Hae valmentajaksi SAGIn uudistuvaan valmennuskokonaisuuteen!

Hae valmentajaksi SAGIn uudistuvaan valmennuskokonaisuuteen

Suomen Agilityliiton koulutustoimikunta hakee valmentajia toteuttamaan vuoden 2025 alueellisia valmennuksia. Valmennuskokonaisuuttamme uudistetaan ja nyt on hyvä mahdollisuus päästä mukaan vaikuttamaan ja kehittämään modernia ja harrastajien tarpeeseen vastaavaa tarjontaa vanhan TopTeamin pohjalta! Etsimme mukaan uutta luomaan päävalmentajia, lajivalmentajia, fysiikkavalmentajia, mentaalivalmentajia ja muita urheilijoiden valmentamisen osaajia. Tavoitteena on tarjota systemaattista, suunnitelmallista ja mahdollisimman yksilöllistä valmennusta monipuolisesti vuoden mittaan leireillä ja niiden välillä. Nuorille ja senioriharrastajille muodostetaan omat ryhmänsä osana kokonaisuutta ja heidän erityistarpeensa tulee huomioida valmennuksen suunnittelussa.

Valmennus järjestetään vuoden 2025 aikana kahdella alueella: itäinen ja läntinen. Idässä valmennukset tapahtuvat lähtökohtaisesti joko Kuopiossa, Joensuussa tai molemmissa vaihdellen. Lännen tukikohtana ainakin pääasiallisesti on tarkoitus olla Vaasa. Molemmilla alueilla järjestetään neljä leiriä vuoden aikana ja niiden välissä voidaan sekä järjestää luentoja että edistää ja tukea ryhmäläisten omaa kehitystä eri tavoin. Alueet tekevät yhteistyötä kokonaisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Valmennus on suunnattu motivoituneille ja omaan kehitykseen panostaville harrastajille. Koirakon taitojen tulisi olla sillä tasolla, että ratatreeni on mahdollista. Valmennus ei ole suunnattu aivan alkeita harjoitteleville, vaan lähes ratavalmiille koirakoille, jotka haluavat vahvistaa taitojaan ja osaamistaan monipuolisesti. Eli siis yksittäisiä esteitä voi puuttua vielä ratavalmiudesta. Tavoitteena on tarjota työkaluja harjoitteluun  ja kenties kehitykseen kohti arvokilpailu tasoa ja menestystä. Yksi kohderyhmä on myös seuravalmentajat, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja jakaa taitoja eteenpäin omassa valmennustoiminnassaan.

Hae rohkeasti mukaan päävalmentajaksi tai valmentajaksi, vaikka sinulla ei olisi juuri tällaisen kokonaisuuden vetämisestä kokemusta! Koulutustoimikunta ja koulutuspäällikkö ovat tukenasi koko matkan. 

Päävalmentaja:

 • Ideoi uudenlaista kokonaisuutta yhdessä koulutustoimikunnan kanssa

 • Kokoaa yhdessä koulutustoimikunnan kanssa valmennustiimin hakemusten perusteella, toimii koko tiimin vetäjänä

 • Laatii suunnitelman kokonaisuuden sisällöistä, aikataulusta ja budjetista

 • On mukana hakuprosessin valmistelussa ja osallistujavalinnoissa sekä avustajien valinnassa (koordinaattori, ruokavastaava)

 • Osallistuu markkinoinnin suunnitteluun ja materiaalin tuottamiseen

 • On mukana leireillä valmentajana/vetäjänä ja vastuuhenkilönä

 • Vastaa leirien välillä tapahtuvan sisällön, kuten luentojen, toteutuksesta

 • Huolehtii, että leireistä kerätään palautteet ja raportoidaan koulutustoimikunnalle

 • Huolehtii osallistujille tiedottamisen toteutumisesta

Valmentaja:

 • Toimii valmentajatiimissä ja yhteistyössä muiden valmentajien kanssa kohti yhteistä tavoitetta (tiimipalaverit, suunnittelu, palautteet)

 • Toteuttaa osaltaan vuoden mittaisen, suunnitelmallisen kokonaisuuden

 • Tarvittaessa osallistuu osallistujavalintoihin erillisellä korvauksella, jos niin erikseen sovitaan

Valintaprosessi ja kriteerit

Koulutustoimikunta valitsee päävalmentajat. Päävalmentaja ja koulutustoimikunnan edustajat valitsevat muut valmentajat. 

 

Valmentajien valintakriteerit: 

 1. Persoonallinen soveltuvuus ja arvot

 2. Kokemus ja ammattitaito

 3. Kustannukset (matka- ja majoituskulut ym.)

 

Prosessi & aikataulu

 1. Päävalmentaja- ja valmentajahaku 6.-22.5.2024

 2. Valmennustiimin valinta – touko-kesäkuu

 3. Kauden suunnittelu - touko-kesäkuu

 4. Osallistujien haku – heinä-elokuu

 5. Osallistujien valinta – syys-lokakuu

 

Leirien alustava aikataulu

Esimerkki kauden aikataulusta - alueellisia eroja voi olla: 

 • Leiri 1/4 tammi-maaliskuu 2025

 • Leiri 2/4 maalis-kesäkuu 2025

 • Leiri 3/4 heinä-syyskuu 2025

 • Leiri 4/4 syys-marraskuu 2025

 • Vuoden raportointi loka-joulukuu 2025

Tarkemmat aikataulut tehdään yhdessä SAGIn koulutustoimikunnan kanssa.

 

Korvaukset

Tehtävä

Summa

Tarkennus

Päävalmentaja, koko kausi

600 € + mahdollinen alv

Kokonaissuunnittelu ja vastuu

Leirien suunnittelu

150 € + mahdollinen alv

Korvaus yhdestä leiristä kaikille leirille osallistuville valmentajille

Valmennustiimin jäsen

600 € + mahdollinen alv

Maksetaan erikseen jokaisesta leiriviikonlopusta, johon henkilö osallistuu valmennustiimin jäsenenä, ml. päävalmentaja

Erillinen tuntikorvaus

40€+ mahdollinen alv

Päävalmentajalle haku- ja valintaprosessi yhteensä max 10 h per alue, muut erikseen ja etukäteen sovitut tehtävät

 

Kaikki palkkiot maksetaan laskua vastaan. Leiriviikonloppujen palkkio maksetaan kaikille valmennustiimin jäsenille vasta leirikohtaisen raportin palautuksen jälkeen. Erillisten korvauksien hakeminen edellyttää tuntiraporttia.

Hae valmentajaksi tällä lomakkeella.

 

Tarkentavat kysymykset voit lähettää koulutus@agilityliitto.fi

Takaisin