Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi Agilityliiton sääntömuutokset: Mitä seuraavaksi?

Agilityliiton ylimääräisessä vuosikokouksessa 30.7.2023 hyväksyttiin sääntömuutoskokonaisuus, joka toimitettiin Kennelliitolle hyväksyttäväksi 4.8.2023. Kennelliiton kokous käsitteli ja hyväksyi Agilityliiton tekemät sääntömuutokset 14.9.2023, jonka jälkeen ne toimitettiin patentti ja -rekisterihallitukselle hyväksyttäväksi. Olemme saaneet 29.9.2023 tiedon siitä, että uudet sääntömme eivät saaneet hyväksyntää Patentti- ja rekisterihallitukselta. Tämä tarkoittaa, että meidän on tehtävä pyydetyt muutokset ja tuotava ne uudelleen syyskokouksen hyväksyttäväksi 18.11.2023.

Patentti- ja rekisterihallituksen hylkäävän päätöksen takia syyskokouksessa 18.11.2023 ei voida ottaa käyttöön mitään 15.4.2023 kevätkokouksen ja 30.7.2023 ylimääräisessä sääntökokouksen hyväksymiä sääntöuudistuksia.

PRH:n korjauskehotus koski ylimääräisessä vuosikokouksessa hyväksyttyä uudelleen muotoiltua pykälää seitsemän:

7 § JÄSENOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jäsen menettää oikeuden käyttää äänioikeuttaan Liiton kokouksissa, tehdä esityksiä liiton kokouksiin, toimia tapahtumanjärjestäjänä Liiton alaisissa kilpailuissa tai tapahtumissa ja käyttää muita Liiton jäsenyyteen perustuvia oikeuksiaan, mikäli jäsenyhdistys ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua eräpäivään mennessä tai Liiton hallitus on todennut jäsenyhdistyksen muutoin laiminlyöneen jäsenvelvollisuuksiaan.

Korjauskehotuksessa kerrottiin, että säännöissä voidaan määrätä, että määrätyn ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan (yhdistyslaki 25 §). Esitöiden mukaan äänioikeuden käyttämiselle ei voida säännöissä asettaa muita rajoituksia, kuten jäsenvelvollisuuksien laiminlyönti.

Tulemme tekemään korjauskehotuksen pohjalta tarvittavat muutokset ja valmistelemme esityksen syyskokoukselle.

Agilityliiton tavoitteena on aina olla avoin ja läpinäkyvä jäsenillemme, ja haluamme varmistaa, että sääntömme noudattavat kaikkia vaadittavia standardeja. Agilityliitto ei myöskään lain puitteissa saa tehdä pyydettyä muutosta ilman vuosikokouksen ¾ hyväksyntää. Tämän takia uusia sääntöjä ei saada voimaan syyskokoukseen. Jatkossa vuosikokouksessa on hyvä harkita, millaisia valtuuksia jäsenistö haluaa antaa hallitukselle pienten muutoksien tekemiseen, jolloin pystymme toimimaan parhaiten teidän etujenne ja tahdon mukaisesti.

Kiitos ymmärryksestäsi ja tuesta!

Takaisin