Sinustako TopTeam-kauden 2020 päävalmentaja? Hae mukaan!

Suomen Agilityliiton koulutustoimikunta hakee päävalmentajia suunnittelemaan ja toteuttamaan kauden 2020 TopTeam-kokonaisuutta. Päävalmentajatiimiin valitaan 2-4 päävalmentajaa. Koulutustoimikunta valitsee hakemusten perusteella päävalmentajatiimin, jonka odotetaan tekevän alueidenvälistä yhteistyötä leirikokonaisuuksien toteuttamisessa ja kykenevän suunnittelemaan kattavan kokonaisuuden tukemaan agilityurheilijoiden kehittymistä kokonaisvaltaisesti. Haku on käynnissä nyt ja se päättyy torstaina 20.6. Valinnat tehdään 1.7. mennessä ja päävalmentajatiimin odotetaan ryhtyvän heti toimeen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Kauden 2020 suunnitelmarunko ja suunnitelma kauden toteutukselle
  • Leireille voi halutessaan nimetä jo alustavia teemojakin

 • TopTeamin alueellisen jakaantumisen ehdotus kaudelle 2020
  • vähimmäismäärä on 2 aluetta, mutta alueita voi olla enemmänkin, esim. 3 tai 4

  • esim. kaudella 2019 TopTeam on jakautunut kahteen alueelliseen osaan: Etelä ja Pohjoinen, ja kaudella 2017-18 TopTeam oli jaettu kolmeen: Etelä, Keski ja Pohjoinen.

 • Alueellisten ryhmien koko
  • esim. edellisinä kausina ryhmäkoot ovat olleet 24-36 varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä
 • Osallistujahaun suunnitelma
  • Jotta kausi saadaan alkamaan vuoden 2020 alusta, osallistujahaun tulisi viimeistään päättyä syyskuun lopulla ja osallistujilla olla tieto valinnoista viimeistään lokakuun lopulla
  • SAGI hoitaa haun tiedotuksen sovitun aikataulun ja suunnitelman pohjalta

Päävalmentajat nimeävät muun valmennustiimin jäsenet koulutustoimikunnan kanssa yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja budjetin puitteissa. Ehdotuksia tiimin kokoonpanoksi voi esittää jo hakemuksessa. Muu valmennustiimi voi koostua lajivalmentajien lisäksi muiden lajiharjoittelua tukevien teemojen valmentajia, esimerkiksi asiantuntijoita koiran tai ihmisen fyysisen suorituskyvn, ravinnon tai terveyden alalta, eläintenkouluttamisen ammattilaisia tai ihmisen psyykkiseen-/mentaalivalmennukseen keskittyviä asiantuntijoita. Valmennustiimin kokoonpanon lisäksi hakemuksessa voi esittää alustavan ehdotuksen leirien paikkakunnista, tiloista ja ajankohdista. Tiloissa on hyvä huomioida myös mahdollinen esteettömyys.  

Päävalmentajien tehtäviin kuuluu edellä mainittujen ja hakemuksessa esitettävien asioiden lisäksi mm.:

 • TopTeam-kauden suunnittelu, tilavaraukset ja ajankohdat
 • Kauden talousarvion suunnittelu yhteistyössä SAGIn koulutustoimikunnan kanssa (talousarvio pitää sisällään leirimaksun summan ja mitä se osallistujille kattaa, talousarvio hyväksytään syksyllä liiton yleiskokouksessa osana liiton talousarviota)
 • Päävalmentajat valitsevat jokaiselle alueelliselle tiimille koordinaattorin. Päävalmentajat ohjaavat alueellisten tiimien koordinaattoreita ja työstävät koordinaattoreiden kanssa yhteistyössä leirien käytännön toteutuksen haluamallaan työnjaolla.
 • Päävalmentajat raportoivat toiminnassaan SAGIn nimeämälle yhdyshenkilölle, joka jakaa raportit SAGIn sisällä relevanteille tahoille.

Valmennustiimin kullekin jäsenelle maksetaan SAGIn liittokouluttajan suositushinnan mukainen palkkio 500 € + alv / leiriviikonloppu. Lisäksi jokaiselle koko kauden mukana olevalle valmentajalle maksetaan yksi (1) 500 € + alv suuruinen palkkio koko TopTeam-kauteen liittyvästä suunnittelusta ja työstä leirien välisellä ajalla. Valmentajille, jotka ovat mukana vain kahdella (2) kauden neljästä leiristä, maksetaan yksi (1) 250 € + alv suuruinen palkkio suunnittelusta ja työstä leirien välisellä ajalla.

Valintojen tekemiseen osallistuville valmennustiimin jäsenille maksetaan tuntiperusteinen palkkio, jonka enimmäismäärä on viisi (5) tuntia/henkilö.

Tuntiperusteisten palkkioiden perusteena käytetään liittokouluttajan suositushintaa 32,26 €/tunti + alv. Kaikki palkkiot maksetaan laskua vastaan. Leiriviikonloppujen palkkio maksetaan kaikille valmennustiimin jäsenille vasta leirikohtaisen raportin palautuksen jälkeen.

Kiinnostaako agilityurheilijoiden suunnitelmallinen ja koko kauden kestävä aktiivinen valmentaminen parempiin suorituksiin sekä treeneissä että kisakentillä? Haluatko tehdä TopTeam-leireistä entistäkin kattavamman kokonaisuuden?

Hae mukaan päävalmentajatiimiin! Hakemukset tulee toimittaa viimeistään hakuajan päättyessä torstaina 20.6. SAGIn koulutustoimikunnalle sähköpostitse osoitteeseen koulutus-tmk@agilityliitto.fi . Hakemukset tulee toimittaa PDF-muodossa.

Lisätietoja:

Jukka Yliruokanen jukka.yliruokanen@agilityliitto.fi

SAGIn koulutustoimikunta koulutus-tmk@agilityliitto.fi

Takaisin