Kutsu Suomen Agilityliiton ylimääräiseen yleiskokoukseen 15.1.2022, esityslista ja muut materiaalit lisätty 29.12.2021

Aika:    Lauantaina 15.1.2022 klo 10:00,
Paikka: Etäyhteys ja Valimotie 10, 00380 Helsinki

Liiton ylimääräiseen yleiskokoukseen osallistumista suositellaan vain etäyhteydellä.

Käsiteltävät asiat

Liiton ylimääräisessä yleiskokouksessa käsitellään liiton kokoukselle esittämät asiat sekä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimitettavalle esityslistalle merkityt muut asiat.

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, tulee esitys toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta (25.12.2021 mennessä) sähköpostitse osoitteeseen hallitus@agilityliitto.fi tai postitse Suomen Agilityliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Lisätietoja kokouksesta löytyy liiton säännöistä
Kokouksen kutsu, esityslista ja muut materiaalit löytyvät kokouksen lähestyessä oheisen linkin takaa.
Ilmoittautuminen tapahtuu oheisen lomakkeen avulla.

Osallistuminen

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liiton kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni.

Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti: 

* 1–10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
* 11–50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
* 51–100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä 
* yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä.

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenyhdistys voi valtuuttamansa edustajan lisäksi lähettää kokoukseen useamman osallistujan, joilla on vain läsnäolo-oikeus kokouksessa. 

Ilmoittautuminen ja etäosallistuminen

Jäsenyhdistyksen edustajan ja muiden mahdollisten osallistujien nimet tulee ilmoittaa etukäteen viimeistään 11.1.2022 mennessä. Ilmoittautuminen sulkeutuu kyseisenä päivänä kello 12.00. 
Valtakirjat toimitetaan sähköpostitse Agilityliittoon, os. toimisto@agilityliitto.fi, viimeistään 13.1.2022. Valtakirja löytyy tästä linkistä.

Huomioita etäosallistumisesta ja ilmoittautumisesta

Etäkokouksissa on havaittu ongelmia siinä, että kaikkien osallistujien sähköpostit eivät olleet oikein kirjattu, joten tarkista, että saat vahvistusviestin ilmoittautumisesta. Myös äänestyksessä on havaittu ongelmia, että äänestys ADoodlella ei onnistunut kaikilla kännyköillä. Tästä johtuen teemme harjoitusäänestyksen perjantaina 14.1.2022 kello 13.00. Pyydämme, että osallistut äänestykseen ja käytät samoja välineitä kokouspäivänä, jotta pystyt varmistamaan, että seura pystyy osallistumaan äänestykseen. Äänestykseen osallistuvan tulee olla se henkilö, joka on ilmoitettu seuran äänioikeudelliseksi edustajaksi. Ongelmatilanteissa yhteys tapio.leppanen@agilityliitto.fi tai +358500644527 

Lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan toivottaa:
Suomen Agilityliitto, Hallitus

Takaisin