Suomen Kennelliiton tiedotus koskien kilpailujen järjestämistä korona-aikana

Suomen Kennelliitto on tiedottanut 12.5.2020 tehdyistä päätöksistään koskien kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämistä korona-aikana. Suomen Agilityliitto oli toimittanut Kennelliitolle päätöksenteon tueksi oman lausuntonsa.

Suomen Kennelliiton päätöksistä virallisten agilitykilpailujen järjestämiseen vaikuttaa merkittävimmin rajoitus kilpailujen päiväkohtaisesta henkilömäärästä (50 henkilöä sisältäen toimihenkilöt) sekä rajoitus rataantutustumisryhmän koosta (5 henkilöä pois lukien toimihenkilöt).

Tällä hetkellä Suomen Agilityliitto odottaa aluehallintovirastojen ensi viikon tiedotusta, jatkaen samalla keskusteluja eri sidosryhmiensä kanssa.

Suomen Agilityliiton hallitus tiedostaa rajoitusten aiheuttamat negatiiviset vaikutukset seurojen taloudelle ja pyrkii huomioimaan nämä päätöksenteossaan. 

Takaisin