Ajankohtaisia päätöksiä koskien kilpailuja ja kevätkokousta

Vuoden 2020 agilityn kansalliset arvokilpailut perutaan

Suomen Agilityliiton hallitus on päättänyt esittää Suomen Kennelliitolle agilityn SM-kilpailujen perumista vuodelta 2020. Lisäksi hallitus on päättänyt perua vuoden 2020 JSP-2020-kilpailut sekä GAMES SM -kilpailut.

Koronaviruspandemia aiheuttaa mittavaa epävarmuutta kilpailujen järjestämiseen ja niihin osallistumiseen. Tässä ennalta-arvaamattomassa tilanteessa liiton hallitus on katsonut parhaaksi perua tämän vuoden arvokilpailut mahdollisia maajoukkuekarsintoja lukuunottamatta. Mikäli vuoden 2020 MM-kilpailut järjestetään, maajoukkuekarsinnat tullaan järjestämään elokuussa. Ja mikäli PM-kilpailut järjestetään, niihin kootaan joukkue European Open -karsintojen perusteella. [Lisäys 23.4.: sekä PM-kilpailut että MM-kilpailut on peruttu, joten joukkueita ei tulla valitsemaan.]

Päivitykset kilpailutoimintaan

Suomen Agilityliiton alaiset kilpailut ja muut, paitsi etäyhteydellä toteutetut, koulutukset on peruttu 31.5. saakka. Toistaiseksi päätöstä kesän kilpailujen perumisesta ei ole tehty. Liiton hallitus kuitenkin seuraa aktiivisesti Suomen hallituksen linjauksia. Vallitsevan tilanteen johdosta, kesäkuussa tai heinäkuussa järjestettävät kilpailut voi perua ilman erillistä anomusta tai seuraamuksia. Peruminen tulee tehdä viimeistään kuukautta ennen kilpailun ajankohtaa. Perumisesta ilmoitetaan liiton toimistoon toimisto@agilityliitto.fi.
Suomen hallitus on jatkanut suosituksiaan sosiaalisesta eristäytymisestä. Suomen Agilityliitto edelleen suosittelee jäsenseurojaan sekä lisenssinhaltijoita noudattamaan näitä suosituksia.

Kevätkokous siirretään myöhempään ajankohtaan

Agilityliiton hallitus päätti siirtää yhdistyksen kevätkokouksen pidettäväksi 14.6.2020. Kokouspaikkana toimii Helsingin Sporttitalo, mutta osallistujien toivotaan osallistuvan kokoukseen etäyhteydellä.
 

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi kilpailut piti perua, vaikka niihin on vielä niin paljon aikaa?

Suomen Agilityliiton hallitus linjasi, että massatapahtumien järjestäminen ei tässä tilanteessa ole välttämätöntä. Päätös haluttiin tehdä ajoissa, sillä sen viivästyttäminen olisi lisännyt seurojen ja mahdollisesti osallistujien kustannuksia. Lisäksi kilpailujen järjestelyjen vieminen eteenpäin esimerkiksi talkoolaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa tässä epävarmassa tilanteessa olisi ollut kohtuuttoman hankalaa. 

Miksei kilpailuja voitu siirtää?

Arvokilpailujen järjestäminen on iso työ ja järjestelyt on päästävä aloittamaan useita kuukausia ennen kilpailuja. Jos kilpailut siirrettäisiin, uudet kilpailuajankohdat tulisi olla tiedossa lähes välittömästi. Koska ei ole tietoa siitä, miten tilanne etenee seuraavien kuukausien aikana, kilpailuajankohtia ei voida lyödä lukkoon, jonka vuoksi kilpailuja ei voida siirtää. 

Miten käy niiden seurojen, jotka ovat odottaneet tämän vuoden arvokilpailujen järjestämistä?

Suomen Agilityliitto on pahoillaan kilpailujärjestäjien puolesta. Keskustelujen perusteella on kuitenkin käynyt ilmi, että myös järjestäjät ovat odottaneet aikaista päätöksentekoa sen suhteen, pidetäänkö kilpailuja vai ei. Kilpailutoimikunta ottaa yhteyttä peruttujen arvokisojen järjestäjiin ja neuvottelee heidän kanssaan mahdollisuuksista järjestää vastaavat kilpailut tulevina vuosina.

Miksi kevätkokous siirretään?

Suomen Agilityliiton säännöt eivät mahdollista kokouksen pitämistä ainoastaan etäyhteyttä käyttämällä, vaan kokouksella tulee olla ilmoitettu kokouspaikka. Kevätkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden takaamiseksi, kevätkokous on siirretty myöhempään ajankohtaan. Kokouspaikkana 14.6. toimii Sporttitalo. Suomen Olympiakomitean linjauksen mukaan, kokouksen voi siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Myös Suomen hallitus on esittänyt väliaikaista sääntelyä, joka mahdollistaa yhdistysten kokousten siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Suomen Agilityliiton sääntöjen vaatima fyysinen kokouspaikka aiheuttaa riskin koronaviruksen leviämiselle, jonka hallitus katsoi olevan riittävän vakava syy kokousajankohdan siirtämiselle. 

[muokattu 23.4.: Lisätty tieto PM- ja MM-kilpailujen sekä maajoukkuekarsintojen perumisesta]

Takaisin