TopTeam kehittää, vahvistaa ja innostaa - hae mukaan vuoden 2024 valmennuskokonaisuuteen!

Haku mukaan SAGIn TopTeamiin aukeaa! TopTeam on Agilityliiton koulutuskokonaisuus tavoitteellisille ja potentiaalisille koirakoille, jotka ovat valmiita sitoutumaan kehittymään kokonaisvaltaisesti. Parhaiten kokonaisuus tukee koirakoita, joilla perusosaaminen on jo hyvällä tasolla, eli koira hallitsee turvallisesti kaikki esteet ja ratasuorituksiin vaadittavat pohjataidot ovat muutenkin hyvällä mallilla. Kauden aikana koirakon taitoja vahvistetaan ja löydetään omia vahvuuksia sekä kehitetään henkisiä ja fyysisiä taitoja.
 


 

Lajiharjoitusten lisäksi kauteen kuuluu erilaisia oheis- ja tukitaitoja kehittäviä treenejä, kuten esimerkiksi ohjaajan ja koiran fysiikkatreenit ja psyykkinen valmennus. TopTeamiin osallistuneella on kauden jälkeen käsitys omien harjoittelumenetelmiensä varioinnista sekä omaa kehitystä tukevan harjoittelun suunnittelusta ja toteutuksesta. Leireillä käsitellään myös esimerkiksi eläinten kouluttamista, suorituksen ja harjoittelun suunnittelua ja perehdytään ravinnon ja levon merkitykseen kehittymiselle.

TopTeam on nousujohteinen kokonaisuus, jonka kuluessa aloitteleva kisaaja voi oppia onnistumaan rutiininomaisesti tai kokeneempi koirakko voi löytää avaimet suoritustason nostamiseen kohti arvokisamenestystä. Kauden aikana pääset myös verkostoitumaan samanhenkisten harrastajien kanssa.

Alueet ja aikataulut

TopTeamissa on siirrytty vuosittain vaihtuviin aluejakoihin ja vuonna 2024 vuorossa ovat pohjoinen ja etelä. Alueellisten tiimien aikatauluissa tai valmentajatiimeissä voi tapahtua muutoksia. Leiriviikonloppujen sisällöt vaihtelevat alueittain jonkin verran osallistujista ja valmentajakokoonpanosta riippuen. Hakija voi hakea kummalle alueelle tahansa. Halutessaan hakija voi hakea kahdelle alueelle ja määritellä hakulomakkeella ensi- ja toissijaisen alueen. Valituksi voi tulla vain yhdelle alueelle. Koulutustoimikunta ja päävalmentajat pidättävät oikeudet muutoksiin.

Etelässä valmennustiimissä mukana ovat ainakin lajivalmentajina Marianne Asikainen, Mia Laamanen, Ville Liukka ja Sonja Paavola, fysiikkavalmentajana Rosa-Maria Ikäheimonen sekä koirien fysiikkavalmentajana Ulla Tuomi.

Etelän leirien ajankohdat (Vantaa, Ojanko Areena):

 1. 20.1. ja 27.1.
 2. 6.-7.4. 
 3. 31.8.-1.9.
 4. 26.-27.10.

Pohjoisen valmennustiimissä mukana ovat ainakin lajivalmentajina Anna-Maria Niemelä, Laura Sutinen, Ville Liukka, Marjo Korander, Marianne Asiakainen, Sonja Paavola, Heidi-Maria Puolakka ja koirien fysiikkavalmentajana Tiia Riikola.

Pohjoisen leirien ajankohdat (Oulu, Kamu Areena):

 1. 3.-4.2. 
 2. 18.-19.5
 3. 3.-4.8. 
 4. 19.-20.10.

 

Mitä osallistuminen maksaa?

