Suomen hallituksen uusien linjausten vaikutuksista SAGIn alaiseen toimintaan

Suomen hallitus on tiedottanut tänään 4.5. koronakriisiin liittyvien rajoitusten vaiheittaisesta ja hallitusta purkamisesta.

Suomen hallitus linjasi mm. seuraavaa:

  • Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.
  • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.
  • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti.
  • Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologisen arvion perusteella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
  • 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.

Suomen Agilityliiton hallitus kokoontui Suomen hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen keskustelemaan uusien linjausten vaikutuksista agilitykilpailuihin, -koulutuksiin ja harrastukseen. Suomen Agilityliitto haluaa noudattaa toiminnassaan Suomen hallituksen suosituksia. Lisäksi liitolle on tärkeää, ettei sen alainen toiminta riskeeraa harrastajien tai toimihenkilöiden terveyttä. Näiden periaatteiden puitteissa liiton hallitus on päättänyt selvittää, minkälaisia päätöksiä ja käytännön järjestelyjä kilpailutoiminnan käynnistäminen 1.6. lähtien vaatisi. Päätökseen kilpailutoiminnan aloittamisesta erikoisjärjestelyin tulee vaikuttamaan tulevat aluehallintoviranomaisen linjaukset ja ohjeistukset sekä keskustelut SAGIn sidosryhmien, kuten Suomen Kennelliiton, kanssa.

Seurojen oman koulutus- ja harrastustoiminnan suhteen Suomen Agilityliitto suosittelee edelleen noudattamaan Suomen hallituksen voimassa olevia  linjauksia.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran 11.5. Muutoksia kesä- ja heinäkuun kilpailuihin (peruutuksia lukuun ottamatta) voi tehdä vasta seuraavan tiedotuksen (11.5.) jälkeen.

Takaisin