Agilityn apuvalmentaja (AVA1) - noin 10h

Agilityn apuvalmentaja (AVA1) -pätevyyden suorittanut agilityn apuvalmentaja pystyy sekä toimimaan apuvalmentajana kokeneemman valmentajan ohjauksessa että itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan yksittäisiä harjoituskertoja joko yksilölle tai ryhmälle. Hän osaa pohtia toteuttamiaan harjoituskertoja ja laatimaan niistä yhdenvedon työnsä tueksi. Hän tuntee lajin toimintaympäristön ja perusperiaatteet. Hän osaa kuvailla, mistä asioista lajiosaaminen koostuu. Agilityn apuvalmentaja tunnistaa omat vahvuutensa ja kykenee tarkkailemaan omaa toimintaansa.

Koulutusohjaajan peruskurssin käyneet saavat tämän automaattisesti suoritetuksi. Suoritusmerkintä pitäisi tässä tapauksessa löytyä Suomisportista.


Agilityvalmentaja (AVA2) - noin 85h

Agilityvalmentaja (AVA2) -pätevyyden suorittanut agilityvalmentaja pystyy suunnittelemaan kokonaisen harjoituskauden ja toteuttamaan sen suunnitelmansa pohjalta. Hän suunnittelee ja toteuttaa harjoituskauden niin, että jokainen koirakko otetaan yksilöllisesti huomioon. Hän huomio harjoituskautta suunnitellessaan ja toteuttaessaan sekä ohjaajan että koiran hyvinvointitekijät. Hän tukee omalla toiminnallaan agilityseurojen toimintaa. Hän hallitsee sekä eläinten että ihmisen oppimisen perusteet käyttäen tietojaan tukena harjoituskauden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hänellä on käytössään erilaisia työkaluja haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Hän on erikoistunut omien mielenkiintojensa mukaisesti ja toteuttaa valmennustyötään taitojaan monipuolisesti hyödyntäen. Hän tuntee omat vahvuutensa ja kehityskohteensa valmentajana ja pystyy analysoimaan omaa toimintaansa.

AVA2-moduulien osaamistavoitteet löydät täältä.

Koulutusohjaajan peruskurssin tai perus- ja jatkokurssin käyneet saavat osan moduuleista automaattisesti suoritetuiksi. Ylläolevasta linkistä löydät myös vanhojen koulutusohjaajakurssien vastaavuudet. Suoritusmerkinnät tulevat oppimisympäristöön kevään 2021 aikana.


Agilityvalmentaja (AVA3) - 250h (täydentyy)