Vuoden 2012 varsinaisen kokouksen päätöksen mukaisesti SAGI kerää jäsenseuroiltaan kilpailuiden starttimääriin starttiperustuvaa maksua 1.1.2013 alkaen.

Starttimaksut veloitetaan vain kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen starttimäärien perusteella. Arvokilpailuista veloitetaan starttimaksut kilpailun järjestäjän kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Maksun suuruus vuonna 2023 on 1,00 euroa jokaista kilpailustarttia kohden.

Starttimaksut kerätään kolme kertaa vuodessa jälkikäteen laskuttamalla. Laskutuskaudet määräytyvät samassa syklissä kilpailuiden anomiskausien kanssa seuraavasti:

 Kilpailun pitoaika   Starttimaksujen laskutuskausi/maksuaika   Seuraava anomiskausi päättyy/sanktiokausi 
 1.1.- 30.4.  15.-31.5 / 14 vrk  31.8 / 1.1.- 30.4.
 1.5.- 31.7.  15.-31.8 / 14 vrk  31.12 / 1.5.- 31.7.
 1.8.- 31.12.  15.-31.1 / 14 vrk  31.3 / 1.8.- 31.12.

Koska starttimaksujen laskutus perustuu kilpailuiden todellisiin osallistujamääriin, on erittäin tärkeää, että tulokset toimitetaan SAGIlle kilpailusäännön mukaisesti viikon kuluessa kilpailun tai kilpailutapahtuman päättymisestä. Jos tulokset toimitetaan vasta starttimaksujen laskutuskauden alkamisen jälkeen, starttimaksut veloitetaan kaksinkertaisena.

Jos kilpailunjärjestäjä ei seuraavan anomiskauden loppuun mennessä ole toimittanut edellisen kauden aikana järjestettyjen kilpailujen tuloksia tai laiminlyö kauden starttimaksujen maksamisen, kilpailunjärjestäjälle ei myönnetä kilpailuja vastaavalle kaudelle seuraavalle vuodelle eikä sen jälkeen niin kauan kuin starttimaksuja on maksamatta.

Esimerkki: jos kilpailunjärjestäjällä on maksamattomia starttimaksuja tammi-huhtikuulta (laskutettu toukokuussa) vielä elokuun lopussa, jolloin seuraavan vuoden tammi-huhtikuun kilpailuiden anomiskausi päättyy, heille ei myönnetä kilpailuja kyseiselle kaudelle seuraavana vuonna lainkaan.

Kilpailunjärjestäjän perustellusta hakemuksesta hallitus voi poiketa edellä mainitusta menettelystä.

Lisätietoja

SAGIn toimisto, toimisto (at) agilityliitto.fi