Tiedote myönnetystä koronatuesta

Koronatukea myönnettiin 67 agilityseuralle lähes 60 000 euroa

Suomen Agilityliiton hallitus myönsi 31. joulukuuta agilityseurojen vuoden 2020 koronatuet. Tukea myönnettiin kaikille 67 tukea hakeneelle seuralle.

Seurojen antamien tietojen mukaan koronaepidemia on heikentänyt niiden taloutta yli 485 000 euroa vuonna 2020. Agilityseurojen koronatukea myönnetään 59 620 euroa, mikä täten korvaa noin 12 prosenttia koronaepidemian vaikutuksista agilityseurojen talouteen.

”Näin laajaa seuratukea ei ole aiemmin lajiliiton historiassa jaettu. Elämme poikkeuksellisia aikoja ja on tärkeää, että SAGI on tukemassa seuroja myös taloudellisesti epidemiasta selviämisessä.”, sanoo Agilityliiton puheenjohtaja Einari Pekkala.

Toimintatuen osuus kokonaisuudesta on 18 000 euroa ja kilpailutuen 42 000 euroa

Tuen myöntämisessä on noudatettu 4.12. julkaistun hakuilmoituksen periaatteita. Tukikokonaisuus koostuu toimintatuesta ja kilpailutuesta. Seurat määrittivät hakemuksessaan, hakevatko ne toimintatukea, kilpailutukea vai kumpaakin tukimuotoa.

Toimintatuki on suuruudeltaan Agilityliiton vuoden 2020 jäsenmaksun suuruinen eli seuran lisenssiurheilijoiden määrästä riippuen 135-515 euroa. Toimintatukea myönnettiin yhteensä 18 000 euroa 58 seuralle.

”Kilpailutuki perustuu koronan takia peruttujen tai siirrettyjen virallisten kilpailujen määrään. Kilpailutuen suuruus on 460 euroa ensimmäisestä, 230 euroa toisesta ja 115 kolmannesta ja sitä seuraavista peruutetuista tai siirretyistä kilpailuista.”, kertaa valmistelija Sanna Lehtonen tuen laskentaperusteita.

Yksittäiselle seuralle myönnetyn kilpailutuen suuruus vaihtelee 460 ja 1 495 euron välillä. Kilpailutukea myönnettiin yhteensä 42 000 euroa 52 seuralle. 

Koronatuet kirjataan vuoden 2020 avustustuloksi ja maksetaan tammikuussa 2021

Myönnetyssä tuessa on otettu huomioon seuran hakemuksessaan ilmoittama koronaepidemian kokonaisvaikutus seuran talouteen ja jo maksetut opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuet. Seuran on pyydettäessä tehtävä selvitys tuen käytöstä ja pystyttävä laskelman avulla osoittamaan koronan talousvaikutusten suuruus.

Agilityseurojen koronatuki kirjataan seuroissa vuoden 2020 avustustuloksi ja se vaikuttaa täten yhdistysten vuoden 2020 tilinpäätöksiin. Tuki maksetaan tammikuussa 2021. 

Lisätietoja:

Valmistelija Sanna Lehtonen, sklehtonen@gmail.com, puh. 050 575 9090

Hallituksen puheenjohtaja Einari Pekkala, Einari.Pekkala@agilityliitto.fi

Takaisin