Vuoden 2018 arvokilpailujen osallistumiskriteerit

Agilityliiton hallitus on vahvistanut ensi vuoden arvokisojen osallistumiskriteerit seuraavasti:

Halli-SM-kilpailut

Kilpailut käydään EO-karsintojen yhteydessä ja vain kansainvälisten kokoluokkien mukaisissa S-, M- ja L-kokoluokissa.

Yksilökilpailuun saa osallistua kilpailuun ilmoittautuneista koirakoista rankingin mukaisesti 160 parasta koirakkoa/kokoluokka.

Joukkuekilpailuun SAGIn jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa yhden tai useamman joukkueen jokaisessa kokoluokassa. Joukkuekilpailuun osallistuvien koirakoiden tulee osallistua yksilöiden halli-SM-kilpailuun, ja ohjaajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä.

Koirakon tulee edustaa sekä yksilö- että joukkuekilpailussa samaa yhdistystä eli omaa lisenssiyhdistystään.

Suomenmestaruuskilpailut

Yksilökilpailu

Tulosvaatimukset ovat koirakkokohtaiset. Koirakon (ohjaaja ja koira) tulee täyttää jokin seuraavista kriteereistä:

  • Vuoden 2017 suomenmestari tai hallitseva piirinmestari nollatuloksella. (Piirinmestaruuskilpailu pitää olla järjestetty SAGIn voimassaolevilla säännöillä ja ohjeilla.)
  • Koirakon tulee olla saavuttanut 6.6.2017–4.6.2018 välisenä aikana kolmosluokassa vähintään seitsemän (7) nollatulosta. Nollatuloksista kaksi (2) saa olla hyppyradalta. Seitsemän nollatuloksen pitää sisältää vähintään yksi (1) tuplanollatulos. Nollatuloksia pitää olla saatu vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta. Vähintään yksi tulos tulee olla siitä kokoluokasta, johon osallistuu.

Kaikilla uusiin kokoluokkiin osallistuvilla koirilla pitää olla SAGIn mittaustilaisuudessa vahvistettu mittaustodistus.

Joukkuekilpailu

Joukkueessa on 4 koiraa ja 1 varakoira. Joukkueen kokonaistulos muodostuu kolmesta (parhaasta) hyväksytystä suorituksesta. Joukkueeseen valittavien koirien tulee kilpailla 3-luokassa. Joukkuekilpailussa kilpaillaan vain FCI-kokoluokissa.

Lisenssiehtojen mukaisesti kilpailulisenssin haltija voi poikkeuksellisesti edustaa toista SAGIn jäsenseuraa, jonka jäseneksi hän kuuluu, mikäli lisenssinhaltijan oma seura on antanut siihen kirjallisen luvan. Edustuspoikkeuslupa on toimitettava kilpailunjärjestäjän ilmoittamalla tavalla kilpailunjärjestäjälle ennen kilpailuja.

Maajoukkuekarsinnat

Ensin jaetaan 80 osallistumispaikkaa kullekin kokoluokalle seuraavasti:

  • Vuoden 2017 MM-kilpailuun osallistuneet koirakot (4 kpl).
  • Kunkin EO-karsinnan 12 parasta koirakkoa (max. 12 kpl + 12 kpl + 12 kpl). Paikka ei siirry, jos koirakolla on jo oikeus osallistua maajoukkuekarsintoihin.
  • Loput 80 paikasta (vähintään 40 kpl) jaetaan rankingin perusteella. Edellä mainituista kilpailuista saatu osallistumisoikeus ei siirry jaettavaksi eteenpäin kilpailun sisällä. Jos koirakolla on jo osallistumisoikeus jostakin aiemmasta kilpailusta, siirtyy hänen paikkansa jaettavaksi rankingin perusteella.

Näiden 80 paikan lisäksi osallistumisoikeuden saa vielä vuoden 2018 SM-kilpailujen kolme parasta koirakkoa kustakin kokoluokasta, mikäli heillä ei ole vielä osallistumisoikeutta (paikat eivät siirry eteenpäin) ja viime hetken karsintakilpailun kolme parasta koirakkoa. Koirakoiden lopullinen lukumäärä kokoluokkaa kohden on vähintään 83 kilpailijaa.

Viime hetken karsintakilpailu käydään perjantaina ennen maajoukkuekarsintojen alkua (kilpailu voi alkaa jo aamupäivällä). Kilpailu on avoin kaikille 3-luokan koirille.

GAMES SM-kilpailut 2018

Kilpailut ovat vuonna 2018 avoimet KAIKILLE kilpaileville koirakoille (ei rajoituksia tuloksien, tasoluokan, kokoluokan tai rodun osalta.) Normaalit kilpailukelpoisuuden vaatimukset tulee täyttyä. Kilpailut käydään kussakin kokoluokassa, mikäli kokoluokan minimiosallistujamäärä 30 täyttyy.

Jos uusissa säkäluokissa ei ole osallistujia vähintään 30 kpl, luokat yhdistetään ylempään luokkaan ja luokissa palkitaan kolme parasta koirakkoa riippumatta koiran hyppykorkeudesta.

Tarkistusmittaukset kansallisissa arvokilpailuissa

Kansallisissa arvokilpailuissa järjestetään mittaustilaisuuksia, joissa tarkistusmitataan koirat, joilla on tarve saada vahvistettu mittaustodistus. Lisäksi mitataan SM-mitalistit sekä EO-, JEO-, MM- ja PM-joukkuepaikan saavuttaneet koirat, joilla ei ole mittaustodistusta tai koiraa ei ole FCI-mitattu. Tarkistusmittaukset eivät koske koiria, joilla on vahvistettu mittaustodistus tai jotka on mitattu SAGIn 2017 arvokisoissa ja/tai FCI:n mittauksessa.

Takaisin