KANSALLINEN SÄÄNTÖPÄIVITYS 
Suomen Agilityliitto ry:n sääntötyöryhmä valmistelee parhaillaan lajin kansallista sääntöpäivitystä. Aikataulullisesti sääntöpäivitystyö valmistuu loppuvuoteen 2022 mennessä. Uusi säännöstö on voimassa 1.1.2023 alkaen.


Tällä hetkellä lajin suuret suuntaviivat ovat hyväksytty Agilityliiton yleiskokouksissa (syyskokous 21 ja ylimääräinen yleiskokous 22). Kennelliiton kevätvaltuusto on hyväksynyt A-osan (kilpailusääntö) ja B-osa (laji- ja arvosteluohjeet) käsitellään elokuussa. Alla on esitetty listauksena keskeisimmät muutosasiat.

Tällä hetkellä sääntötyöryhmä päivittää D-tason ohjeistusta.

 

Sääntöpäivityksen fokus

Sääntöpäivityksen fokuksessa on, että  harrastus on edelleen kiinnostava ja mielekäs mahdollisimman suurelle harrastajajoukolle. Lisäksi lajin harrastamisen ja kilpailun aloittamiskynnystä pyritään tuomaan erilaisin keinoin matalammaksi.


Kuva 1. Kansallisen sääntöuudistuksen fokus.

 

Agilityn lajiperhe

Agilityn lajiperheeseen kuuluvat jatkossa agilityn eriytyessä kahdeksi lajimuodoksi (agility ja hyppy) lisäksi kolme uutta lajimuotoa: pelilajit gamblers ja snooker sekä uusi tulokas hoopers. 

 

Kaikkia lajimuotoja koskevat muutokset

Luokanvaihto, meriitit sekä sertin siirtyminen

 • Muutos 2 lk luvakäytäntöön: jatkossa tarvitaan luokanvaihto-oikeuteen vähintään kahdelta (2) eri tuomarilta yhteensä kolme (3) merkitsevää tulosta (merkitsevä tulos on lajimuotokohtainen ollen agility ja hyppy lajimuodoissa 0,00 virhepistettä). Samalla 2 lk:n luva-tuloksen sijoitusvaatimus poistetaan. Muutoksen jälkeen LUVA-oikeus on samanlainen sekä 2 lk:ssa että 1 lk:ssa.
 • Meriitit: Kaikkiin lajimuotoihin tuodaan meriitit (urheilun termi vastaten useassa Kennelliiton alaisessa lajissa olevaa koulutustunnusta). Meriitti on lajimuotokohtainen, esim AGI-A1 tai AGI-H2 (hyppy 2 lk). Meriitti on eräänlainen pitkän ajan tavoite, sillä meriittiin vaadittava merkittävien tulosten määrä on LUVA-oikeuteen verrattuna suurempi. Meriittiin vaadittava nollamäärä on 1 la ja 2 lk kuusi (6) nollatulosta kahdelta (2) eri tuomarilta ja 3 lk:ssa kymmenen (10) merkittävää tulosta kolmelta (3) eri tuomarilta. 
 • Muutos sertin siirtymäsääntöön: Serrtifikaatti myönnetään edelleen lajimuodon korkeimmassa tasoluokassa (3 lk). Sertin siirtymäsääntöön on tehty muutos, jossa  serti siirtyy jatkossa jo aiemmin toiseksi sijoittuneelle
 

Avoin luokkasiirtymä (alaspäin)

 • Avoin luokkasiirtymä: ylemmän tasoluokan koira voi kilpailla alemmissa tasoluokissa menettämättä kilpailuoikeutta korkeimmassa luokassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 3  lk koira  voi kilpailla 1 ja 2 lk, ja 2 lk koira  voi kilpailla 1 lk. Ylemmän tasoluokan koiran tulokset eivät vaikuta luokanvaihtotuloksiin, mutta on oikeutettu jaettaviin palkintoihin. Avoin luokkasiirtymä mahdollistaa esim junnuille ykkösten kisaamisen kokeneemmalla koiralla  tai vaikka leikkauksesta toipuvan koiran/ohjaajan kilpailemisen vähemmän kuormittavilla radoilla. 
 • Avoimen luokkasiirtymän myötä PAVA (pakko vaihtaa luokkaa) poistuu käytöstä.
 • Tasoluokka valitaan ilmoittautumisen yhteydessä, eikä sitä voida muuttaa.
 

