Kutsu Suomen Agilityliiton kevätkokoukseen 2020

Kutsu liiton kokoukseen lähetetään joko jäsenkirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksesta ilmoitetaan myös liiton kotisivulla. Kutsu on toimitettava viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista lähetetään liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksen asiat on siirretty Olympiakomitean ohjeistuksen mukaan kokonaisuudessaan ja sellaisenaan, joten uusia esityksiä kokouksen esityslistaan ei vastaanoteta.

 

 

KUTSU SUOMEN AGILITYLIITON KEVÄTKOKOUKSEEN                 

 

Aika:    Sunnuntaina 14.6.2020  klo 10:00
Paikka: Etäyhteys ja Sporttitalo

 

Koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista johtuen liiton vuosikokoukseen osallistumista suositellaan vain etäyhteydellä

Käsiteltävät asiat

Liiton kevätkokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä esityslistalle merkityt muut asiat. Koska kokous on siirretty varsinaiselta ajankohdalta koronapandemian vuoksi, esityslista säilyy alkuperäisen kokouksen mukaisena. 

Esityslista  

Kokouksen lopuksi hallitus kertoo koronapandemian vaikutuksista agilitytoimintaan ja kevään aikana laadittuja talousskenaarioita. Myös seurat saavat esittää kysymyksiä etukäteen tai kokouksen aikana.

Seurojen kysymykset hallitukselle 

Kokousmateriaalin ennakkokommentointi

Syyskokouksessa esitettiin toive, että jatkossa käynnistetään keskustelut esitettävistä asioista ennen kokousta, jotta kokoukset eivät veny johtuen kysymyksistä ja asioiden selvittämisestä. Kevätkokouksen listalle esitetyt asiat on aukaistu osallistujille ja seurat voivat esittää kommenttinsa kyseiseen asia kohtaan käyttämällä kommentointi-toimintoa (erillinen ohje )  

 

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

 

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjojen toimitetaan etukäteen toimisto@agilityliitto.fi

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Ilmoittautuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 8.6.2020 mennessä. Aikaisemmin ilmoitettuun kevätkokoukseen ilmoittautuneet ja heidän valtakirjat huomioidaan, joten et tarvitse uutta valtakirjaa.

Ilmoittautuminen SAGI:n vuosikokoukseen  

Valtakirja vuosikokous SAGI 

 

Etäosallistuminen

Etäosallistumisen yksityiskohdista tiedotetaan ilmoittautuneille 10.6.2020 mennessä. 


Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä.
 

Tervetuloa!


Suomen Agilityliitto

Hallitus

Takaisin