Kohti vihreämpää tulevaisuutta - Agilityliiton ympäristövastuusuunnitelma

Syksyllä 2023 jäsenyhdistyksille lähetettiin kysely, jolla kartoitettiin jäsenien ympäristöasioiden nykytilaa. Kyselyn tulokset on saatu analysoitua ja uusi ympäristövastuusuunnitelma on valmis. Hallitus on hyväksynyt suunnitelman kokouksessaan 1.11.2023. Ympäristövastuusuunnitelman kokonaisuudessaan löydät täältä, ja kotisivujen polku on materiaalipankki - Agilityliitto. Lisäksi suunnitelma esitellään lyhyesti liiton syyskokouksessa 18.11.2023.

Tavoitteena on, että liitto tunnistaa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutukset muun muassa kilpailutoiminnan, tapahtumien, matkojen ja hankintojen osalta. Agilityliitto haluaa vähentää konkreettisin teoin toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia ja edistää ympäristökestävyyttä pitkäjänteisellä toiminnalla. Tarkastelu ja myös konkreettiset teot on jaettu tässä suunnitelmassa kolmeen osa-alueeseen: toimisto, toimikunnat ja jäsenseurat.

Suunnitelma sisältää useita toimenpiteitä, kuten energiankulutuksen vähentämisen, jätteen vähentämisen ja kierrätyksen, sekä kestävien ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden käytön.

Ympäristövastuusuunnitelman Suomen Agilityliitolle teki opinnäytetyönään Mira Aalto: "Opiskelen kestävää kehitystä Hämeen Ammattikorkeakoulussa ja innostuin kovasti kun näin SAGIn opinnäytetyö-ilmoituksen koulumme tiedotuskanavalla. Laji ja koiramaailma ylipäätään on minulle tuttu: olen harrastanut agilitya 20 vuotta, tosin nyt viimeisimmän koiran kanssa ollaan keskitytty paimennuksen pyörteisiin. Erityisesti jäsenseurojen vastauksista sai hyvin kuvaa ympäristöasioiden nykytilasta ja sieltä oli helppo poimia monentasoisia ympäristökestävyyttä parantavia tekoja konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Ilahduttavaa oli myös huomata, että osa seuroista on jo tarttunut oma-aloitteisesti toimeen. Tietoa jakamalla toimenpiteitä saadaan jalkautettua kaikkialle, pienilläkin teoilla on merkitystä! Oli mahtavaa että sain yhdistää tässä työssä vapaa-ajan kiinnostuksen kohteeni ja opintoni!"

Olemme sitoutuneet toteuttamaan näita toimenpiteitä, jotka löytyvät myös toimintasuunnitelmasta, lisäksi sueraamme toimien vaikutuksia ja raportoimme tuloksista toimintakertomuksessamme. Liitto myös vastaa suunnitelman päivittämisestä vuosittain.

Lisäksi Opetus-ja kulttuuriministeriön yleisavustuksien määrärahasta 15 prosenttia jaetaan vastuullisuuskriteerien pohjalta, joista yksi osa-alue on ympäristövastuu.

Toivomme, että myös jäsenemme lähtevät innolla tekemään muutoksia omiin toimiinsa. Tulemmekin ensi vuoden aikana jakamaan tietoa, tekemään kyselyitä ja pyydämme myös teitä jakamaan omia kokemuksia ja toimia toisillenne. 

Haluamme tehdä agilityn parissa toimimisesta entistäkin kestävämpää ja ympäristöystävällisempää.

Kuva Jukka Pätynen / Koirakuvat.fi

Takaisin