TopTeamin kustannukset jakautuvat tasaisesti koko vuodelle. Ensimmäinen erä maksetaan ennen kauden alkua, kun paikka TopTeamissa on vastaanotettu. Tämä 140 euron maksu koskee paikan vastaanottaneita varsinaisia ja varakoirakoita. Tällä maksulla saat tiimipaidat, kaikki etä- ja lähiluennot, Facebook-ryhmä- ja kuunteluoppilaspaikan.

Kauden aikana leiripaikka koiran kanssa maksaa 220 euroa leiriviikonlopulta. Tämä leirikohtainen maksu kattaa lajitreenit, fysiikka- ja psyykkisen valmennuksen ja muun viikonloppuun sisältyvän ohjelman. Leireillä tarjotaan kevyt välipala ja lounas.

Paikan vastaanottaessaan valittu henkilö sitoutuu osallistumaan kaikkiin leiriviikonloppuihin. Leiriviikonloput suunnitellaan etukäteen niin, että alku- ja loppuverryttelyille, ruokailuille ja hengähdystauoille jää riittävästi aikaa. Osallistujat ovat itse vastuussa majoituksista ja kuljetuksista.

Jos et tule valituksi TopTeamiin, voit päästä varakoirakoksi, jotka ovat tiivis osa omaa ryhmäänsä. Mikäli TopTeamin jäsen on estynyt osallistumaan yksittäiselle leirille, haetaan tuuraajaa varakoirakkolistalta. Aikaisempina vuosina on lähes aina löytynyt halukkaille varakoirakoille koirakkopaikka leireiltä.

 

Hakuohjeet

Alueelliseen TopTeamiin haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta 10.9.2023 mennessä 30.9. mennessä (hakuaikaa pidennetty). TopTeamiin hakeva voi itse päättää, kumman alueen tiimiin hakeutuu. Hakija voi halutessaan hakea molemmille alueille, mutta valituksi voi tulla vain yhdelle alueelle.

Huomaa, että hakulomakkeella pyydetään linkkiä hakuvideoon, joka tulee olla valmisteltuna ennen hakulomakkeen lähettämistä, joten varaathan sen tekemiselle riittävästi aikaa!

Videolla tulee olla ensin lyhyt osuus (enintään 60s) jossa kerrot itsestäsi ja koirasta. Voit hyödyntää näitä apukysymyksiä:

 • Missä olet nyt ja mitä kohti olet kulkemassa? Mitä unelmia sinulla on agilityyn liittyen?

 • Missä olette hyviä? Missä haluatte vielä kehittyä?

 • Mitä odotat TopTeamilta?

Seuraava osuus (enintään 30s) videossa tulee olla hyppytekniikkaharjoituksesta näiden ohjeiden avulla. Videon tulee olla kuvattu vuoden 2023 aikana, jotta se kuvastaa nykytilannetta. Kolmas osuus videossa voi olla joko kisavideo tai video tämän radan suorittamisesta.

Päävalmentajista koostuva valintatiimi arvioi hakijan sopivuutta TopTeamiin hakemuksen, hakuvideoiden ja muiden näyttöjen perusteella. Lisäksi arvioidaan ohjaajan asennetta, motivaatiota, sitoutumista ja yleistä soveltuvuutta TopTeam-valmennuskokonaisuuteen. Myös hakijan alueellinen sijainti, aiemmin saavuttama kilpailumenestys, hakijan ikä (seniorit ja nuoret), hakijan mahdollinen para-status sekä aktiivisuus lisenssiyhdistyksessään otetaan huomioon valintoja tehtäessä.

Valintatiimi tekee esityksen TopTeamiin kaudelle 2024 valittavista koirakoista SAGIn koulutustoimikunnalle viimeistään 30.9. Koulutustoimikunta vahvistaa valinnat 15.10. mennessä. Valinnoista tiedotetaan kaikkia hakijoita henkilökohtaisesti marraskuussa. Valittujen koirakoiden tulee vahvistaa osallistumisensa viipymättä saamaansa viestiin vastaamalla. Lopulliset kokoonpanot julkaistaan tiimien varmistuttua.


Lyhyesti

Takaisin