Valmentajille


Olen käynyt koulutusohjaajan perus/jatkokurssin tai vanhan valmentajakurssin, mitä minun vielä pitäisi suorittaa?


Olen käynyt kaikki AVA2-moduulit ja haluan hakea AVA2-pätevyyttä. Mitä teen?


Näkyvätkö suoritetut kurssit jossain?


Mistä näen tulossa olevat kurssit ja koulutukset?


Kenelle agilityn apuvalmentaja (AVA1) on suunnattu?


Mitä kaikkea AVA2-moduulit sisältävät?


AVA2-taulukon alarivillä lukee neljä kertaa erikoistuminen. Mitä ne tarkoittaa ja miten niitä voi suorittaa?


Minulla on ammattitaitoa ja osaamista, josta on hyötyä agilityvalmentajalle. Voinko hakea hyväksilukemista aiemman osaamiseni perusteella?


Seuroille


Haluaisimme järjestää valmentajakoulutuksen. Miten se onnistuu?


Kuka valmentajakoulutuksia vetää?


Miten valmentajakoulutukset toteutetaan käytännössä?


Mistä näen tulossa olevat kurssit ja koulutukset?


Kenelle agilityn apuvalmentaja (AVA1) on suunnattu?


Mitä kaikkea AVA2-moduulit sisältävät?


Olemme järjestämässä AVA2-moduulia X.x. Mistä tiedän, mitä valmentajakursseja osallistujat ovat aiemmin käyneet?


Olemme järjestämässä valmentajakoulutuksen, joka pidetään kokonaan etänä. Onko koulutuksiin maksimiosallistujamäärää?


Olemme järjestäneet valmentajakoulutuksen. Tuleeko meidän toimittaa lista suorittaneista johonkin?


 

Olen käynyt koulutusohjaajan perus/jatkokurssin tai vanhan valmentajakurssin, mitä minun vielä pitäisi suorittaa?

Jos olet suorittanut koulutusohjaajan perus- ja jatkokurssin, saat osasta AVA2-moduuleita automaattisesti suoritusmerkinnät. Mikäli sinua kuitenkin kiinnostaa joku aihe erityisesti, voit suorittaa moduulin uudestaan, vaikka saisitkin sen aikaisemmilla kursseilla automaattisesti suoritettua. Jos olet suorittanut joko peruskurssin tai perus- ja jatkokurssin ja pätevyytesi pitäisi olla voimassa, sinulta pitäisi löytyä Suomisportista AVA1-pätevyys ja sinulle kuuluvat AVA2-osasuoritukset.

Jos olet suorittanut vanhan valmentajakurssin, sinulta pitäisi löytyä AVA2-merkintä Suomisportista. Tällöin täydennyksenä toimii AVA3.

Katso tarkemmat tiedot tästä ohjeesta.


Olen käynyt kaikki AVA2-moduulit ja haluan hakea AVA2-pätevyyttä. Mitä teen?

AVA2-pätevyyttä haetaan sähköpostitse toimistolta (toimisto@agilityliitto.fi), kun kaikki AVA2-moduulit ja erikoistumiset on suoritettu hyväksytysti ja niistä löytyy merkintä Suomisportista. AVA2-pätevyyttä hakiessa tulee esittää lisenssinumero, todistus Kennelliiton jäsenyydestä (esim. kuvakaappaus jäsenkortista OmaKoirasta), hakijan lisenssiyhdistyksen tai Suomen Agilityliiton koulutustoimikunnan edustajan antama vapaamuotoinen kirjallinen lausunto ja todistus käydystä Vastuullisen valmentajan verkkokurssista (kuvakaappaus meriitistä tai todistus).


Näkyvätkö suoritetut kurssit jossain?

Kaikki suoritetut kurssit näkyvät Suomisportissa. Jos olet suorittanut koulutusohjaajan peruskurssin tai perus- ja jatkokurssin ja pätevyys on voimassa, sinulla pitäisi olla Suomisportissa suoraan AVA1-pätevyys ja sinulle kuuluvat AVA2-osasuoritukset. Jos olet käynyt vanhan valmentajakurssin, sinulla pitäisi olla Suomisportissa suoraan AVA1- ja AVA2-pätevyydet. Jos tiedät, että sinulta puuttuu Suomisportista pätevyyksiä tai osasuorituksia, jotka pitäisi sieltä löytyä, olethan yhteydessä liiton toimistoon (toimisto@agilityliitto.fi).


Mistä näen tulossa olevat kurssit ja koulutukset?

SAGIn kurssikalenteri löytyy sähköisestä oppimisympäristöstämme osoitteesta https://moodle.agilityliitto.fi/. Kurssikalenterin näet kirjautumalla sisään.


Kuka valmentajakoulutuksia vetää?

Valmentajakoulutuksia vetävät SAGIn liittokouluttajat. Kaikki liittokouluttajat voivat vetää kaikkia agilityvalmentajakoulutuksia, heidän tiedoissa on erikseen mainittu oikeuksista vetää hoopersvalmentajakoulutuksia. Liittokouluttajat ovat kouluttautuneita valmentajia, joille on myönnetty liittokouluttajaoikeudet määräaikaisesti ja jotka ovat sitoutuneet liittokouluttajan työjärjestykseen. Liittokouluttajien tiedot löytyvät täältä.


Miten valmentajakoulutukset toteutetaan käytännössä?

Agilityn valmentajakoulutuksia voivat järjestää SAGI ja sen jäsenyhdistykset yhdessä SAGIn liittokouluttajien kanssa. Jäsenyhdistykset voivat suoraan olla yhteydessä lähialueen liittokouluttajiin (liittokouluttajien yhteystiedot löytyvät täältä).

