Kutsu jäsenseuroille ylimääräiseen liiton kokoukseen 2.7.2018 klo 18.00

Suomen Agilityliiton hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen liiton kokouksen 2.7.18 klo 18.00. Kokous pidetään Sporttitalossa, os. Valimotie 10, 00380 Helsinki.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.


Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.
Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni. Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:
* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni

* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä

* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Valtakirjojen tarkistaminen suoritetaan klo 17.30 alkaen.

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.
 

Etäosallistuminen
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta, tulee ilmoittautua etukäteen 25.6.2018 mennessä. Ilmoittautua voi tästä linkistä.

Etäosallistujien on lähetettävä valtakirjat sähköpostitse agilityliittoon os. toimisto@agilityliitto.fi viimeistään 29.6.2018.
 

Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen keskiviikkoon 25.6.2018 mennessä. Ilmoittautua voi tästä linkistä.

Kokoukseen tulevat jäsenyhdistysten edustajat voivat tuoda valtakirjan tullessaan kokoukseen.


Valtakirja

Valtakirja löytyy tästä linkistä.


Käsiteltävät asiat
Liiton ylimääräisessä kokouksessa käsitellään liiton talouden sopeuttamistoimet vuodelle 2018, ja niiden vaikutukset kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan ja budjettiin, sekä erityistilintarkastuksesta saadut tarjoukset. Kilpailu- ja tulosjärjestelmä KITU-hankkeen päätöksentekoprosessi tullaan avaamaan kokouksessa. Materiaali lähetetään esityslistan yhteydessä.


Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (11.6.2018 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.


Suomen Agilityliitto

Hallitus

Liitteet:

Kokouskutsu

Takaisin