimassa 1.1.2023 alkaen.

Sääntödokumenttien tilannekatsaus

 • A- ja B-tason säännöt
  • Hyväksytty Agilityliiton yleiskokouksissa (syyskokous 21, ylimääräinen yleiskokous 22 sekä kansalliset kokoluokat kevätkokous 22). Kennelliiton kevätvaltuusto on hyväksynyt A-osan (kilpailusääntö) ja B-osan (laji- ja arvosteluohjeet) B0..B5. Ohjeet ovat voimassa vähintään viisi (5) vuotta voimaantulopäivästä eikä sinä aikana muutosesityksiä käsitellä.
 • Tällä hetkellä sääntötyöryhmä päivittää D-tason ohjeistusta. D-tason ohjeistuksen hyväksyy SAGI:n hallitus. D-tason ohjeet julkaistaan marraskuussa 2022, jonka jälkeen pidetään koulutus sekä lisenssinhaltijoille että seuratoimijoille.

 

Sääntöpäivityksen koulutustilaisuudet

 • 22.11.2022 klo 18-20 webinaari sääntömuutoksista kilpailunjärjestäjille
 • 7.12.2022 klo 18-20 keskustelutilaisuus sääntömuutoksista kilpailunjärjestäjille
 • 8.12.2022 klo 18-20 webinaari sääntömuutoksista lisenssinhaltijoille
 • Tilaisuudet toteutetaan kokousohjelmalla kuten ZOOM. 

Sääntöpäivityksen fokus

Sääntöpäivityksen fokuksessa on, että  harrastus on edelleen kiinnostava ja mielekäs mahdollisimman suurelle harrastajajoukolle. Lisäksi lajin harrastamisen ja kilpailun aloittamiskynnystä pyritään tuomaan erilaisin keinoin matalammaksi.


Kuva 1. Kansallisen sääntöuudistuksen fokus.

 

Agilityn lajiperhe

Agilityn lajiperheeseen kuuluvat jatkossa agilityn eriytyessä kahdeksi lajimuodoksi (agility ja hyppy) lisäksi kolme uutta lajimuotoa: pelilajit gamblers ja snooker sekä uusi tulokas hoopers. 

 

Kaikkia lajimuotoja koskevat muutokset

Luokanvaihto, meriitit sekä sertin siirtyminen

 • Muutos 2 lk luvakäytäntöön: jatkossa tarvitaan luokanvaihto-oikeuteen vähintään kahdelta (2) eri tuomarilta yhteensä kolme (3) merkitsevää tulosta (merkitsevä tulos on lajimuotokohtainen ollen agility ja hyppy lajimuodoissa 0,00 virhepistettä). Samalla 2 lk:n luva-tuloksen sijoitusvaatimus poistetaan. Muutoksen jälkeen LUVA-oikeus on samanlainen sekä 2 lk:ssa että 1 lk:ssa.
 • Meriitit: Kaikkiin lajimuotoihin otetaan käyttöön meriitit (vastaa useassa Kennelliiton alaisessa lajissa käytössäolevaa koulutustunnusta). Meriitti on lajimuotokohtainen, esim AGI-A1 tai AGI-H2 (hyppy 2 lk). Meriitti on eräänlainen pitkän ajan tavoite, sillä meriittiin vaadittava merkittävien tulosten määrä on LUVA-oikeuteen verrattuna suurempi. Meriittiin vaadittava nollamäärä on 1 la ja 2 lk kuusi (6) merkitsevää tulosta kahdelta (2) eri tuomarilta ja 3 lk:ssa kymmenen (10) merkittävää tulosta kolmelta (3) eri tuomarilta.  Saavuttaakseen meriitin koiran on saavutettava vähintään yksi (1) merkitsevä tulos 1.1.2023 jälkeen, vaikka koira olisi saavuttanut tarpeellisen määrän merkitseviä tuloksia kyseisen lajimuodon ja tasoluokan radoilta 31.12.2022 mennessä. Merkitsevä tulos on esim. lajimuodoissa hyppy ja agility 0,00-virhepistettä.
 • Muutos sertin siirtymäsääntöön: Sertifikaatti myönnetään edelleen lajimuodon korkeimmassa tasoluokassa (3 lk). Sertin siirtymäsääntöön on tehty muutos, jossa  serti siirtyy jatkossa jo aiemmin toiseksi sijoittuneelle
 

Avoin luokkasiirtymä (alaspäin)

 • Avoin luokkasiirtymä: ylemmän tasoluokan koira voi kilpailla alemmissa tasoluokissa menettämättä kilpailuoikeutta korkeimmassa luokassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 3  lk koira  voi kilpailla 1 ja 2 lk, ja 2 lk koira  voi kilpailla 1 lk. Ylemmän tasoluokan koiran tulokset eivät vaikuta luokanvaihtotuloksiin, mutta on oikeutettu jaettaviin palkintoihin. Avoin luokkasiirtymä mahdollistaa esim junnuille ykkösten kisaamisen kokeneemmalla koiralla  tai vaikka leikkauksesta toipuvan koiran/ohjaajan kilpailemisen vähemmän kuormittavilla radoilla. 
 • Avoimen luokkasiirtymän myötä PAVA (pakko vaihtaa luokkaa) poistuu käytöstä.
 • Tasoluokka valitaan ilmoittautumisen yhteydessä, eikä sitä voida muuttaa.
 

