Kilpailut koronan aikana

Tarkennuksia korona-ajan kilpailujen järjestämiseen.

Kilpailut voidaan tarvittaessa perua lyhyelläkin varoitusajalla

Koronatilanteen äkillisissä muutoksissa tulee kilpailunjärjestäjän reagoida tilanteeseen sen vaatimalla tavalla. Kilpailunjärjestäjä voi siis esimerkiksi perua kilpailut lyhyelläkin varoitusajalla, mikäli tilanne niin vaatii. Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa muutoksista kilpailijoille esimerkiksi sähköpostitse ja kilpailijoiden kannattaa pitää sähköpostiaan silmällä kilpailuja edeltävien päivien aikana äkillisten muutosten varalta.

Kennelliiton toistaiseksi voimassa olevien korona-ohjeiden mukaan virallisia kokeita ja kilpailuja voidaan myöntää kahden viikon lyhennetyllä anomisajalla. Lyhennetty anomisaika on voimassa vuoden loppuun asti ja se koskee myös virallisia agilitykilpailuja.

Epäviralliset agilitykilpailut eivät ole SAGIn alaista toimintaa

Seurojen järjestämät epäviralliset agilitykilpailut eivät ole Agilityliiton alaista virallista toimintaa, vaikka niihin osallistumiseen vaadittaisiin lisenssi. Epävirallisia agilitykilpailuja järjestävien seurojen tulee itse selvittää paikallisten viranomaisten kanta ja ohjeistukset niiden järjestämiselle sen hetkinen tautitilanne huomioon ottaen.

Ajantasaiset koronaohjeistukset löydät täältä.

Takaisin