Kutsu Suomen Agilityliiton syyskokoukseen 19.11.2022

Aika:    Lauantaina 19.11.2022 klo 10:00
Paikka: Etäyhteys ja Valimotie 10, 00380 Helsinki

Liiton vuosikokoukseen osallistumista suositellaan vain etäyhteydellä.

 

Käsiteltävät asiat

Liiton syyskokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut asiat sekä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat.

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee esitys toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (29.10.2022 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä.

Kokouksen kutsu, esityslista ja muut materiaalit löytyvät kokouksen lähestyessä oheisen linkin takaa.

Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen lomakkeen avulla Ilmoittautumislomake

 

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa. 


Ilmoittautuminen ja etäosallistuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 16.11.2022 mennessä. Ilmoittautuminen sulkeutuu kyseisenä päivänä kello 12.00.

Valtakirjat toimitetaan sähköpostitse Agilityliittoon, os. toimisto@agilityliitto.fi, viimeistään 17.11.2022. Valtakirja löytyy tästä linkistä.

 

Huomioita etäosallistumisesta ja ilmoittautumisesta

Etäkokouksissa on havaittu ongelmia siinä, että kaikkien osallistujien sähköpostit eivät olleet oikein kirjattu, joten tarkista, että saat vahvistusviestin ilmoittautumisesta. Myös äänestyksessä on havaittu ongelmia, että äänestys adoodlella ei onnistunut kaikilla kännyköillä. Tästä johtuen teemme harjoitusäänestyksen perjantaina 18.11.2022 kello 13.00. Pyydämme, että osallistut äänestykseen ja käytät samoja välineitä kokouspäivänä jotta pystyt näin varmistamaan, että seura pystyy osallistumaan äänestykseen. Äänestykseen osallistuvan tulee olla se henkilö, joka on ilmoitettu seuran äänioikeudelliseksi edustajaksi. Ongelmatilanteissa yhteys tapio.leppanen@agilityliitto.fi tai +358500644527 


Lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan toivottaa

Suomen Agilityliitto, Hallitus

Takaisin