Kevätkokouskutsu 2020

PÄIVITYS 21.4.

KEVÄTKOKOUS ON SIIRRETTY PIDETTÄVÄKSI 14.6.

Kutsu kokoukseen toimitetaan seuroille Suomen agilityliiton sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousajankohtaa. Kevätkokouksen asiat siirretään Olympiakomitean ohjeistuksen mukaan kokonaisuudessaan ja sellaisenaan, joten uusia esityksiä kokouksen esityslistaan ei vastaanoteta.

Alta löytyvät tiedot koskevat 25.4. järjestettäväksi aiottua kokousta. Uudet ohjeet ja materiaalit toimitetaan ennen uutta kokousta.


KUTSU SUOMEN AGILITYLIITON KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika:  lauantai 25.4.2020 klo 10:00

Paikka: Etäyhteys

Koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen liiton vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti
vain etäyhteydellä.

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen
liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta. 

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistyksen
jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka)
seuraavasti):

  • 1-10 henkilölisenssiä, yhteensä yksi (1) lisä-ääni
  • 11-50 henkilölisenssiä, yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
  • 51-100 henkilölisenssiä, yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
  • yli 100 henkilölisenssiä, yhteensä neljä (4) lisä-ääntä

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin
valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunnia-
puheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. 

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain
läsnäolo-oikeus kokouksessa. 

Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään
20.4.2020 mennessä linkistä: 

Valtakirjat toimitetaan etukäteen toimisto @agilityliitto.fi.  

Osallistuminen

Etäosallistumisen yksityiskohdista tiedotetaan ilmoittautuneille 22.4.2020 mennessä.

Käsiteltävät asiat

Liiton kevätkokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat. Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian
liiton kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle enneen kokousta 10.4.2020
mennessä sähköpostitse osoitteeseen  hallitus@agilityliitto.fi.

Esityslista - luonnos 13.4. asti

Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä.

Tervetuloa!
Suomen Agilityliitto

Hallitus 

Takaisin