Esteitä koskevat muutokset (estemuutokset kuvina täällä)

 • Poistuvat esteet: viaduktimallin muuri, kehikollinen rengas ja umpitunneli
 • Muutokset esteisiin (tutustu tarkemmin estemuutokset dokumenttiin!)
  • muuri vastaamaan FCI-sääntöä (leveys)
  • pituudessa palojen määrä vastaamaan FCI-sääntöä (maxeilla 4 palaa entisen 4-5 palan sijaan)
  • rengas vastaamaan FCI-sääntöä halkaisijan ja paksuuden osalta
  • okserilla pikkumineille rimojen välinen korkeusero 5-10 cm
 • Muutos agilityn, hypyn, gamblersin ja snookerin estesarjaan, jatkossa 3 putkea, joista yhden tulee olla pituudeltaan 3-4 m
 • Uudet esteet (tutustu tarkemmin estemuutokset dokumenttiin!)
  • Games-pujottelu (6 keppiä)
  • Hoopers esteet (hoop, hoopers-tunneli, tynnyri ja veräjä)

Rata-asioita

 • Muutos xs/s, esteiden minimietäisyys 5 m.
 • Muutos kaikkiin kokoluokkiin, maksimietäisyys 8m.
 • Muutos A ja puomi
  • A ja puomi sijoitettava suoraan lähestymislinjaan
  • A ja puomi, ylösmenokontakti poistuu. Osuttava kuitenkin 4 tassulla esteen nousuosaan, muutoin hyl.
 • Muutos lähtö- ja maalialueeseen: Lähtö- ja maalialueen määritelmä, uudessa määritelmässä pitää olla 6m tilaa ennen lähtöhyppyä ja maalihypyn jälkeen koiran luonnolliseen linjan mukaista reittiä
 • Muutos hylkääntymisen jälkeiseen toimitapaan: Hylkääntymisen jälkeen noudatetaan tuomarin antamaa ohjeistusta

Kokoluokat

 • Kansalliset kokoluokat:
  • ei muutosta kansallisiin kokoluokkarajoihin (5 kokoluokkaa).
  • Muutos kilpailuoikeuteen koskien pikkumaksiluokkaa (48-50 cm koirat): Kansalliselta kokoluokaltaan pikkumaksi (sL) kokoisen, mutta kansainväliseltä kokoluokaltaan maksi (L) kokoisen koiran ohjaaja/omistaja voi kilpailutapahtumakohtaisesti päättää kilpaileeko koira pikkumaksi (sL) vai maksi (L) luokassa.
  • Koira voi kilpailla saman päivän aikana samassa kilpailutapahtumassa vain yhdessä kokoluokassa.
 • Kansainväliset kokoluokat: (mini-, medi-, intermediate- ja maksiluokka). Uusi kokoluokka intermediate, koiran säkäkorkeus vähintään 43 cm mutta alle 48 cm. Kansainvälisissä kilpailuissa koira kilpailee aina kansainvälisen kokoluokkansa mukaisessa kokoluokassa.
 • Kokoluokat gamblers ja snooker kuten agilityssä. 
 • Hoopersissa kaksi kokoluokkaa: pienet (raja agilityn mediraja) ja avoin. Pienten kokoluokkaan mitatulla koiralla voi kilpailla myös avoimessa luokassa.

Lajimuotokohtaisia muutoksia

Agilityn eriytyminen kahdeksi lajimuodoksi (agility ja hyppy)

 • 1.1.2023 alkaen koira kisaa siinä luokassa, johon oli kilpailuoikeus 31.12.2022 (esim 2 lk -> agi 2lk ja hyp 2lk, vaikka hyppyluvia olisi 2 lk:sta 4).
 • Luokkanousuun vaaditaan yksi luva joka tapauksessa (eli jos 4 hyppyluvaa, tarvitset vielä yhden)
 • Käytännössä koira voi kilpailla eri tasoluokissa, koska kyseessä on kaksi eri lajimuotoa. 
 • SM-kilpailuihin osallistuakseen koiralla tulee olla kilpailuoikeus molempien lajimuotojen (agility ja hyppy) ylimmässä tasoluokassa
 • Agilityssä voidaan jatkossa määrittää ihanneaika myös tilastollisin menetelmin. Ihanneaika voidaan jatkossa määrittää myös tilastollisin menetelmin (kuten esim. Ranska). Edelleen tuomarilla on mahdollisuus määrittää ihanneaika itse (kuten nykyisin). Menetelmä laaditaan myöhemmin SAGI:n hallinnoimalle säännöstön D-tasolle. Tämän menetelmän käytännön suunnittelu ei kuitenkaan ole sääntöpäivityksessä ns ykkösprioriteetti.

Gamblers, snooker ja hoopers virallisiksi lajeiksi

 • Uudet lajit gamblers, snooker ja hoopers ovat virallisia 1.1.2023 alkaen.
 • Tasoluokat samat kuin agilityssä. 
 • Kaikki aloittavat lajissa kilpailemisen 1 lk:ssa

Kennelliitolle hyväksymät dokumentit

A kilpailusääntö, hyväksytty kevätvaltuustossa 29.5. / Lue uutinen täällä
B laji- ja arvosteluohjeet, käsittely elokuussa 2022

Kennelliitolle toimitetut dokumentit

B laji- ja arvosteluohjeet, Kennelliiton vahvistamaton versio luettavissa täällä 

Seuratoimijoiden työpajat

SAGI järjestää alla esitetyistä aihealueista työpajoja seuratoimijoille. Seuroista voi osallistua eri toimijat eri aihealueen työpajoihin. 

Syksyn 2022 työpajat

 • Sääntöjen kouluttaminen kilpailunjärjestäjille ja lisenssinhaltijoille

Työpajoista ei toimiteta materiaalia tai tallennetta julkisesti jaettavaksi, vaan ne ovat SAGI:n sääntökehitystyön työkaluja.