Koronapassin käyttäminen agilitykilpailuissa

Maailmanlaajuisen COVID-19 pandemian ja sitä koskevien uusien virusmutaatioiden seurauksena tilanne Suomessa on vaikeutunut ja tartuntamäärät ovat edelleen korkeat. Agilityliitto pyrkii jatkuvasti seuraamaan lajiin vaikuttavia viranomaistiedotteita ja tiedottamaan niistä johtuvista  mahdollisista toimenpiteistä seuroille.

SAGIn hallitus on tarkastellut nykyistä pandemiatilannetta koskevia viranomaisohjeistuksia agilityn osalta ja sen johdosta päivittää koronaohjeistusta. Koronaohjeistusta koskeva päivitys on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään jatkuvasti uuden tiedon mukaiseksi. 

Kilpailunjärjestäjää koskevat yleiset velvoitteet

Kilpailunjärjestäjän tulee seurata kulloinkin ajan tasaista alueellista viranomaisohjeistusta. Aluehallintovirastot voivat asettaa agilityä koskevia yleisötapahtumiin liittyviä rajoituksia ja tiedottaa niiden järjestämistä koskevista eri vaihtoehdoista. Kilpailunjärjestäjän tulee toimia alueellisten viranomaisten asettamien rajoitusten ja vaihtoehtojen puitteissa suunnitellessaan kilpailutapahtuman turvallista järjestämistä.

Alueellisen viranomaislinjauksen puitteissa toimimisen vaihtoehdot

Aluehallintovirastot asettavat alueellisia kohdennettuja rajoituksia koronapandemiaan liittyen. Agilityä koskevat yleisötapahtumiin asetetut rajoitukset, mikäli yleisölle mahdollistetaan avoin sisäänpääsy kilpailuun. 

Olympiakomitean alaisena urheilujärjestönä agilitya koskevat myös urheilutapahtumiin vaikuttavat linjaukset. Voimassa olevien koronarajoitusten vaihtoehdoksi toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön, mikäli aluehallintovirasto näin on linjannut.

Kilpailunjärjestäjä voi viranomaisohjeistusten niin salliessa valita seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Kilpailunjärjestäjä sallii paikalle vain kilpailijat, ei yleisöä.
  2. Kilpailunjärjestäjä rajoittaa henkilömäärää alueellisen rajoituksen mukaisesti.
  3. Kilpailunjärjestäjä edellyttää koronapassin esittämistä kaikilta yli 16-vuotiailta.

Koronapassin edellyttäminen agilitykilpailuissa

Koronapassin esittämisen edellyttäminen tapahtumaan osallistuvilta henkilöiltä ei tee kilpailusta agilitysäännöstön mukaisesti rajattua (ja vaikuta esimerkiksi SERT:in jakamista koskeviin käytänteisiin), koska kilpailun katsotaan olevan kaikille avoin tapahtuma. Vaatimukset koronapassin esittämisestä ovat jokaisen tapahtumaan osallistuvan täytettävissä ja sitovat myös kilpailunjärjestäjää viranomaismääräysten mukaisesti. 

Koronapassin edellyttämisen osalta ei voida poiketa aluehallintoviraston linjauksia lievempään suuntaan, vaan koronapassin esittämistä tulee edellyttää yleisötapahtumaa koskevien viranomaisohjeistuksien mukaisesti.

Urheilutapahtumia koskien aluehallintovirasto on linjannut, ettei koronapassin esittäminen koske urheiluotteluiden pelaajia (tässä tapauksessa kilpailijoita). AVI:n mukaan “Koronapassia ei tarkasteta näiltä henkilöiltä, vaikka he olisivat yleisön kanssa samoissa tiloissa tai muuten suorassa kontaktissa yleisöön. Jos tällainen henkilö siirtyy tehtävänsä päätyttyä seuraamaan tapahtumaa, täytyy häneltä koronapassi tarkastaa kuten muiltakin asiakkailta, jos järjestäjä on ottanut sen käyttöön.” Aluehallintoviraston yleinen ohjeistus urheilutapahtumien osalta lähtee näin ollen siitä, ettei koronapassia edellytetä urheilijoilta kuin vasta sitten, jos he suorituksensa jälkeen (tai sitä ennen) siirtyvät yleisöksi. 

Kilpailunjärjestäjän tehtävänä on selvittää alueelliset ajantasaiset viranomaismääräykset koronapassin esittämisestä. Paikalliset viranomaiset voivat asettaa alueellisesti passin esittämistä koskevia tiukempia vaatimuksia. Kaikilta yleisölle varattuun tilaan tulevilta voidaan siten edellyttää koronapassia, jolloin myös urheilijan tulee esittää koronapassi.

Tietoa koronapassista Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta

Agilityliiton ohjeistus agilitykilpailuiden ja -harrastustoiminnan järjestämiseen koronaviruspandemian aikana on luettavissa täällä.

Takaisin