Kysely koirien loukkaantumisesta virallisissa agilitykilpailuissa

Suomen hallituksen esitys uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi julkaistiin reilu viikko sitten.  Esityksessä ehdotetaan mm. säädettäväksi ilmoituksenvaraisista kilpailuista, joissa tulisi olla läsnä kilpailueläinlääkäri. Ehdotuksen perusteluissa mainitaan suoraan, että tämä koskisi vinttikoirien ratajuoksua ja esteitä sisältäviä agilitykilpailuja. 

Eläinlääkärin läsnäolo agilitykilpailuissa aiheuttaisi kisajärjestäjille kohtuuttomia kustannuksia. 

Tarvitsemmekin nyt pikaisesti lisenssinhaltijoilta tietoa koirien loukkaantumisista virallisissa agilitykilpailuissa vuoden 2017 aikana. Vastauksien perusteella saamme koottua ainestoa siitä, mikä koirien loukkaantumistodennäköisyys virallisissa agilitykilpailuissa on. Asian kiireellisyyden vuoksi vastaukset tulee antaa 24.10.mennessä.  

Kennelliiton uutinen asiasta 

Saatuja tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja niitä ei yksilöidä. Lisenssinumeroa käytetään ainoastaan varmistamaan, että vastaajat ovat lisenssinhaltijoita, ja poistamaan mahdolliseet virheelliset tuplavastaukset.

Tulemme julkaisemaan laajemman ja tarkemman terveyskyselyn myöhemmin, tämän nyt julkaistun kyselyn tiedot tarvitaan eläinten hyvinvointilain kommentointiin. 

Tästä pääset vastaamaan loukkaantumiskyselyyn

Takaisin