Suomen Agilityliiton valmentajakoulutusten tarkoitus on antaa osallistujille eväitä hoopersvalmentajana tai hoopersin apuvalmentajana toimimiseen. Asioita käsitellään monipuolisesti sekä ryhmässä että itsenäisesti. Kouluttajan tärkein tehtävä on toimia oppimisen mahdollistajana. Tapaamiset ovat työpajan kaltaisia vuorovaikutteisia tilaisuuksia ja vaativat aktiivista osallistumista. Jokainen osallistuja tuo ryhmään omat mielipiteensä ja kokemuksensa, joiden avulla työstetään koulutukseen kuuluvia teemoja yhdessä. Jokaisen tulee tehdä töitä oman oppimisensa eteen ja jokainen on lopulta itse vastuussa omasta kehittymisestään. Tarkempi toteutusmuoto riippuu kurssin vetäjästä ja käytettävissä olevista resursseista. Valmentajakoulutuksissa on käytössä sähköinen oppimisympäristö. Hoopersin valmentajakoulutuksia vetävät SAGIn liittokouluttajat sekä HOVA1-koulutukseen erillisoikeuden saaneet henkilöt.


Tulevat HOVA1-koulutukset sekä HOVA2-moduulit löydät kurssikalenterista.

Miten kurssikalenteri toimii? Ohjevideosta näet tärkeimmät toiminnot!


Oletko käynyt AVA1-koulutuksen tai sitä vastaavat tiedot? Katso tarkemmat tiedot tästä ohjeesta!


Hoopersin apuvalmentaja (HOVA1)

HOVA1-pätevyyden suorittanut hoopersin apuvalmentaja pystyy sekä toimimaan kokeneemman valmentajan ohjauksessa että itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan yksittäisiä harjoituskertoja joko yksilölle tai ryhmälle. Hän osaa pohtia toteuttamiaan harjoituskertoja ja laatimaan niistä yhteenvedon työnsä tueksi. Hän tuntee lajin toimintaympäristön ja perusperiaatteet. Hän osaa kuvailla, mistä asioista lajiosaaminen koostuu. Hoopersin apuvalmentaja tunnistaa omat vahvuutensa ja kykenee tarkkailemaan omaa toimintaansa.

HOVA1-kurssi on suunnattu erityisesti aloitteleville hoopersvalmentajille, mutta koska laji on Suomessa uusi, sen suorittamista suositellaan kaikille hoopersia valmentaville. HOVA1-kurssilla käsitellään lajiteemojen ohella mm. valmentajana toimimista, ryhmän ohjaamista, koiran oppimista ja perusfysiikkaan liittyviä asioita koiran kannalta. 

Mikäli olet käynyt agilityn apuvalmentaja (AVA1) -kurssin hoopersin apuvalmentaja (HOVA1) -pätevyyden saamiseksi riittää HOVA1 -lisäkoulutuksen suorittaminen.  

HOVA1 -kursseja järjestävät SAGIn jäsenyhdistykset yhdessä liittokouluttajien ja SAGI:n hyväksymien HOVA1-tason kouluttajien kanssa. Kokonaisuuden laajuus on noin 10-15 tuntia. Lisäkoulutuksen 3,5 tuntia.


Hoopersvalmentaja (HOVA2) 

Hoopersvalmentaja (HOVA2)-pätevyyden suorittanut hoopersvalmentaja pystyy suunnittelemaan kokonaisen harjoituskauden ja toteuttamaan sen suunnitelmansa pohjalta. Hän suunnittelee ja toteuttaa harjoituskauden niin, että jokainen koirakko otetaan yksilöllisesti huomioon. Hän huomioi harjoituskautta suunnitellessaan ja toteuttaessaan sekä ohjaajan että koiran hyvinvointitekijät. Hän tukee omalla toiminnallaan seurojen toimintaa. Hän hallitsee sekä eläinten että ihmisen oppimisen perusteet käyttäen tietojaan tukena harjoituskauden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hänellä on käytössään erilaisia työkaluja haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Hän on erikoistunut omien mielenkiintojensa mukaisesti ja toteuttaa valmennustyötään taitojaan monipuolisesti hyödyntäen. Hän tuntee omat vahvuutensa ja kehityskohteensa valmentajana ja pystyy analysoimaan omaa toimintaansa.

Hoopersvalmentaja (HOVA2) -kokonaisuus sisältää 11 erillistä moduulia ja viisi erikoistumisosiota. Moduulit on jaettu viiteen osaamisalueeseen: Agility-yhteisö, Valmennustaidot, Urheilijataidot, Lajitaidot (koiran oppiminen ja haastavat tilanteet) ja Hooperstaidot. Yleiset valmentajamoduulit ovat yhteisiä AVA2-koulutuksen kanssa. Katso kuva HOVA2 -koulutuskokonaisuudesta (kuva taulukosta). Hooperstaidot osaamisalueen moduulit ja erikoistuminen laaditaan 2024 (-2025). 

Alla olevassa kuvassa esitetyt tuntimäärät ovat ohjeellisia ja saattavat jonkin verran vaihdella järjestämiskerran mukaan. HOVA2-kokonaisuuden tuntimäärä täsmentyy, kun hoopersin lajimuotokohtaiset osiot on laadittu.

HOVA2-moduuleja voivat järjestää Suomen Agilityliitto ja sen jäsenyhdistykset. HOVA2-moduuleja vetävät Suomen Agilityliiton liittokouluttajat.


Aiemman osaamisen tunnistaminen valmentajakoulutuksissa

Lajin HOVA1 ja HOVA2 lajimuotokohtaisia osia ei ole mahdollista hyväksilukea, koska laji on Suomessa uusi. HOVA2-koulutukseen sisältyvien yleisten moduulien hyväksiluku on mahdollista SAGIn määrittelemällä tavalla. 

Suomen Agilityliiton liittokouluttajista koostuva hyväksilukuryhmä käsittelee HOVA2-koulutusten yleisten osioiden hyväksilukemista ja aiemman osaamisen tunnistamista valmentajakoulutusten yhteydessä. 

Aiemman osaamisen tunnistamista haetaan erillisellä lomakkeella. Hyväksilukuryhmä voi pyytää hakijaa esittämään lisätietoja aiemmasta osaamisestaan tai asettaa hakijalle hyväksiluettavaan kokonaisuuteen tai moduuliin liittyviä lisätehtäviä niin katsoessaan.

Oletko käynyt agilityn koulutusohjaaja/valmentaja kursseja? Tällöin voi olla mahdollisuus hyväksilukea AVA1 koulutus ja/tai yleisiä HOVA2 koulutukseen liittyviä moduuleita. Katso tarkemmat tiedot tästä ohjeesta!


Lisätietoja: hoopers@agilityliitto.fi, koulutus@agilityliitto.fi tai koulutuspäällikkö Viljami Saarivuo (viljami.saarivuo@agilityliitto.fi)