Toimintaohje esteiden välisestä suoritusetäisyydestä sekä putken painojen määrästä

SAGIn hallitus on hyväksynyt sääntötyöryhmän laatiman toimintaohjeen koskien esteiden välistä suoritusetäisyyttä ja sen mittausta sekä putken painojen määrää. Toimintaohje on astunut voimaan.

Seuraava mahdollisuus sääntöjen muuttamiseen on vuonna 2028. Hallitus on antanut aikataulun valmistelusta vastuun sääntötyöryhmälle alkuvuodesta 2023 ja suunnitelma tullaan tekemään vielä tämän vuoden aikana. Suunnitelmassa huomioidaan FCI:n muutosesityksien ja SAGIn yleiskokouksien ajoitukset. Tulevissa sääntömuutoksissa pyritään vielä aikaisempaa tarkemmin varmistamaan yleiskokouksen tahtotila.

Takaisin