Suomen Agilityliitto jatkaa työtä hyvän koiranpidon edistämiseksi

Liiton kevätkokouksessa 2015 hyväksytyt ohjeet hyvästä koiranpitotavasta agilityssä velvoittaa harrastajat, valmentajat, tuomarit ja muutoin agilityn parissa toimivat henkilöt  huolehtimaan omalta osaltaan, että koiria kohdellaan asianmukaisesti ja koirien hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa lajin yhteydessä tapahtuvassa toiminnassa.

----------

Suomen Agilityliitto ry ja Agilityliiton jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet edistämään hyvää koiranpitoa ja –käyttöä Suomen Kennelliiton ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Jokainen harrastaja, valmentaja, tuomari ja muutoin agilityn parissa toimiva henkilö on omalta osaltaan velvollinen huolehtimaan, että koiria kohdellaan asianmukaisesti ja koirien hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa lajin yhteydessä tapahtuvassa toiminnassa.

Toiminnassa seurataan myös liiton kevätkokouksessa 2015 hyväksyttyjä ohjeita hyvästä koiranpitotavasta agilityssä. Kaikessa agilitytoiminnassa tulee huomioida agilityn koiralle asettamat vaatimukset ja käytettävät koulutusmenetelmät tulee valita niin, että harjoitus tai kilpailusuoritus on turvallinen. Koulutusvälineitä, varusteita tai apuvälineitä ei tule käyttää tavalla, joka voi vaarantaa koiran hyvinvoinnin tai aiheuttaa koiralle tarpeetonta kärsimystä.

Koko kentän toimintaa koskevat lajin eettiset ohjeet on vahvistettu hallituksen kokouksessa keväällä 2015. Työ lajin eettisen puolen kehittämiseksi jatkuu, kun SAGI tarkistaa eettiset ohjeet tänä keväänä.

SAGI suosittelee, että jäsenseurojen toimihenkilöt, koetoimitsijat, kouluttajat ja valmentajat omaksuvat toiminnassaan eettiset ohjeet. Erittäin tärkeää on, että kaikki lajin harrastajat lisäisivät keskinäistä kanssakäymistä positiivisessa, toisia kunnioittavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.

Maajoukkueessa ja muissa edustusjoukkueisiin lähtevät agilityurheilijat sitoutuvat noudattamaan urheilijasopimusta. Sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä agilityn maajoukkueen toiminnassa. Toiminnan perustana on ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen sekä hyvän koiranpitotavan ja koiran kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Sopimuksen mukaisessa toiminnassa noudatetaan liikunnan eettisiä arvoja ja urheilun reilun pelin periaatteita sekä edistetään tasa-arvoa. Toiminnassa noudatetaan puhtaan urheilun periaatetta sekä ohjaajien että koirien kohdalla.

Säännöstössä sitoutetaan koko kenttä Reilun Pelin sääntöihin, jotka ovat urheiluyhteisön yhteiset eettiset periaatteet.  

Tutustu Suomen Agilityliiton arvoihin, visioon ja strategiaan

Takaisin