Valmentajakoulutukset ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät sekä itsenäisesti että ryhmässä toteutettavia tehtäviä. Valmentajakoulutukset pyörivät SAGIn oppimisympäristössä, josta myös kurssikalenteri löytyy. Valmentajakoulutuksia järjestetään sekä lähiopetuksena että etänä. Tarkempi toteutusmuoto riippuu vetäjästä ja käytettävissä olevista resursseista. Valmentajakoulutusten hintaan vaikuttaa luentojen keston ja osallistujamäärän lisäksi muut mahdolliset kulut (hallivuokra, matkakulut, jne).


Haluaisimme järjestää valmentajakoulutuksen. Miten se onnistuu?

Valmentajakoulutusten järjestäminen onnistuu seuraavasti:

  1. Ottakaa yhteyttä liittokouluttajaan, jonka kanssa haluaisitte asiaa lähteä edistämään
  2. Sopikaa aikatauluista, käytännön toteutuksesta ja muista järjestämiseen liittyvistä asioista liittokouluttajan kanssa
  3. Valmistelkaa ilmoittautumislomake - muistakaa kysyä osallistujan lisenssinumero ja mahdolliset aiemmin käydyt koulutukset
  4. Anokaa kurssia tällä lomakkeella viimeistään kuukautta ennen alkamisajankohtaa - mallia teksteille kannattaa katsoa kurssikalenterissa jo olevista kursseista: https://forms.gle/2RbvkTNwAaMVV2ca9


Kenelle agilityn apuvalmentaja (AVA1) on suunnattu?

AVA1 on erityisesti suunnattu aloitteleville valmentajille ja valmentajaksi ryhtymistä suunnitteleville! Erityisiä ennakkovaatimuksia ei siis ole - oman harrastuneisuuden ja kiinnostuksen lisäksi. AVA1 sopii myös kokeneemmille valmentajille, jotka haluavat päivittää osaamistaan ja verkostoitua muiden valmentajakollegoiden kanssa. AVA1-koulutukseen ei ole ikärajaa!


Mitä kaikkea AVA2-moduulit sisältävät?

AVA2-moduulien tarkemmat sisällöt ja osaamistavoitteet löydät täältä.


AVA2-taulukon alarivillä lukee neljä kertaa erikoistuminen. Mitä ne tarkoittaa ja miten niitä voi suorittaa?

Erikoistumisosioita tulee jokaisen suorittaa yksi per osaamisalue eli yhteensä neljä. Erikoistuminen suoritetaan moduulien yhteydessä erillisenä tehtävänä, johon tulee käyttää aikaa noin 2,5h. Erikoistumisen aiheen saa valita oman mielenkiinnon ja osaamisen mukaan joko valitsemalla aihe ja tehtävä valmiista listasta tai keksimällä oman aiheen ja tehtävän. Oma aihe ja tehtävä tulee hyväksyttää moduulia vetävällä liittokouluttajalla. Erikoistuminen ohjeistetaan tarkemmin koulutuksissa. Mikäli sinulta puuttuu jostain osaamisalueesta pelkkä erikoistuminen, voit suorittaa sen myös jonkun muun moduulin yhteydessä. Keskustele tästä kuitenkin ensin koulutusta vetävän liittokouluttajan kanssa.


Olemme järjestämässä AVA2-moduulia X.x. Mistä tiedän, mitä valmentajakursseja osallistujat ovat aiemmin käyneet?

Suosittelemme kysymään tätä ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli joku osallistujista ei muista tai tiedä, mitä kursseja on aiemmin käynyt, tulee hänen olla yhteydessä SAGIn toimistoon (toimisto@agilityliitto.fi).


Minulla on ammattitaitoa ja osaamista, josta on hyötyä agilityvalmentajalle. Voinko hakea hyväksilukemista aiemman osaamiseni perusteella?

Hyväksilukeminen on mahdollista osaamisella ja kokemuksella, joka on merkittävästi laajempaa ja syvällisempää kuin hyväksilukemisen kohteena olevan moduulin tai kokonaisuuden osaamistavoitteet määrittelevät. Hyväksilukuryhmä on linjannut, että pelkkä kokemus ei lähtökohtaisesti ole riittävä peruste AVA2-moduulien hyväksilukemiselle. Hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy täältä. Aiemman osaamisen tunnistamisesta löydät lisää tietoja täältä.

Huomaathan, että koulutusohjaajan perus- ja jatkokurssin suorittaneiden ei tarvitse erikseen hakea hyväksilukemista niihin kuuluvien moduulien osalta! Jos olet suorittanut joko peruskurssin tai perus- ja jatkokurssin, sinulta pitäisi jo löytyä AVA1-merkintä Suomisportista ja automaattisesti hyväksiluetut AVA2-moduulit.


Olemme järjestämässä valmentajakoulutuksen, joka pidetään kokonaan etänä. Onko koulutuksiin maksimiosallistujamäärää?

Ei ole. Lähtökohtaisesti suosittelemme pitämään ryhmät noin 20 osallistujan kokoisina käytännön järjestelyistä ja vetäjän ajankäytöllisistä syistä, mutta lopullinen osallistujamäärä on järjestäjästä ja vetäjästä kiinni.


Olemme järjestäneet valmentajakoulutuksen. Tuleeko meidän toimittaa lista suorittaneista johonkin?

Mikäli koulutuksenne pyörii normaalisti oppimisympäristössä, ei listaa tarvitse toimittaa mihinkään, sillä oppimisympäristösta suoritustiedot siirtyvät tulevaisuudessa automaattisesti Suomisporttiin. Mikäli valmentajakoulutuksessanne ei käytetä SAGIn oppimisympäristöä, tulee lista toimittaa toimistolle (toimisto@agilityliitto.fi). Järjestävä yhdistys ja vetäjä sopivat keskenään, kumpi listan toimittaa.