Suomen Kennelliiton Einari Pekkalalle asettama väliaikainen koe-, kilpailu- ja toimintakielto ei vaikuta Pekkalan tehtävään Suomen Agilityliiton puheenjohtajana

Suomen Kennelliitto ry:n hallitus on päättänyt 1.2.2024 kokouksessaan nro 2/2024 ilmoittaa Einari Pekkalan käsittelyssä olevan asian eettiselle lautakunnalle. Asia koskee Pekkalasta tehtyä ilmoitusta agilitytuomarina kesällä 2023.

Kennelliiton hallitus on myös määrännyt Pekkalan väliaikaiseen koe- ja kilpailukieltoon sekä toimintakieltoon luottamustehtävissä, johon oikeudet on myöntänyt Kennelliiton hallitus tai toimielin, jolle hallitus on delegoinut myöntöoikeuden, taikka hallituksen valtuuttama järjestö, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu eettisessä lautakunnassa. Koe-, kilpailu- ja toimintakielto on voimassa kunnes asia on käsitelty eettisessä lautakunnassa. Asian käsittely viimeksi mainitussa toimielimessä on vielä kesken.

Toimintakielto ei vaikuta Pekkalan tehtävään Suomen Agilityliiton puheenjohtajana, koska rekisteröidyt yhdistykset ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ratkaisten asioita omien rekisteröityjen sääntöjensä ja yhdistyslain mukaisesti.

Pekkala itse on asiasta hyvin harmistunut, sillä Kennelliiton päätöksen johdosta tulevan viikonlopun maajoukkuekarsinnat jäävät hänen osaltaan kilpailematta.

 -Tuntuu aika hullulta. Olen kilpailukiellossa vain koska olen tuomari. Asiasta ei voi tehdä mihinkään valitusta ja käsittelyn ajaksi annetun kilpailukiellon kesto ei ole tiedossa. Toivon, että asiaan saadaan jatkossa jotain muutoksia, jotta meidän kisaavilla tuomareilla olisi sama oikeusturva kuin muillakin kilpailijoilla, Pekkala toteaa.

Suomen Agilityliiton kurinpitosääntöjen päivitysprosessi on aloitettu jo viime syksynä, jolloin keskustelu on aloitettu Kennelliiton kanssa yhteisessä palaverissa. Seuraavaksi saman pöydän ääressä kokoontuvat maaliskuussa Suomen Agilityliitto, Kennelliitto sekä Olympiakomitea. Suomen Agilityliitto on sitoutunut sekä Olympiakomitean että Kennelliton sääntöihin, jolloin kurinpitosääntöjen päivityksessä on tärkeää löytää yhteinen linja, joka huomioi kaikki tahot aina harrastajasta lähtien.

Takaisin