Esteitä koskevat muutokset 

 • Poistuvat esteet: viaduktimallin muuri, kehikollinen rengas ja umpitunneli
 • Muutokset esteisiin (tutustu tarkemmin estemuutokset dokumenttiin!)
  • muuri vastaamaan FCI-sääntöä (leveys)
  • keinun laskunopeuden mittauspiste laskevan pään kontaktialueen keskellä, laskeutumisnopeus 2-3 sekuntia
  • pituudessa palojen määrä vastaamaan FCI-sääntöä (maxeilla 4 palaa entisen 4-5 palan sijaan)
  • pikkumaksien pituuden suoritusmitta
  • rengas vastaamaan FCI-sääntöä halkaisijan ja paksuuden osalta
  • okserilla pikkumineille rimojen välinen korkeusero 5-10 cm
 • Muutos agilityn, hypyn, gamblersin ja snookerin estesarjaan, jatkossa 3 putkea, joista yhden tulee olla pituudeltaan 3-4 m
 • Uudet esteet (tutustu tarkemmin estemuutokset dokumenttiin!)
  • Games-pujottelu (6 keppiä)
  • Hoopers esteet (hoop, hoopers-tunneli, tynnyri ja veräjä)

Rata-asioita

 • Muutos xs/s, esteiden minimietäisyys 5 m.
 • Muutos kaikkiin kokoluokkiin, maksimietäisyys 8m. Esteiden välinen etäisyys koiran linjan mukaisesti mitattuna saa olla enintään 9 m
 • Muutos A ja puomi
  • A ja puomi sijoitettava suoraan lähestymislinjaan
  • A ja puomi, ylösmenokontakti poistuu. Osuttava kuitenkin 4 tassulla esteen nousuosaan, muutoin hyl.
 • Muutos lähtö- ja maalialueeseen: Lähtö- ja maalialueen määritelmä, uudessa määritelmässä pitää olla 6m tilaa ennen lähtöhyppyä ja maalihypyn jälkeen koiran luonnolliseen linjan mukaista reittiä
 • Muutos hylkääntymisen jälkeiseen toimitapaan: Hylkääntymisen jälkeen noudatetaan tuomarin antamaa ohjeistusta
 • Radalla voi olla enintään viisi (5) putkisuoritusta
 • Putkia koskeva suositus: Radalla olevien putkien tulisi olla pito-ominaisuuksiltaan samankaltaisia
 • Putkia koskeva määräys: Putken painoja tulee olla 1 pari/m.

Kokoluokat

 • Kansalliset kokoluokat:
  • ei muutosta kansallisiin kokoluokkarajoihin (5 kokoluokkaa).
  • Muutos kilpailuoikeuteen koskien pikkumaksiluokkaa (48-50 cm koirat): Kansalliselta kokoluokaltaan pikkumaksi (sL) kokoisen, mutta kansainväliseltä kokoluokaltaan maksi (L) kokoisen koiran ohjaaja/omistaja voi kilpailutapahtumakohtaisesti päättää kilpaileeko koira pikkumaksi (sL) vai maksi (L) luokassa.
  • Koira voi kilpailla saman päivän aikana samassa kilpailutapahtumassa vain yhdessä kokoluokassa.
 • Kansainväliset kokoluokat: (mini-, medi-, intermediate- ja maksiluokka). Uusi kokoluokka intermediate, koiran säkäkorkeus vähintään 43 cm mutta alle 48 cm. Kansainvälisissä kilpailuissa koira kilpailee aina kansainvälisen kokoluokkansa mukaisessa kokoluokassa.
 • Kokoluokat gamblers ja snooker kuten agilityssä. 
 • Hoopersissa kaksi kokoluokkaa: pienet (raja agilityn mediraja) ja avoin. Pienten kokoluokkaan mitatulla koiralla voi kilpailla myös avoimessa luokassa.

Lajimuotokohtaisia muutoksia

Agilityn eriytyminen kahdeksi lajimuodoksi (agility ja hyppy)

 • 1.1.2023 alkaen koira kisaa siinä luokassa, johon oli kilpailuoikeus 31.12.2022 (esim 2 lk -> agi 2lk ja hyp 2lk, vaikka hyppyluvia olisi 2 lk:sta 4).
 • Luokkanousuun vaaditaan yksi luva joka tapauksessa (eli jos 4 hyppyluvaa, tarvitset vielä yhden)
 • Käytännössä koira voi kilpailla eri tasoluokissa, koska kyseessä on kaksi eri lajimuotoa. 
 • SM-kilpailuihin osallistuakseen koiralla tulee olla kilpailuoikeus molempien lajimuotojen (agility ja hyppy) ylimmässä tasoluokassa
 • Agilityssä voidaan jatkossa määrittää ihanneaika myös tilastollisin menetelmin. Ihanneaika voidaan jatkossa määrittää myös tilastollisin menetelmin (kuten esim. Ranska). Edelleen tuomarilla on mahdollisuus määrittää ihanneaika itse (kuten nykyisin). Menetelmä laaditaan myöhemmin SAGI:n hallinnoimalle säännöstön D-tasolle. Tämän menetelmän käytännön suunnittelu ei kuitenkaan ole sääntöpäivityksessä ns ykkösprioriteetti.

Gamblers, snooker ja hoopers virallisiksi lajeiksi

 • Uudet lajit gamblers, snooker ja hoopers ovat virallisia 1.1.2023 alkaen.
 • Tasoluokat samat kuin agilityssä. 
 • Kaikki aloittavat lajissa kilpailemisen 1 lk:ssa
 • Hoopers kilpailut alkavat aikaisintaan vuonna 2024, vuonna 2023 toteutetaan tuomarikoulutus