Kutsu Suomen Agilityliiton syyskokoukseen 24.11.2018

Tervetuloa Suomen Agilityliiton syyskokoukseen 24.11.2018!

Aika:    Lauantai 24.11.2018  valtakirjojen tarkistaminen alkaa klo 11:00 ja kokous klo 12:00 

Paikka: SuperPark Vantaa, Tammiston kauppatie 13, 01510 Vantaa
 
Kokouksessa muistetaan kesän kansainvälisiä arvokilpailumenestyjiä ja samalla tarjotaan kahvit sekä pientä purtavaa. SuperParkin lounasravintola Robsonissa on tarjolla lounas omakustanteisesti klo 11:00 alkaen.
 
Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti: 

* 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
* 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä 
* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.
 
Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtakirjojen tarkastaminen suoritetaan klo 11.00 - 11.45. 

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa. 

Ilmoittautuminen


Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 14.11.2018 mennessä linkistä:

https://bit.ly/2ApQU95

Etäosallistuminen

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta, tulee ilmoittaa siitä oheisen ilmoittautumislinkin kautta 14.11.2018 mennessä. Mikäli kiinnostusta etäosallistumiseen on, selvitetään kokouspaikan tekniset edellytykset sen toteuttamiseen. 

Etäosallistumisen toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille 17.11.2018 mennessä. Mikäli se toteutuu, on etäosallistujien lähetettävä valtakirjat sähköpostitse liiton toimistoon, os. toimisto@agilityliitto.fi, 21.11.2018 mennessä.

Käsiteltävät asiat

Liiton syyskokouksessa käsitellään liiton säännöissä 9 §:ssä mainitut liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat sekä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat.

Jos liiton jäsenyhdistys haluaa jonkin asian liiton syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Ilmoitukset voi toimittaa viimeistään 3.11.2018 osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi. 

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä on erovuorossa.

Sääntöjen mukaisesti erovuorossa on neljä (4) hallituksen jäsentä (Jarmo Kumpulainen, Vesa Kunttu, Mia Laamanen ja Marja Salomaa).

Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä


Suomen Agilityliitto
Hallitus

Takaisin