Agilityseuroille koronatukea

Agilityseuroille koronatukea enimmillään 60 000 euroa vuonna 2020 - Haku aukeaa MA 14.12.

Suomen Agilityliiton vuosikokous päätti 21.11.2020, että Suomen Agilityliitto tukee jäsenyhdistyksiään koronaepidemiasta selviämisessä. Hallitus päätti, että tuen määrä on enimmillään 60 000 euroa vuonna 2020.

Tukea voivat hakea kaikki Suomen Agilityliiton jäsenyhdistykset. Tuen haku avautuu maanantaina 14.12. Haku kestää kaksi viikkoa. Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 28.12. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella.

- Tuella halutaan kompensoida koronaepidemiasta aiheutuvia kilpailu-, harjoitusmaksu- ja muiden tuottojen pienenemistä, mutta myös muita seurojen agilitytoimintaan kohdistuvia talousvaikutuksia, tarkentaa Agilityliiton hallituksen puheenjohtaja Einari Pekkala.

Agilityseurojen koronatuki koostuu kahdesta eri tukimuodosta

Agilityseurojen koronatuki on kaksiosainen ja muodostuu 1) toimintatuesta ja 2) kilpailutuesta.

  1. Toimintatuki kompensoi seuralle toiminnan supistumisesta, treenimaksutuottojen pienenemisestä ym.  aiheutuneita talousvaikutuksia. Tuki on enimmillään seurojen vuoden 2020 Agilityliiton jäsenmaksun suuruinen (ts. jäsenmaksun palautus).
  2. Kilpailutuki kompensoi seuralle kilpailutoiminnan supistumisesta aiheutuneita menetyksiä. Tuki jaetaan tukea hakevien seurojen välillä tasaisesti kaikille painotuksella X / ensimmäinen, 0,5X / toinen ja 0,25X / loput vuoden 2020 aikana peruutetut kilpailut. X määräytyy hakemusten perusteella siten, että vuonna 2020 agilityseurojen koronatukeen varattu enimmäismäärä ei ylity.

- Seurat ovat sekä toiminnaltaan että tulonmuodostukseltaan erilaisia. Lisäksi koronakriisi vaikuttaa eri alueilla eri tavalla. Tästä johtuen tärkeää on rakentaa moniosainen tukikokonaisuus, sanoo Pekkala.

Päätökset agilityseurojen koronatuesta tehdään 31.12.2020

Agilityliiton hallitus tekee päätökset agilityseurojen koronatuesta 31.12.2020. Tuki maksetaan tammikuussa 2021.

- Tuki voidaan seuroissa kirjata vuoden 2020 avustustuloksi ja täten vaikuttaa yhdistysten vuoden 2020 tilinpäätöksiin, agilityseurojen koronatukea valmistellut Sanna Lehtonen korostaa.

Agilityseurojen koronatuen haku- ja päätösaikataulu:

  • SAGIn hallitus päättää agilityseurojen koronatuen myöntöperusteista ja hakuilmoitusluonnos julkaistaan MA 7.12.
  • Kaikille avoin webinaari koronatuesta PE 11.12. klo 15-16, http://meet.google.com/wqi-tqey-vfx
  • Hakuilmoitus julkaistaan MA 14.12. 
  • Hakuaika on MA 14.12. – MA 28.12.
  • SAGIn hallitus päättää agilityseurojen koronatuista 31.12.2020
  • Tuet maksetaan seuroille tammikuussa 2021.

Agilityseurojen koronatuen haku- ja päätösaikataulu on erittäin tiukka. Lisätietoja agilityseurojen koronatuesta annetaan kaikille avoimessa webinaarissa perjantaina 11.12.2020 klo 15. Tervetuloa mukaan!

Tukea voidaan myöntää vain niille seuroille, jotka tukea hakevat

Yksittäisen seuran saaman tuen enimmäismäärä on seuran itse hakemuksessaan ilmoittama koronan aiheuttama ja seuran agilitytoimintaan kohdistuvien talousvaikutusten kokonaismäärän ja seuran saamien muiden koronatukien (esim. kunnalta, kaupungilta tai valtiolta saatu koronatuki) erotus.

- Monilajiseuroissa tukea myönnetään vain agilitytoimintaan, muistuttaa Pekkala.

Seuran pitää pyydettäessä keväällä 2021 tehdä selvitys koronatuen käytöstä. Selvityksen yhteydessä seuran tulee pystyä osoittamaan koronan talousvaikutusten määrä esimerkiksi vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksiä vertaamalla. Agilityliitolla on oikeus periä tuki osittain tai kokonaan takaisin, jos sen määrä ylittää koronan taloudellisten vaikutusten yhteismäärän.

Lisätiedot

Sanna Lehtonen, sklehtonen@gmail.com, p. 050-5759090

Einari Pekkala, einari.pekkala@agilityliitto.fi

Takaisin